Photoshop

Statistička istraživanja pokazuju da ljudi godišnje kreiraju više od 1,000,000,000,000 (trilion) fotografija. Pored uspomene na lepe trenutke, fotografije su postale osnovno sredstvo komunikacije kako za socijalne mreže tako i za profesionalce raznih struka. Shodno tome, poznavanje nekog programa za obradu fotografija i rad sa drugim vrstama grafike praktično je postalo neophodno a Photoshop, kao najbolji program u toj oblasti, predstavlja logičan izbor.

Na ovom kursu, steći ćete sva potrebna teoretska predznanja koja su neophodna da bi sa lakoćom i razumevanjem savladali alate i tehnike programa Photoshop. Sertifikovani Adobe instruktori pobrinuće se da naučite da retuširate fotografije, kreirate složene grafičke kompozicije, pripremate slike za Web i štampu i koristite Photoshop alate tako da zadatke obavljate brzo i kvalitetno.__________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  36 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 180 EUR
________________________________________________
     u cenu je uračunat PDV
      čas traje 45 minuta 

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

__________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: Upoznavanje sa programom Photoshop
  • Kratka istorija i oblasti primene programa Photoshop
  • Tipovi grafike: rasterska i vektorska grafika
  • Osnovni pojmovi vezani za rastersku grafiku (razni formati, veličina, rezolucija) 
  • Podešavanje monitora
  • Hardverski i sistemski zahtevi za instalaciju
  • Prvo pokretanje programa i pokretanje sa vraćanjem početnih podešavanja
  • Inicijalno podešavanje programa (promena veličine prikaza, istorija, OpenGL podrška…)
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem, rad sa alatima i manipulacija prikazom na ekranu

Priprema fotografija za rad u programima Word i PowerPoint
  • Ispravljanje i opsecanje slika alatkom Crop
  • Podešavanje Brightness/Contrast
  • Podešavanje Shadows/Highlights
  • Undo i panel History

Retuširanje fotografija za Facebook, Instagram i reklamne materijale (plakati, brošure, fajleri)
  • Menjanje delova slike alatkama Dodge, Sponge, Burn, Blur, Sharpen i Red Eye
  • Menjanje delova slike alatkama Clone Stamp, Spot Healing Brush, Healing Brush i Content-Aware Fill
  • Zamena boja na slici alatkom Replace Color
  • Pomoć u prikazu Pixel Grid i Layer Edges
  • Strategija retuširanja

Prelazi između boja  - gradijenti
  • Kreiranje predefinisanih prelaza između boja
  • Korišćenje predefinisanih biblioteka prelaza između boja
  • Kreiranje sopstvenih prelaza između boja

Izrada plakata - rad sa slojevima, selekcije i rasterske maske
  • Organizacija PSD fajla pomoću slojeva i više radnih površina (Artboards)
  • Manipulacija slojevima (menjanje rasporeda, uključivanje, isključivanje, zaključavanje…)
  • Alati za selekciju: Marquee, Quick Selection, Magic Wand, Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso
  • Podešavanje ivice selekcije (Feather, Expand, Contract, Smooth…) 
  • Alat za geometrijske transformacije slike (pomeranje, rotacija, preslikavanje, Warp …)
  • Transformacije slike alatkom Puppet Warp
  • Primena vođica (Guides) i lenjira
  • Primena stilova na slojeve
  • Grupe slojeva
  • Razmena slojeva između više fajlova i rad sa više fajlova
  • Interakcija između slojeva na nivou boja (blending modes)
  • Slepljivanje slojeva
  • Kreiranje i modifikovanje rasterske maske
  • Dodavanje i podešavanje teksta
  • Maskiranje tekstom
  • Deformisanje teksta alatkom Warp
  • Snimanje fajla u različitim formatima

Slojevi za podešavanja
  • Razumevanje histograma
  • Sloj za podešavanje Exposure
  • Sloj za podešavanje Brightness/Contrast
  • Sloj za podešavanje Levels
  • Sloj za podešavanje Vibrance
  • Sloj za podešavanje Hue/Saturation
  • Sloj za podešavanje Posterize
  • Sloj za podešavanje Photo Filter

Kanali i crno-bela fotografija
  • Rad sa kanalima
  • Grayscale, RGB kanali i CMYK kanali
  • Sloj za podešavanje Channel Mixer 
  • Sloj za podešavanje Black & White

Osnove primene filtera
  • Galerija filtera
  • Primena Smart filtera
  • Uklanjanje šuma pomoću filtera Reduce Noise
  • Izoštravanje slika pomoću filtera Unsharp Mask
  • Filter Vanishing Point

Manipulacija sa više fotografija
  • Kreiranje panorame od više fotografija
  • Učitavanje više fotografija u jedan fajl
  • Poravnavanje slojeva
  • Kreiranje slika sa velikom dubinskom oštrinom

Kreiranje logoa – vektorska grafika
  • Kreiranje i podešavanje putanja
  • Kreiranje selekcije pomoću putanja
  • Kreiranje slojeva sa vektorskim maskama
  • Kreiranje i menjanje predefinisanih vektorskih simbola

Priprema za WEB i priprema za štampu
  • Snimanje slika za Web sa alatom Save for Web i Export As
  • Opsezi (gamuti) boja
  • Ukratko o ofset i digitalnoj štampi i CMYK model boja
  • WYSIWYG (alat Gamut Warning)
  • Rad sa alatom Print
__________________________________________________________________________________________________________________


Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


__________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close