Kursevi prema načinu praćenja nastave
Kursevi u učionici  -  Kursevi na lokaciji Knićaninova 3 u Beogradu su se privremeno preselili u virtuelnu učionicu, tokom trajanja vanrednog stanja prouzrokovanog pandemijom Covid-19 virusa.


Kursevi u virtuelnoj učionici  -  Naša virtuelna učionica je dizajnirana tako da simulira iskustvo učenja u klasičnoj školskoj učionici, kako bi vam kursevi održani u direktnoj interakciji sa predavačem i ostalim polaznicima, u realnom vremenu, omogućili najkvalitetnije iskustvo učenja na daljinu. Za više informacija posetite stranicu OVDE.

________________________________________________________________________________________________________________


PONUDA KURSEVA

________________________________________________________________________________________________________________

Kursevi za odrasle
Naši intenzivni programi za starije od 18 godina su osmišljeni tako da 
vas nauče svim potrebnim veštinama za brz start i napredovanje, pre
svega u filmskoj, TV ili industriji vizuelnih efekata i video igara, ali vas
osposobljavaju i za mnoge druge industrije i zanimanja.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kursevi su osmišljeni kao deo Kreativne (Z)animacije, programa Crater 
VFX Training Centra namenjenog deci i tinejdžerima, koji decu stimuliše 
da postanu kreatori, a ne samo konzumenti gotovih sadržaja na računaru.______________________________________________________________________________________________________________________________


Sertifikacija
Pored originalno osmišljenih kurseva za različita zanimanja 
iz oblasti vizuelnih efekata, Crater VFX Training Center
organizuje polaganje zvaničnih Autodesk-ovih i Adobe-ovih
sertifikacionih ispita o poznavanju određenih programskih paketa.


______________________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close