3DS MAX


Želite li da naučite osnove programa Autodesk 3D Studio Max? Došli ste na pravo mesto.

Kurs je namenjen svima koji žele da ovladaju jednim od najmoćnijih softvera za 3D modelovanje i vizuelizaciju. Bez obzira na to da li ste početnik ili imate iskustva kao grafički dizajner, arhitekta ili vizuelni umetnik, ovaj kurs će vam biti od koristi da svoje kreativne ideje realizujete u 3D okruženju. Na ovom osnovnom kursu za 3ds Max, koji vodi sertifikovani Autodeskov predavač, dobićete informacije koje su ključne za dalji profesionalni razvoj u oblastima industrijskog dizajna, arhitekture, gejminga i filmske industrije. 

Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovnim principima 3D grafike i radnim okruženjem programa. Takođe, ovladaćete alatima za kreiranje jednostavnih i složenih 3D modela, primenu materijala, osvetljavanje scene, definisanje kamera i renderovanje da bi se dobila konačna vizuelizacija.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  45 časova
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
                                 Photoshop*
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 240 EUR  
________________________________________________
   *ili ekvivalent u znanju
     u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Program kursa: 


Upoznavanje sa programom 3ds Max
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem
  • Rad sa fajlovima
  • Manipulacija prikazom na ekranu, kretanje u sceni, predefinisani pogledi 
  • Razni tipovi selekcije objekata
  • Osnovne transformacije objekata: komande Move, Rotate i Scale
  • Komande za kopiranje objekata: Clone, Align, Mirror
  • Standardni primitivni objekti. Vežba - crkva Gradac od osnovnih geometrijskih objekata

Modifikatori
  • Precizno pomeranje objekata
  • Kreiranje naprednih modela primitiva, grupisanje objekata
  • Rad sa osnovnim modifikatorima i rad na podobjektnom nivou
  • Vežba - Sto sa čajnikom

Linije
  • Kreiranje raznih tipova linija, rad sa tačkama
  • Rad sa tekstom, opcije za rendering teksta, primena nekih modifikatora na tekst
  • Vežba - Luster
  • Menjanje krivih, modifikator Editable Spline, Bulove operacije
  • Samostalna vežba - Knjiga

Poligonalno modelovanje
  • Osnove poligonalnog modelovanja
  • Modifikator Edit Poly, elementi podobjektnog nivoa
  • Selekcije u okviru modifikatora Edit Poly
  • Komande za rad sa tačkama, ivicama i poligonima (komande Chamfer, Fillet, Extrude, Connect, Weld, Bevel, Inset)
  • Vežba - Ulična rasveta

Materijali 
  • Upoznavanje sa pojmom i ulogom materijala, alat Materijal Editor, V-Ray osnove
  • Primeri osnovnih materijala i njihovih osobina
  • Teksture, primeri osnovnih materijala i njihovih osobina
  • Mape i modifikator UVW Mapping
  • Vežba kreiranje materijala u enterijeru (metal, staklo, drvo, zid, tkanina, parket)

Osvetljenje
  • Pojam i vrste svetala
  • Standardna svetla: omni, spot, direct
  • Fotometrijska svetla: sfera, spot, ies
  • V-Ray svetlo: plane
  • Intenzitet, boja svetla i senke, opadanje intenziteta
  • Vežba - Osvetljenje enterijera

Render 
  • Upoznavanje sa panelom za renderovanje
  • Meni Environment and Effects

Priprema za završni rad
___________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close