Živan Petričević
Digital Compositing
2015

Kurs Digital Compositing je pripremljen i vođen od strane ljudi koji se svakodnevno bave tim poslom, što omogućava polaznicima da u veoma kratkom periodu budu obučeni za rad na konkretnim stvarima. Pohvalio bih saradnju sa Bogdanom Amidžićem i Aleksandrom Acić, ljudima koji su vodili ovaj kurs, kao i njihovu otvorenost i razumijevanje za sva pitanja koja sam imao. Posebno sam zahvalan na prilici da provedem dva mjeseca u Crateru na praksi i radim na komercijalnim projektima, gdje sam bio suočen sa stvarnim problemima i rokovima, što me je natjeralo da još brže napredujem.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close