Teodora Jovanović
3D/VFX Essentials
2015

Kurs "3D/VFX Essentials" sam upisala bez ikakvog predznanja u oblasti 3D-a. Tokom kursa sam i dalje išla u Školu za dizajn, smer grafički dizajn. Pošto me dugo zanimala 3D industrija, a toga nije bilo u mojoj školi, bila sam oduševljena kad sam naišla na Crater Studio. Po reputaciji studija imala sam visoka očekivanja još od samog početka. Naravno, na kraju ovaj kurs je nadmašio očekivanja, pogotovu što smo prešli mnogo oblasti i dobili dosta informacija u kratkom vremenskom periodu. Predavači i asistenti su uvek bili tu i voljni da pomognu, a atmosfera je bila pozitivna. Kad god bih zastala negde ili imala neki problem, predavač Dragan i asistent Miloš su bili spremni da uskoče i pomognu. Ovaj kurs bih preporučila svima koji žele da steknu znanje u ovoj oblasti i dobiju čvrstu bazu koju dalje mogu da grade u odnosu na svoje interese i ciljeve.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close