AutoCAD 3D
Kapitalizujte vaše znanje 2D crtanja da bi ste kreirali 3D vizuelizacije vaših ideja koristeći samo AutoCAD.

Dok AutoCAD dominira softverskim tržištem za 2D crtanje, u oblasti 3D vizuelizacije postoji veliki broj kompanija koje se bore za primat. Ono što ističe AutoCAD je činjenica da korisnici koji su savladali 2D tehnike crtanja ne moraju da ulože još mnogo napora da bi dobili 3D vizuelizacije svojih ideja. AutoCAD nudi veliki broj 3D alata koji su neophodni za kreiranje jednostavnijih, kao i vrlo složenih 3D modela. 

Pošto kreirate 3D model AutoCAD nudi biblioteke realističnih materijala, predefinisane tipove parametrizovanih svetala i podešavanja za renderovanje da učinite vaše vizuelizacije što atraktivnijim.

Projektnim biroima koji okupljaju stručnjake različitih struka potreban je jedan softver kojim mogu da odrade sve potrebne CAD zadatke a AutoCAD upravo ispunjava tu svrhu. U mnoštvu opcija koje AutoCAD pruža nije uvek lako naći pravi način da se iskoriste sve mogućnosti, pa mnogi ne koriste pun potencijal ovog programa. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate ovaj program tako da na najefikasniji način možete da vizuelizujete vaše ideje. 

Pored toga, upoznaćete se sa malim tajnama programa koje mogu da vam budu od izuzetne koristi. Zahvaljujući tome uštedećete desetine sati koje biste izgubili tragajući za rešenjima tipičnih problema sa kojima se susreću korisnici širom sveta.

Plan i program kursa je usklađen sa Autodeskovim preporukama. Po završetku AutoCAD 2D kursa, za one koji žele da postanu Autodeskovi sertifikovani profesionalci (Autodesk Certified Professional) ovaj kurs bi mogao biti drugi, vrlo važan, korak u dostizanju tog cilja u što kraćem roku.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 30 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   AutoCAD 2D* 
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 170 EUR
________________________________________________
   *ili ekvivalent u znanju 
   u cenu je uračunat PDV
    čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: Uvod u 3D modelovanje i vizuelizaciju

  • Uvod u 3D modelovanje i vizuelizaciju
  • Podešavanje računara za 3D modelovanje i vizuelizaciju
  • Orjentacija i rad u 3D prostoru
   Tipovi predefinisanih osenčenih prikaza
   Upoznavanje sa principom korisničkog koordinatnog sistema
   Tipovi 3D modela (površine, solidi i meševi) 
  

Kreiranje osnovnih punih i površinskih 3D modela

  • Kreiranje osnovnih punih modlea (solid primitiva)
  Dobijanje punih modela (solida) od 2D profila
  Kreiranje osnovnih površinskih 3D modela


Menjanje 3D modela

  Promena položaja i orjentacije 3D modela u prostoru
  Menjanje punih 3D modela
  • Dodavanje detalja punim 3D modelima
  • Umnožavanje 3D modela
  • Dobijanje podataka o 3D modelu


Kreiranje složenih punih i površinskih 3D modela

  • Kreiranje 3D modela duž putanje 
  • Kreiranje 3D modela kroz više profila 
  Bulove operacije
  • Kreiranje složenih površinskih 3D modela


Dobijanje 2D dokumentacije od 3D modela

  • Presecanje punih 3D modela i dobijanje 2D profila
  Dobijanje 2D crteža na osnovu 3D modela


Meš modelovanje

  • Kreiranje osnovnih 3D meševa
  • Modifikovanje 3D meševa
  • Konverzija u solide i površinske modele


Alati za vizuelizaciju

  • Priprema 3D scene
  • Primena i modifikacija predefinisanih osenčanih prikaza
  • Rad sa kamerama i pogledima
  • Rad sa sistemom dnevnog svetla
  • Primena raznih tipova svetala (Point, Spot, Distant, Web)
  • Kreiranje i primena materijala
  • Podešavanje materijala
  • Vizuelizacija (renderovanje) scene


Završni rad________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešnom završenom kursu.

______________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close