Vladimir Ivanović
3D/VFX Essentials
2015

Kurs koji sam pohađao je ispunio sva moja očekivanja i iskreno sam prezadovoljan onim što sam usvojio tokom njegovog trajanja. Mišljenja sam da je širok obim stečenog znanja i ovladavanje određenim veštinama bila suština ove obuke ali je i sve drugo bilo na izuzetno visokom nivou, organizacija vremena, prijatnost i komfor tokom trajanja kursa, neposrednost i “friendly” odnos predavača u cilju sto direktnijeg, spontanijeg i bržeg usvajanja znanja, ukratko sve. Informacije koje sam dobijao su bile odlično dimenzionisane, onoliko koliko će nas maksimalno aktivirati u ovladavanju novim veštinama i informacijama uopšte a opet ne previše, ne toliko koliko bi umanjilo sistematičnost i realne kapacitete za napredovanjem. Sa obzirom da sam i sam duži niz godina u sličnim poslovnim aktivnostima mogu na osnovu dosadašnjeg iskustva da procenim i da svrstam Crater studio među najprofesionalnije. Preporučujem svima a naročito mladim ljudima da se upuste u ovu vrstu iskustva ukoliko su na bilo koji način okrenuti vizuelnim medijima. Zahvaljujem se svim predavačima i organizatorima ovog kursa na predanosti, profesionalnosti i drugarskom odnosu.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close