Zlata Markaljević
3D Viusualization
2017

Kao nekom ko se ranije nije susreo sa 3D Maxom stečeno znanje na kursu 3D Visualization mi je pomoglo da se upoznam sa procesom modelovanja i renderinga. Kurs je dobro koncipiran i pruža mogućnost svakom da pored teorijskog znanja shvati i principe funkcionisanja 3D okruženja i samih procesa rada u Maxu i sličnim programima. Predavanja su usmerena uglavnom na arhitektonsku vizualizaciju, ali su svakako dobra osnova i ukoliko nekoga interesuje gaming, vizualizacija proizvoda itd. Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close