3D/VFX EssentialsZapočnite karijeru u VFX industriji!

Ovaj kurs je namenjen svima koji žele da otkriju svet kompjuterski generisane grafike uz pomoć Maya programskog paketa. U toku kursa dotaći ćemo teme iz svih oblasti kompjuterske grafike u filmskoj, TV i industriji video igara, koje mogu biti zanimljive kako početnicima, tako i onima koji su do sada bili usko specijalizovani za neku od 3D oblasti ili neki drugi softver, a sada žele da prošire svoja znanja. Počev od istorijskog uvoda, preko upoznavanja sa trenutno vodećim programskim paketima, pa do konkretne podele posla u VFX studiju, ovim kursom je obuhvaćeno sve što je potrebno za odlično razumevanje moderne VFX produkcije. Nakon završenog kursa polaznici će steći jasnu ideju o tome u kom smeru treba da se usavršavaju kako bi mogli da iskoriste svoje talente do maksimuma, radeći posao koji vole.

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  105 časova l 7 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru i
                                  Digital Image Editing*
________________________________________________
cenu kursa na srpskom pogledajte ovde

cenu kursa na engleskom pogledajte ovde                  
________________________________________________
       *ili ekvivalent u znanju
    **dostupna praksa
       u cenu je uračunat PDV
         čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 


Upoznavanje sa VFX industrijom
  • Istorija VFX industrije
  • Aktuelna dešavanja i trendovi u VFX industriji
  Budućnost kompjuterske grafike

Upoznavanje sa programom Maya
  • Istorija programa Maya
  • Oblasti primene
  • Osnovni koncepti rada u Maya-i

Maya interfejs I
  • Osnovne komponente interfejsa
  • Navigacija u Maya-inom interfejsu
  • Upotreba maski za selekciju
  • Transform tools
  • Snap tools

Maya interfejs II
  • Editori u Maya-i (Outliner, Attribute Editor)   
  • Duplicate
  • Perentovanje i hijerarhija

Pristup modeling-u
  • Pravilno planiranje proizvodnje modela 
  • Analiza zahteva produkcije
  • Skupljanje referenci 
 
Osnove poli modelovanja I
  • Pristup problemu modelovanja
  • Upoznavanje sa poly geometrijom
  • Poly komponente
  • Osnovni alati za poli modeling (Create Polygon Tool, Merge Vertices)

Osnove poli modelovanja II
  • Napredni alati za poli modelovanje
  • Razmatranje ne-zdrave geometrije

Osnove poli modelovanja III
  • Tehnike za optimizaciju modelovanja
  • Testiranje tehničkih nedostataka modela
  • Primena deformera u modeling-u

Napredni poli modeling I
  • Tipovi topologije 
  • Promena topologije 

Praktični primeri modeling-a
  • Primeri modela iz produkcije i detaljna analiza procesa izrade
  • Analiza najčešćih problema u hard surface modeling-u 

Struktura Maya-e
  • Nodovi u Maya-i. Šta je nod?
  • Tipovi nodova ("Drawable objects vs Parameterized operations")
  • Organizacija nodova kroz DG
  • Organizacija nodova preko hijerarhije
  • Tok podataka u Maya-i ("Dirty bit propagation")
  • Konvencije za imenovanje. Ušteda vremena i smanjenje stresa imenovanjem nodova

Osnove teksturisanja
  Osnove teksturisanja
  • Kreiranje teksture u Photoshop-u
  • Editovanje UV-a
  • Priča o teksturisanju u programskim paketima

Osnove teksturisanja I
   Osnove Supstance Painter-a

Osnove teksturisanja II
  • Hard surfice teksturisanje u Supstance Painter-u   

Osnove renderinga
  • Tehnike renderinga u Maya-i i Arnoldu  

Digitalna kamera
  • Kako radi praktična kamera
  • Razlike između kamere u Maya-i i praktične kamere
  • Osnove trekovanja kamere (Boujou)

Editovanje interfejsa
  • Prednosti prilagođavanja interfejsa
  • Načini uvećanja udobnosti i brzine rada
  • Kreiranje shelfa
  • Kreiranje marking menija
  • Kreiranje custom hotkeys

Osnove rigginga
  • Primena u industriji
  • Pregled najzastupljenih tehnika
  • Upotreba rigging tehnika u svakodnevnom radu

Osnove animacije
  • Istorija animacije
  • Osnovne tehnike animiranja

Osnove dinamike
  • Istorija i današnja primena
  • Dinamika u Maya-i
  • Dinamika u drugim programskim paketima

Compositing u VFX industriji
  • Teorija compositing-a u VFX
  • Programski paketi koji se koriste za compositing

Programiranje u VFX industriji
  • Osnove programiranja u Mel-u.
  • Praktični primeri za upotrebu Mel-a u cilju olakšavanja rada u Maya-i

Filmska produkcija
  • Princip izrade filma od ideje do premijere

VFX produkcija (VFX pipeline)
  • Organizacija VFX projekta
  • Radna etika
  • Pristup poslu sa ciljem postizanja najboljih rezultata
  • Međuljudski odnosi na radnom mestu

Umetnost i vizuelni efekti
  • Istorija umetnosti
  • Primena umetnosti u VFX industriji
  • Uticaj tradicionalne umetnosti na veštinu modelovanja
  • Vajanje u cilju poboljšavanja veštine modelovanja
  • Crtanje u cilju poboljšavanja veštine modelovanja

________________________________________________________________________________________________________________


Literatura:

Gould, David, Complete Maya Programming: An Extensive Guide to MEL and C API, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA, 2003
Gould, David, Complete Maya Programming Volume II, Volume 2: An In-depth Guide to 3D Fundamentals, Geometry, and Modeling, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA, 2005
Hetland, Magnus Lie, Beginning Python: From Novice to Professional, Apress, New York, USA, 2005
Edwards, Betty, The New Drawing on the Right Side of the Brain, Penguin Putnam Inc., New York, USA, 1999
Arnhajm, Rudolf, Umetnost i vizuelno opažanje, Studentski kulturni centar, Belgrade, Serbia, 1998


* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra
________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


___________________________________________________________________________________________Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close