PONUDA KURSEVA

________________________________________________________________________________________________________________

Kursevi za odrasle
Naši intenzivni programi za starije od 18 godina su osmišljeni tako da 
vas nauče svim potrebnim veštinama za brz start i napredovanje, pre
svega u filmskoj, TV ili industriji vizuelnih efekata i video igara, ali vas
osposobljavaju i za mnoge druge industrije i zanimanja.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kursevi su osmišljeni kao deo Kreativne (Z)animacije, programa Crater 
VFX Training Centra namenjenog deci i tinejdžerima, koji decu stimuliše 
da postanu kreatori, a ne samo konzumenti gotovih sadržaja na računaru.______________________________________________________________________________________________________________________________


Sertifikacija
Pored originalno osmišljenih kurseva za različita zanimanja 
iz oblasti vizuelnih efekata, Crater VFX Training Center
organizuje polaganje zvaničnih Autodesk-ovih i Adobe-ovih
sertifikacionih ispita o poznavanju određenih programskih paketa.


______________________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close