3d Studio Max kurs za tinejdžere


Želiš da otkriješ kreiranje umetničkih radova u tri dimenzije? 

Nauči najpopularniji program za 3D grafiku - 3Ds Max, specifičan program za vizuelizaciju objekata koji objedinjuje principe koji se koriste u industriji video igara, reklama, a koriste ga i arhitekte, pejzažne arhitekte, industrijski dizajneri, scenografi i mnogi drugi. Na kursu ćeš naučiti da uradiš svoj model, dodeliš mu materijale, osvetliš scenu, uradiš osnovnu animaciju i izrenderuješ svoj rad u finalnu sliku. 

Benefiti za vaše dete: 
  •  kurs pomaže usmeravanju dečje energije ka korisnim aktivnostima
  •  pomaže deci da steknu znanja koja im mogu pomoći pri odabiru profesije, jer ih uči veštinama realnog života
  •  jača pozitivan stav prema neprekidnom učenju i usavršavanju, što postaje mantra novih generacija
  •  pomaže veštinama planiranja i razvoja projekata
  •  korišćenjem kreativnog razmišljanja dete proizvodi jedinstvene rezultate
________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  39 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 215 EUR               
________________________________________________
       * u cenu je uračunat PDV
         čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa za decu: 

Uvod
  • Opis grafičkog okruženja, kretanje u sceni, rad sa fajlovima, pogledi, selektovanje objekata    
  • Transformacije: komande MoveRotate i Scale, komande CloneAlignMirror
  • Standardni primitivni objekti. 
Vežba 

Modifajeri 
  • Unapređeni primitivni objekti, grupisanje objekata
  • Osnovni modifikatori, rad sa modifikatorima i rad u podobjektnom nivou
 Vežba

Linije 
  • Kreiranje linija, rad sa tačkama, vrste linija
  • Rad sa tekstom, opcije za rendering krivih, primena nekih modifikatora na tekst
  Vežba
  • Menjanje krivih, modifikator Editable Spline
  Samostalna vežba

Poligonalno modelovanje
  • Osnove poligonalnog modelovanja
  • Modifikator Edit Poly, elementi podobjektnog nivoa, selekcije u okviru modifikatora Edit Poly
  • Komande za rad sa tačkama, ivicama i poligonima
 Vežba 

Modelovanje robota ili sobe, završni rad 

  Primena stečenog znanja iz predhodno pređenih oblasti
  
Materijali 
  • Upoznavanje sa pojmom i ulogom materijala, okruženje, Materijal Editor, Vray
  • Primeri osnovnih materijala i njihovih osobina.
Vežba
  • Mape i teksture, primeri osnovnih materijala i njihovih osobina, modifikator UVW Mapping

Osvetljenje 
  • Pojam i vrste svetala (standardna i fotometrijska svetla)
  • Intenzitet, boja svetla i senke, opadanje intenziteta

Animacija 
  • Osnovni principi
  • Loptica koja skače
  • Kamera po putanji

Render
  • Upoznavanje sa panelom za renderovanje i menijem Environment and Effects
   Podešavanje kamere, postavljanje kamere

Završavanje robota ili sobe, završni rad

___________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close