Vladislav Cvijović
3D/VFX Essentials
2015

Iako po struci grafički dizajner, rešio sam da sledim svoja interesovanja i preusmerim na 3D modelovanje, upisavši kurs 3D/VFX Essentials u Crater studiju. Uzevši u obzir reputaciju studija, imao sam visoka očekivanja od samog starta, ali, sada mogu konstatovati da su uslovi rada i učenja i, pre svega, izuzetno stručni i kompetentni predavači, u velikoj meri premašili moja inicijalna očekivanja. Iako nikada ranije nisam radio u Maya-i, zahvaljujući nesebičnoj podršci i pomoći predavača i asistenta, tokom časova, ali i van njih, dostigao sam nivo znanja koji mogu praktično da primenim, ali i dalje usavršim. Preovlađujuće mišljenje da, u vreme kada se na internetu mogu naći mnogobrojni tutoriali za rad u različitim programima, svako može samostalno da se obuči kod kuće, moje iskustvo u Crateru u potpunosti demantuje jer je podrška mentora u savladavanju programa na produkcijski način i pripremi za suočavanje sa realnim zadacima nezamenljiva.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close