Architecture Student Module 1Photoshop + Illustrator

PRIJAVI SE NA KURS

Studiranje arhitekture je veliki izazov. Pored poznavanja struke neophodno je vladati i velikim brojem softverskih alata da bi ideje mogle da se realizuju onako kako su zamišljene, uz minimalan gubitak vremena.

Za potrebe studenata arhitekture Crater VFX Training Center je osmislio obuke koje su usklađene sa zahtevima studentskih radova.

Prvi modul obuhvata programe Photoshop i Illustrator koji se koriste za obradu fotografija, kreiranje i modifikovanje teksta i vektorske grafike. Pored ovladavanja softverskim alatima posebna pažnja je poklonjena problemima vezanim za pripremu za štampu sa ciljem da se na monitoru dobije prikaz koji odgovara rezultatu štampe. Takođe, deo kursa se bavi mockup prikazima koji omogućavaju da se vaš dizajn prikaže u formi za koju je namenjen.

Dinamika držanja nastave je usklađena sa obavezama studenata na fakultetu tako da je za ovu obuku na raspolaganju svih sedam dana nedeljno, od ranih jutarnji do kasnih večernjih termina.

I DEO Photoshop – kurs za studente arhitekture

Upoznavanje sa programom Photoshop
• Kratka istorija i oblasti primene programa Photoshop
• Tipovi grafike: rasterska i vektorska grafika
• Osnovni pojmovi vezani za rastersku grafiku (razni formati, veličina, rezolucija)
• Podešavanje monitora
• Hardverski i sistemski zahtevi za instalaciju
• Prvo pokretanje programa i pokretanje sa vraćanjem početnih podešavanja
• Inicijalno podešavanje programa (promena veličine prikaza, istorija, OpenGL podrška…)
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem, rad sa alatima i manipulacija prikazom na ekranu

Priprema fotografija za rad u programima Word i PowerPoint
• Ispravljanje i opsecanje slika alatkom Crop
• Podešavanje Brightness/Contrast
• Podešavanje Shadows/Highlights
• Undo i panel History

Retuširanje fotografija za Facebook, Instagram i reklamne materijale (plakati, brošure, fajleri)
• Menjanje delova slike alatkama Dodge, Sponge, Burn, Blur, Sharpen i Red Eye
• Menjanje delova slike alatkama Clone Stamp, Spot Healing Brush, Healing Brush i Content-Aware Fill
• Pomoć u prikazu Pixel Grid i Layer Edges
• Strategija retuširanja

Prelazi između boja – gradijenti
• Kreiranje predefinisanih prelaza između boja
• Kreiranje sopstvenih prelaza između boja

Izrada plakata – rad sa slojevima, selekcije i rasterske maske
• Organizacija PSD fajla pomoću slojeva i više radnih površina (Artboards)
• Manipulacija slojevima (menjanje rasporeda, uključivanje, isključivanje, zaključavanje…)
• Alati za selekciju: Marquee, Quick Selection, Magic Wand, Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso
• Podešavanje ivice selekcije (Feather, Expand, Contract, Smooth…)
• Alat za geometrijske transformacije slike (pomeranje, rotacija, preslikavanje, Warp …)
• Transformacije slike alatkom Puppet Warp
• Primena vođica (Guides) i lenjira
• Primena stilova na slojeve
• Grupe slojeva
• Razmena slojeva između više fajlova i rad sa više fajlova
• Slepljivanje slojeva
• Kreiranje i modifikovanje rasterske maske
• Dodavanje i podešavanje teksta
• Maskiranje tekstom
• Deformisanje teksta alatkom Warp
• Snimanje fajla u različitim formatima

Slojevi za podešavanja
• Razumevanje histograma
• Sloj za podešavanje Brightness/Contrast
• Sloj za podešavanje Levels
• Sloj za podešavanje Vibrance
• Sloj za podešavanje Hue/Saturation
• Sloj za podešavanje Posterize
• Sloj za podešavanje Threshold
• Sloj za podešavanje Photo Filter

Crno-bela fotografija – kanali
• RGB kanali i CMYK kanali
• Sloj za podešavanje Channel Mixer

Osnove primene filtera
• Galerija filtera
• Uklanjanje šuma pomoću filtera Reduce Noise
• Izoštravanje slika pomoću filtera Unsharp Mask
• Filter Vanishing Point

