Tomi Szabatko
3D/VFX Essentials
2017

Doživljavao sam sebe kao osobu otvorenog uma, sve dok nisam krenuo na VFX Essentials kurs. Fantastični predavači, koje sam upoznao, raspukli su moj tzv. dizajnerski balon i pomogli mi, ne samo da shvatim osnove i proces rada u 3D-u i steknem nove super veštine, već su i promenili način na koji sam rešavao probleme posmatrajući ih iz više uglova. Zahvalan sam Crateru na ovom fantastičnom iskustvu i znanju, koje bih preporučio svim kreativcima gde god bili.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close