Zlatko Milojičić
3D/VFX Essentials
2016

Pored toga što je kurs namenjen početnicima, dobar je i za naprednije polaznike kako bi stekli znanja iz produkcijskog modelinga. Predavači su veoma profesionalni i svakom polazniku su spremni da izađu u susret kako bi savladao gradivo. Nakon završetka kursa polaznici imaju dovoljno znanja da mogu da nastave da se bave profesionalno 3D modelingom, a ujedno je i dobra osnova za neke od ostalih kurseva.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close