Manipulacija sa više slojeva
• Kreiranje panorame od više fotografija
• Interakcija između slojeva na nivou boja (blending modes)

Priprema za WEB i priprema za štampu
• Razni opsezi (gamuti) boja
• Ukratko o ofset i digitalnoj štampi i CMYK model boja
• Rad sa alatom Print

II DEO Illustrator – kurs za studente arhitekture

Upoznavanje sa Adobe Illustrator-om
• Uvod u Adobe Illustrator
• Pokretanje Illustratora i otvaranje fajla
• Alati za manipulisanje prikazom

Tehnike za selekciju grafičkih objekata
• Izbor objekata i delova objekata sa alatom Selection i Direct Selection
• Sakrivanje i zaključavanje objekata
• Selekcija u Outline modu
• Poravnavanje i raspoređivanje objekata
• Grupisanje objekata i režim Isolation mode

Korišćenje alata za kreiranje Shape objekata
• Rad sa jednostavnim oblicima (pravougaonik, elipsa, krug, poligon, zvezda)
• Opcija Live corners
• Menjanje širine linije i njeno poravnavanje

Menjanje i kombinovanje Shape objekata i putanja
• Menjanje putanja i Shape objekata
• Sečenje putanja alatom Scissors i spajanje putanja
• Korišćenje alata Eraser
• Kombinovanje objekata Pathfinder panelom i alatom Shape builder
• Kreiranje složenih putanja
• Menjanje objekata (veličina, refleksija, distorzija i iskošenje)

Korišćenje Illustratora sa drugim Adobe-ovim programima
• Prebacivanje objekata Illustrator-a u Photoshop

Kreiranje ilustracija alatima za crtanje
• Crtanje pravih i zakrivljenih linija sa alatom Pen
• Crtanje objekata sa alatom Pen
• Menjanje putanja i tačaka
• Brisanje i dodavanje kontrolnih tačaka (Anchor Point)
• Kreiranje isprekidane linije
• Dodavanje strelica putanji

Rad sa bojama
• Kreiranje nove boje korišćenjem panela Color
• Čuvanje boje kao uzorka (Swatch)
• Korišćenje alata Color Picker za kreiranje boja
• Konverzija boja
• Promena boja objekta

Dodavanje teksta
• Dodavanje Point Type teksta
• Dodavanje Area Type teksta
• Menjanje familije i stila fonta
• Prelivanje teksta između kolona (stubaca)
• Formatiranje teksta
• Menjanje veličine i boje teksta
• Formatiranje paragrafa
• Menjanje teksta alatom Touch Type
• Menjanje veličine i oblika unešenog teksta
• Postavljanje teksta duž putanje
• Kreiranje outline teksta

Eksportovanje fajlova u različitim formatima
• Eksportovanje Photoshop PSD fajlova
• Različiti načini eksportovanja

Organizacija grafike pomoću slojeva
• Kreiranje slojeva i podslojeva i njihovo pozicioniranje
• Prebacivanje objekata između slojeva
• Pregled i promena rasporeda slojeva
• Kreiranje maske za odsecanje

Gradijenti
• Primena linearnog gradijenta
• Podešavanje linearne gradijentne ispune
• Dodavanje transparencije gradijentu

Kreativna primena efekata i grafičkih stilova
• Rad sa panelom Appearance
• Rad sa efektima (primena i menjanje efekta)
• Promena razmere Stroke efekta i drugih efekata

Priprema fajlova za štampu
• Kreiranje PDF fajlova

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

Stefan Lakić
Grafički dizajner @ Freelance
Stipendista Fonda za mlade talente

Stefan je svoje formalno obrazovanje stekao na odseku za Filmsku i TV kameru, ali se ubrzo nakon toga fokusirao na grafički dizajn i završio Master u oblasti Digitalnih medija na Univerzitetu umetnosti u Bremenu. Poseduje Adobe Expert sertifikat za Adobe Illustrator. Svoju karijeru je započeo kao asistent kamere još tokom studentskih dana kada je dobio i nagradu za najboljeg studenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući svom radu na dokumentarnim filmovima postaje član Udruženja filmskih umetnika Srbije. Nakon prakse u Lifestream Creations GmbH u Bremenu, vraća se u Beograd gde započinje svoju karijeru kao freelance grafički dizajner. U Crater Training Centru predaje na kursevima Illustrator, Teen Illustrator, Graphic Design and Printing, InDesign and Architecture Student Module 1.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
200 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
30 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata