AutoCAD 2D

AutoCAD je najpoznatiji CAD (Computer Aided Design) program. Prva verzija programa se pojavila 1982. godine, i dugo vremena predstavljao je jedino CAD rešenje za većinu struka. Čak i danas, kada postoji više desetina različitih CAD alata, poznavanje AutoCAD-a je i dalje neophodno zbog njegove velike rasprostranjenosti i velikog broja projekata koji su ranijih decenija rađeni pomoću tog programa.


AutoCAD je odlično rešenje za projektne biroe koji okupljaju veliki broj inženjera različitih struka. Moglo bi se reći da je to jedini ozbiljan program za izradu tehničke dokumentacije koji, sa zadovoljavajućim nivoom efikasnosti, mogu da koriste sve struke tehničkog usmerenja, pa čak i šire od toga.


AutoCAD je potpuno prilagodljiv program koji omogućava da ga svaki korisnik uskladi prema svom stilu rada i svojim potrebama. Takođe, vrlo je značajna njegova podrška radu sa makroima i skriptovima koji vam omogućuju da proširite mogućnosti AutoCAD-a ili automatizujete svoj rad.


U mnoštvu opcija koje AutoCAD pruža nije uvek lako naći pravi način da se iskoriste sve mogućnosti, pa mnogi ne koriste pun potencijal ovog programa. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate ovaj program tako da na najefikasniji način možete da uradite sve ključne operacije vezane za izradu tehničke dokumentacije. Pored toga, upoznaćete se sa malim tajnama programa koje mogu da vam budu od izuzetne koristi, zahvaljujući kojima ćete uštedeti desetine sati koje biste izgubili tragajući za rešenjima tipičnih problema sa kojima se susreću korisnici širom sveta.

Plan i program kursa je usklađen sa Autodeskovim preporukama. Za one koji žele da postanu Autodeskovi sertifikovani profesionalci (Autodesk Certified Professional) ovaj kurs je prvi i najvažniji korak u dostizanju tog cilja u što kraćem roku.________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru, 
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 200 EUR
________________________________________________
    u cenu je uračunat PDV
    čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: Upoznavanje sa AutoCAD-om

  • Kratak istorijat i osvrt na ostale CAD programe
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem programa
  • Snalaženje u fajl sistemu
   Komande za prikazivanje objekata i podešavanja
  

Kreiranje jednostavnih crteža

  • Komunikacija sa programom kroz komandnu liniju
  • Kreiranje osnovnih objekata
  Primena alata ORTHO, OSNAPPOLAR i OTRACK
  • Funkcijski tasteri i prečice na tastaturi


Manipulisanje objektima

  • Metode za selekciju objekata
  • Promena položaja i rotacija objekata
  • Kreiranje novih objekata od postojećih
  • Osno-simetrično i šablonsko kopiranje objekata


Menjanje objekata

  • Skraćivanje i produžavanje objekata
  • Kreiranje paralelnih i ekvidistantnih oblika
  • Deljenje jednog objekta u dva ili više objekta
  • Kreiranje zaobljenog ugla između dva objekta
  • Kreiranje zakošenog ugla između dva objekta
  • Primena ručica
  • Promena oblika objekta


Organizacija crteža i osobine objekata

  • Promena osnovnih osobina objekta
  • Problem definisanja boja
  • Organizacija crteža pomoću slojeva
  • Primena palete Properties


Šrafiranje i kotiranje objekata

  Šrafiranje i menjanje šrafura
  Kreiranje kota
  Upotreba stilova za kotiranje
  Menjanje kota


Rad sa višestruko upotrebljivim sadržajem

  • Primena i kreiranje blokova
  • Rad sa paletom DesignCenter
  • Primena paleta sa alatkama
  • Osnove rada sa dinamičkim blokovima 


Rad sa tekstom

  Kreiranje višerednog teksta
  Kreiranje jednorednog teksta
  • Upotreba stilova za tekst
  Menjanje teksta

Prikazi za štampanje i štampanje

  Upoznavanje sa štampačima i ploterima
  Različiti pristupi pripremi za štampu
  • Razumevanje pojma razmere
  • Priprema za štampu iz prostora modela
  Priprema za štampu iz prostora papira
  • Štampanje crteža
  • Autodesk DWF Viewer


Šablonski crteži

  • Kreiranje šablonskih crteža
  • Primena šablonskih crteža


Završni rad


________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:


* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešnom završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close