3D Visualization


3DS Max za arhitekte, pejzažne arhitekte, industrijske dizajnere, scenografe...

Želite li da naučite osnove programa Autodesk 3D Studio Max Došli ste na pravo mesto. Kurs je namenjen svima koji žele da ovladaju jednim od najmoćnijih softvera za izradu 3D sadržaja. Bez obzira na to da li ste početnik ili imate iskustva kao grafički dizajner, arhitekta ili vizuelni umetnik, ovaj kurs će vam biti od koristi da svoje kreativne ideje ili zamisli realizujete u 3D okruženju. Tada će mogućnosti biti ograničene samo vašom maštom. Otkrijte uzbudljivi svet 3D grafike, počev od osnovnih principa rada programa, radnog okruženja, kreiranja jednostavnih i složenih projekata – kako korišćenjem linija, tako i uz pomoć moćnih alata za poligonalno modelovanje, preko kreiranja materijala, rasvete, kamere – do konačne vizuelizacije.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  60 časova l 7 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
________________________________________________
cenu kursa na srpskom  pogledajte ovde

cenu kursa na engleskom pogledajte ovde     
________________________________________________
    u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 

Uvod
  • Opis grafičkog okruženja, kretanje u sceni, rad sa fajlovima, pogledi, selektovanje objekata    
  • Transformacije: komande Move, Rotate i Scale, komande Clone, Align, Mirror
  • Standardni primitivni objekti. Vežba - auto

Modifajeri
  • Precizno pomeranje objekata
  • Unapređeni primitivni objekti, grupisanje objekata
  • Osnovni modifikatori, rad sa modifikatorima i rad u podobjektnom nivou
  • Vežba - sto sa čajnikom

Linije
  • Kreiranje linija, rad sa tačkama, vrste linija
  • Rad sa tekstom, opcije za rendering krivih, primena nekih modifikatora na tekst
  • Vežba - luster
  • Menjanje krivih, modifikator Editable Spline, Bulove operacije
  • Samostalna vežba - knjiga

Poligonalno modelovanje
  • Osnove poligonalnog modelovanja
  • Modifikator Edit Poly, elementi podobjektnog nivoa, selekcije u okviru modifikatora Edit Poly
  • Komande za rad sa tačkama, ivicama i poligonima
  • Vežba - kućica

Uvoz CAD crteža
  • Kreiranje zidova (modifajer Extrude, Edit Poly komanda Bridge, Extrude, Quick slice),
    međuspratne konstrukcije (kreiranje osnovne konture pomoću Line i dodavanje Shell modifajera), kreiranje prozora i vrata
  • Kreiranje spratova (komanda Array), krov (komanda Cut, Bulove operacije) i dodavanje detalja

Materijali 
  • Upoznavanje sa pojmom i ulogom materijala, okruženje, Materijal Editor, Vray
  • Primeri osnovnih materijala i njihovih osobina. Vežba - staklo, metal, guma, gips, vosak, voda
  • Mape i teksture, primeri osnovnih materijala i njihovih osobina, modifikator UVW Mapping

Osvetljenje
  • Pojam i vrste svetala (standardna i fotometrijska svetla)
  • Intenzitet, boja svetla i senke, opadanje intenziteta
   DAYLIGHT SYSTEM Osvetljenje arhitektonskog objekta po danu i noći

Animacija
  • Osnovni principi
  • Loptica koja skače
  • Kamera po putanji

Render 
  • Upoznavanje sa panelom za renderovanje i menijem Environment and Effects

Montaža
  • Montiranje objekta na fotografiju
  • Podešavanje kamere, postavljanje kamere i njenog horizonta

Završna vežba
  Učionica

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

Grupa autora, Učenje programa Autodesk 3ds Max 2008, CET publisher, 2008

Randi L. Derakhshani and Dariush Derakhshani, 3Ds Max 2014 Essentials, Kompjuter Biblioteka publisher

* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra
___________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close