Architectural Visualization
- 3ds Max, V-Ray

PRIJAVI SE NA KURS

Kurs Architectural Visualization koncipiran je za složenije 3D arhitektonske vizuelizacije, gde se veći naglasak stavlja na organski pristup dizajnu.

Ovaj tip arhitekture zasnovan je na fluidnim oblicima koji oponašaju prirodnu topografiju pejzaža.
Kurs obuhvata sve faze procesa dizajniranja vizuelizacije centra Heidar Aliiev, koji je dizajnirala Zaha Hadid, od uvoza crteža AutoCAD-a, modelovanja složenih organskih oblika, dodeljivanja V-Ray materijala, osvetljenja scene, do konačnog prikazivanja scene. Posebna pažnja posvećena je osvetljavanju spoljašnje dnevne i noćne scene. Poslednji segment kursa posvećen je prikazivanju vašeg modela na postojećoj foto pozadini radi realnijih rezultata.
Na ovom kursu naučićete kako da maksimalno iskoristite program 3ds Max da bi pretvorili vaše ideje u vrhunske 3D prezentacije. Naučićete kako da kreirate optimalnu 3D scenu na bazi sopstvenih koncepata i ideja.
Predavač za ovaj kurs je sertifikovani Autodeskovi profesionalac (Autodesk Certified Professional) i trener (Autodesk Certified Instructor) za 3ds Max.

Uvoz CAD osnove
• Uvoz CAD osnove, rad sa lejerima
• Kreiranje zidova, prozora i krovne ravni
• Vežba – Praktična primena naučenog

Modelovanje Heydar Aliyev Centar od Zahe Hadid
• Postavljanje referentnih planova u prostoru
• Modelovanje školjke objekta
• Modelovanje staklene fasade
• Modelovanje međuspratne konstrukcije

Svetlo eksterijer dan, noć
• Osvetljenje eksterijera pomoću HDRI mape po danu
• Osvetljenje eksterijera pomoću HDRI mape po noći
• Vežba – Praktična primena naučenog

Kreiranje materijala za arhi viz
• Kreiranje materijala u nod editoru: drvo, beton, staklo, voda, metal, pločice…
• Rad sa bazama materijala (kreiranje sopstvene baze materijala, import gotovih materijala)

Montaža slike
• Postavljanje kamere sa perspektivom za foto montažu

Uvod u animaciju
• Animiranje kamere i objekata za arhi viz

Upon completion of the course students will receive the internationally recognized Autodesk Certificate of Completion, as well as the Crater VFX Training Center Certificate.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
300 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
40 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
3DS Max*
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS