Inženjersko - softverski kursevi
Kursevi su koncipirani kao spoj praktičnog rada u učionici, vođenog od strane predavača- profesionalaca u svojim oblastima, izrade finalnog projekta u saradnji sa mentorom. U mogućnosti smo da jedan manji broj polaznika uključimo preko interneta.
________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 4.5 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
    *praksa nije raspoloživa
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 36 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
    *praksa nije raspoloživa 
________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 18 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
                                Photoshop*   
________________________________________________
    *ili ekvivalent u znanju
  **praksa nije raspoloživa 

________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 24 časa
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru, 
                                Photoshop*                        
________________________________________________
    *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 20 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru, 
                                Photoshop*, Illustrator*                                          
________________________________________________
    *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 32 časa
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru, 
                                Photoshop*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa
  


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 108 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru, 
                                Photoshop*, After Effects*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa
  


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
                                Photoshop*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 56 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
                                Photoshop*                              
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa
_________________________________________________________________________________________
(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
   *praksa nije raspoloživa
________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
   *praksa nije raspoloživa                 
________________________________________________________________________________________________________________

(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 30 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: AutoCAD 2D*
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **praksa nije raspoloživa


      
     
________________________________________________________________________________________________________________

-Photpshop i Illustrator
(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 30 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
     *praksa nije raspoloživa


      
     
________________________________________________________________________________________________________________

-AutoCAD i SketchUp 
(Intenzivni letnji kurs)
________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova
________________________________________________
potrebno predznanje: poznavanje rada na računaru
________________________________________________
     *praksa nije raspoloživa


      
     
________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close