Architecture Student Module 1

Studiranje arhitekture je veliki izazov. Pored poznavanja struke neophodno je vladati i velikim brojem softverskih alata da bi ideje mogle da se realizuju onako kako su zamišljene, uz minimalan gubitak vremena. 

Za potrebe studenata arhitekture Crater VFX Training Center je osmislio obuke koje su usklađene sa zahtevima studentskih radova. 

Prvi modul obuhvata programe Photoshop i Illustrator koji se koriste za obradu fotografija, kreiranje i modifikovanje teksta i vektorske grafike. Pored ovladavanja softverskim alatima posebna pažnja je poklonjena problemima vezanim za pripremu za štampu sa ciljem da se na monitoru dobije prikaz koji odgovara rezultatu štampe. Takođe, deo kursa se bavi mockup prikazima koji omogućavaju da se vaš dizajn prikaže u formi za koju je namenjen.

Dinamika držanja nastave je usklađena sa obavezama studenata na fakultetu tako da je za ovu obuku na raspolaganju svih sedam dana nedeljno, od ranih jutarnji do kasnih večernjih termina.

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 30 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru, 
________________________________________________
cenu kursa na srpskom 200 EUR*
________________________________________________
    * u cenu je uračunat PDV
       čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program modula: 

I DEO Photoshop - kurs za studente arhitekture (17 časova)


Upoznavanje sa programom Photoshop
  • Kratka istorija i oblasti primene programa Photoshop
  • Tipovi grafike: rasterska i vektorska grafika
  • Osnovni pojmovi vezani za rastersku grafiku (razni formati, veličina, rezolucija) 
  • Podešavanje monitora
  • Hardverski i sistemski zahtevi za instalaciju
  • Prvo pokretanje programa i pokretanje sa vraćanjem početnih podešavanja
  • Inicijalno podešavanje programa (promena veličine prikaza, istorija, OpenGL podrška…)
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem, rad sa alatima i manipulacija prikazom na ekranu

Priprema fotografija za rad u programima Word i PowerPoint
  • Ispravljanje i opsecanje slika alatkom Crop
  • Podešavanje Brightness/Contrast
  • Podešavanje Shadows/Highlights
  • Undo i panel History

Retuširanje fotografija za Facebook, Instagram i reklamne materijale (plakati, brošure, fajleri)
  • Menjanje delova slike alatkama Dodge, Sponge, Burn, Blur, Sharpen i Red Eye
  • Menjanje delova slike alatkama Clone Stamp, Spot Healing Brush, Healing Brush i Content-Aware Fill
  • Pomoć u prikazu Pixel Grid i Layer Edges
  • Strategija retuširanja

Prelazi između boja  - gradijenti
  • Kreiranje predefinisanih prelaza između boja
  • Kreiranje sopstvenih prelaza između boja

Izrada plakata - rad sa slojevima, selekcije i rasterske maske
  • Organizacija PSD fajla pomoću slojeva i više radnih površina (Artboards)
  • Manipulacija slojevima (menjanje rasporeda, uključivanje, isključivanje, zaključavanje…)
  • Alati za selekciju: Marquee, Quick Selection, Magic Wand, Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso
  • Podešavanje ivice selekcije (Feather, Expand, Contract, Smooth…) 
  • Alat za geometrijske transformacije slike (pomeranje, rotacija, preslikavanje, Warp …)
  • Transformacije slike alatkom Puppet Warp
  • Primena vođica (Guides) i lenjira
  • Primena stilova na slojeve
  • Grupe slojeva
  • Razmena slojeva između više fajlova i rad sa više fajlova
  • Slepljivanje slojeva
  • Kreiranje i modifikovanje rasterske maske
  • Dodavanje i podešavanje teksta
  • Maskiranje tekstom
  • Deformisanje teksta alatkom Warp
  • Snimanje fajla u različitim formatima

Slojevi za podešavanja
  • Razumevanje histograma
  • Sloj za podešavanje Brightness/Contrast
  • Sloj za podešavanje Levels
  • Sloj za podešavanje Vibrance
  • Sloj za podešavanje Hue/Saturation
  • Sloj za podešavanje Posterize
  • Sloj za podešavanje Threshold
  • Sloj za podešavanje Photo Filter

