Ponuda kurseva za odrasle
Kursevi su koncipirani kao spoj praktičnog rada u učionici, vođenog od strane predavača- profesionalaca u svojim oblastima, izrade finalnog projekta u saradnji sa mentorom, prvog stepena prakse koja se obavlja u grupi studenata sa različitih kurseva, a koja simulira realni način rada u produkciji uz superviziju vodećih artista Crater Studija. Drugi stepen predstavlja praksa u studiju, od mesec do godinu dana trajanja, u produkcijskom okruženju, po isteku koje nudimo mogućnost zaposlenja najboljim studentima.*
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 4.5 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
    *praksa nije raspoloživa
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 6 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
    *praksa nije raspoloživa __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 7 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
   *praksa nije raspoloživa 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________
dužina trajanja kursa: 7 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru                                                 
                                Digital Image Editing*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  8 nedelja  
________________________________________________
potrebno predznanje: Digital Image Editing*
                                3D/VFX Essentials*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  4.5 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: Digital Image Editing*
                                3D/VFX Essentials*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa
   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  10 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: 3D/VFX Essentials* 
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________
dužina trajanja kursa:  13 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: 3D/VFX Essentials* 
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa
   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________
dužina trajanja kursa:  10 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: 3D/VFX Essentials* 
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________
dužina trajanja kursa:  10 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: osnovno crtačko i slikarsko umeće
                                Digital Image Editing*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa
   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________
dužina trajanja kursa:  12 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: Digital Image Editing* 
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa je raspoloživa
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 5 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru, 
                                Digital Image Editing and Creation*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 7 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru                              
________________________________________________
    *praksa nije raspoloživa
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 5 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
   *praksa nije raspoloživa
                 
     
________________________________________________________________________________________________________________


* Praksu najboljim studentima možemo ponuditi samo za određene kurseve. Za više informacija o tome na koje kurseve se praksa odnosi pogledajte u ponudi kurseva, ispod naziva svakog kursa.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close