Photoshop kurs za tinejdžere
Želiš da kreiraš svoja digitalna umetnička dela? 

Nauči najpopularniji i najkorisniji program za grafički dizajn, Adobe Photoshop. Ovi grafički alati ti mogu pomoći da poboljšaš svoje školske radove: napraviš poster za projekat iz prirodnih nauka, prezentaciju za čas istorije, itd...Ne postoji program koji se češće koristi i više pomaže na projektima, kao i u ličnim hobijima (npr. fotografisanje), kao Adobe Photoshop ! Možeš da menjaš fotke, sređuješ ih, čak i da kreiraš slike od nule. Sve više i više, znanje korišćenja Photoshop-a postaje esencijalna veština. 

Benefiti za vaše dete:
  •  kurs pomaže usmeravanju dečje energije ka korisnim aktivnostima
  •  pomaže deci da steknu znanja koja će im biti jako korisna u školi
  •  jača pozitivan stav prema neprekidnom učenju i usavršavanju, što postaje mantra novih generacija
  •  uči vaše dete programu koji mu može pomoći da razvije imaginaciju i ideje na drugačiji, kreativan način
________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:   36 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 145 EUR
________________________________________________
       * u cenu je uračunat PDV
         čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: Upoznavanje, dobijanje slika za rad primenom fotoaparata, manipulacija fajlovima slika
  • Upoznavanje 
  • Podešavanje monitora 
  • Poreklo rastera - digitalni fotoaparat, skener, grafička tabla, kompjuterski generisana grafika
  • Fotografisanje učenika da bi se dobile fotografije za rad
  • Prebacivanje fotografija na računar
  • Osnove rada u programu Adobe Bridge
 
Instalacija Photoshop-a, prvo pokretanje i podešavanje, grafičko okruženje i manipulacija prikazom na ekranu
  • Osnovni hardverski i sistemski zahtevi za instalaciju
  • Instalacija programa i prvo pokretanje
  • Pokretanje Photoshop-a sa vraćanjem početnih podešavanja
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem i rad sa alatima
  • Inicijalno podešavanje programa (zumiranje, istorija, OpenGL podrška…)
  • Manipulacija prikazom na ekranu

Osnovni pojmovi, opsecanje slika, istorija primenjivanih alata
   Osnovni pojmovi vezani za rastersku grafiku (razni formati ukratko, veličina, rezolucija)
   Ispravljanje i opsecanje slika alatkom Crop
   Paleta History   

Kontrast i osvetljenost, filteri, snimanje fajlova
   Podešavanje kontrasta i osvetljenosti (Brightness/Contrast)
  • Izoštravanje slika pomoću filtera Unsharp Mask i smanjivanje šuma pomoću filtera Reduce Noise
  • Doterivanje fotografija učenika (podešavanje kontrasta i osvetljenosti; povećanje oštrine i smanjivanje nivoa šuma) 
  • Primena alata Filter Gallery
  • Snimanje fajla u različitim formatima (jpg, png, gif, tif i psd )

Praktična vežba - Avatar portret
  • Dobijanje avatar portreta od fotografija učenika
 
Četkice i retuširanje mišem i WACOM-ovom grafičkom olovkom
  • Korišćenje i podešavanje četkica (koristi se miš i WACOM-ova grafička tabla za crtanje) 
  • Menjanje delova slike alatkama Clone Stamp, Spot Healing Brush, Healing Brush, Eye i Content-aware fill 
  • Menjanje delova slike alatkama Dodge, Spoonge, Burn, Blur, Sharpen i Red Eye
  • Zamena boja na slici alatkama Replace Color 
  
Selekcija i transformacije
  • Razni alati za selekciju i njihov značaj
  • Alati za selekciju: Quick Selection, Magic Wand, Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso
  • Transformacije slike alatkom Free Transform (pomeranje, rotacija, preslikavanje, warp …) 
  • Transformacije slike alatkom Puppet Warp
  • Podešavanje ivice selekcije (Feather)

Primena slojeva i stilova
  • Organizacija PSD fajla pomoću slojeva 
  • Manipulacija slojevima (menjanje rasporeda, uključivanje, isključivanje, zaključavanje…)
  • Primena efekata na slojeve
  • Razmena slojeva između više fajlova i rad sa više fajlova
  • Slepljivanje slojeva

Rad sa kanalima
  • Rad sa kanalima
  • RGB, CMYK i LAB modeli boja
  • LAB izoštravanje

Blending modovi i osnove rada sa maskama
  • Interakcija između slojeva na nivou boja (blending modes)
  • Kreiranje maske
  • Fina podešavanja maske (maskiranje kose)
  • Kreiranje prelaza između boja alatkom Gradient 

Praktična vežba - Zamena pozadine
  • Zamena pozadine na fotografijama

Slojevi za podešavanja
  • Histogram i podešavanje Shadows/Highlights
  • Podešavanje Hue/Saturation i Vibrance

Panorama
  • Kreiranje panorame povezivanjem većeg broja fotografija

Kreiranje teksta
  • Pisanje i podešavanje teksta
  • Kreiranje odsecajućih maski od teksta
  • Deformisanje teksta alatkom Warp

Vektorska grafika - uvod
  • Kreiranje i podešavanje putanja
  • Kreiranje selekcije od vektorske putanje
  • Kreiranje slojeva sa vektorskim maskama
  • Kreiranje i menjanje predefinisanih vektorskih simbola
  • Postavljanje teksta duž putanje

Snimanje i štampa
  • Snimanje slika za Web sa alatom- Save for Web & Devices 
  • Ukratko o ofset i digitalnoj štampi
  • Upravljanje prostorom boja i profili boja
  • Razni opsezi (gamuti ) boja
  • WYSIWYG kao nedostižni ideal (alati Gamut Warning i Proof Colors
  • Rad sa alatom Print 


__________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


____________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close