Crno-bela fotografija – kanali
  • RGB kanali i CMYK kanali
  • Sloj za podešavanje Channel Mixer 

Osnove primene filtera
  • Galerija filtera
  • Uklanjanje šuma pomoću filtera Reduce Noise
  • Izoštravanje slika pomoću filtera Unsharp Mask
  • Filter Vanishing Point

Manipulacija sa više slojeva
  • Kreiranje panorame od više fotografija
  • Interakcija između slojeva na nivou boja (blending modes)

Priprema za WEB i priprema za štampu
  • Razni opsezi (gamuti) boja
  • Ukratko o ofset i digitalnoj štampi i CMYK model boja
  • Rad sa alatom Print

  
II DEO Illustrator - kurs za studente arhitekture (13 časova)


Upoznavanje sa Adobe Illustrator-om
  • Uvod u Adobe Illustrator
  • Pokretanje Illustratora i otvaranje fajla
  • Alati za manipulisanje prikazom

Tehnike za selekciju grafičkih objekata
  • Izbor objekata i delova objekata sa alatom Selection i Direct Selection
  • Sakrivanje i zaključavanje objekata
  • Selekcija u Outline modu
  • Poravnavanje i raspoređivanje objekata
  • Grupisanje objekata i režim Isolation mode

Korišćenje alata za kreiranje Shape objekata
  • Rad sa jednostavnim oblicima (pravougaonik, elipsa, krug, poligon, zvezda)
  • Opcija Live corners
  • Menjanje širine linije i njeno poravnavanje

Menjanje i kombinovanje Shape objekata i putanja
  • Menjanje putanja i Shape objekata
  • Sečenje putanja alatom Scissors i spajanje putanja
  • Korišćenje alata Eraser
  • Kombinovanje objekata Pathfinder panelom i alatom Shape builder
  • Kreiranje složenih putanja
  • Menjanje objekata (veličina, refleksija, distorzija i iskošenje)

Korišćenje Illustratora sa drugim Adobe-ovim programima
  • Prebacivanje objekata Illustrator-a u Photoshop

Kreiranje ilustracija alatima za crtanje
  • Crtanje pravih i zakrivljenih linija sa alatom Pen
  • Crtanje objekata sa alatom Pen
  • Menjanje putanja i tačaka
  • Brisanje i dodavanje kontrolnih tačaka (Anchor Point)
  • Kreiranje isprekidane linije
  • Dodavanje strelica putanji

Rad sa bojama
  • Kreiranje nove boje korišćenjem panela Color
  • Čuvanje boje kao uzorka (Swatch)
  • Korišćenje alata Color Picker za kreiranje boja
  • Konverzija boja
  • Promena boja objekta

Dodavanje teksta
  • Dodavanje Point Type teksta
  • Dodavanje Area Type teksta
  • Menjanje familije i stila fonta
  • Prelivanje teksta između kolona (stubaca)
  • Formatiranje teksta
  • Menjanje veličine i boje teksta
  • Formatiranje paragrafa
  • Menjanje teksta alatom Touch Type
  • Menjanje veličine i oblika unešenog teksta
  • Postavljanje teksta duž putanje
  • Kreiranje outline teksta

Eksportovanje fajlova u različitim formatima
  • Eksportovanje Photoshop PSD fajlova
  • Različiti načini eksportovanja

Organizacija grafike pomoću slojeva
  • Kreiranje slojeva i podslojeva i njihovo pozicioniranje
  • Prebacivanje objekata između slojeva
  • Pregled i promena rasporeda slojeva
  • Kreiranje maske za odsecanje

Gradijenti
  • Primena linearnog gradijenta
  • Podešavanje linearne gradijentne ispune
  • Dodavanje transparencije gradijentu

Kreativna primena efekata i grafičkih stilova
  • Rad sa panelom Appearance
  • Rad sa efektima (primena i menjanje efekta)
  • Promena razmere Stroke efekta i drugih efekata

Priprema fajlova za štampu
  • Kreiranje PDF fajlova


________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:


* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close