Architecture Student Module 2AutoCAD + SketchUp

PRIJAVI SE NA KURS

Studiranje arhitekture je veliki izazov. Pored poznavanja struke neophodno je vladati i velikim brojem softverskih alata da bi ideje mogle da se realizuju onako kako su zamišljene, uz minimalan gubitak vremena.

Za potrebe studenata arhitekture Crater VFX Training Center je osmislio obuke koje su usklađene sa zahtevima studentskih radova.

Drugi modul obuhvata programe AutoCAD i SketchUp. Po završetku drugog modula studenti će savladati tehnike koje omogućavaju da za najkraće moguće vreme, uz pomoć AutoCAD-a, kreiraju 2D tehničke i konceptualne crteže, a primenom SketchUp-a 3D modele i osnovne vizuelizacije svojih ideja.

U skladu sa potrebama stečeno znanje 3D modelovanja kasnije može da se nadogradi da bi se dobili kompleksniji 3D modeli i foto-realistične vizuelizacije.

Dinamika držanja nastave je usklađena sa obavezama studenata na fakultetu tako da je za ovu obuku na raspolaganju svih sedam dana nedeljno, od ranih jutarnjih do kasnih večernjih termina.

I DEO AutoCAD – kurs za studente arhitekture

Upoznavanje sa AutoCAD-om
• Kratak istorijat i osvrt na ostale CAD programe
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem programa
• Komande za prikazivanje objekata i podešavanja

Kreiranje jednostavnih crteža
• Komunikacija sa programom kroz komandnu liniju
• Kreiranje osnovnih objekata
• Primena pomoćnih alata
• Funkcijski tasteri i prečice na tastaturi

Manipulisanje objektima
• Metode za selekciju objekata
• Promena položaja i rotacija objekata
• Kreiranje novih objekata od postojećih
• Osno-simetrično i šablonsko kopiranje objekata

Menjanje objekata
• Skraćivanje i produžavanje objekata
• Kreiranje paralelnih i ekvidistantnih oblika
• Deljenje jednog objekta u dva ili više objekta
• Kreiranje zaobljenog ugla između dva objekta
• Kreiranje zakošenog ugla između dva objekta
• Primena ručica
• Promena oblika objekta

Organizacija crteža i osobine objekata
• Promena osnovnih osobina objekta
• Problem definisanja boja
• Organizacija crteža pomoću slojeva
• Primena palete Properties

Šrafiranje i kotiranje objekata
• Šrafiranje i menjanje šrafura
• Kreiranje kota
• Upotreba stilova za kotiranje
• Menjanje kota

Rad sa višestruko upotrebljivim sadržajem
• Primena i kreiranje blokova

Rad sa tekstom
• Kreiranje teksta
• Upotreba stilova za tekst
• Menjanje teksta

Prikazi za štampanje i štampanje
• Upoznavanje sa štampačima i ploterima
• Različiti pristupi pripremi za štampu
• Razumevanje pojma razmere
• Priprema za štampu iz prostora modela
• Štampanje crteža

Šablonski crteži
• Kreiranje šablonskih crteža
• Primena šablonskih crteža

I DEO SketchUp – kurs za studente arhitekture

Upoznavanje sa programom
• Verzije programa
• Grafičko okruženje
• Podešavanje programa
• Rad sa šablonskim projektima
• Podešavanje jedinica
• Pogledi i navigacija kroz model

Rad sa 2D alatima
• Alatka Line, Rectangle, Circle…
• Kreiranje poligona
• Menjanje postojećih objekata

Kreiranje prvog 3D modela
• Selekcija objekata
• Kreiranje 3D komponenti
• Pomeranje komponenti
• Kopiranje komponenti
• Brisanje komponenti
• Sakrivanje komponenti
• Kreiranje sklopa od više komponenti
• Poravnavanje objekata
• Oduzimanje, sabiranje i presecanje objekata

Kreiranje kompleksnog 3D modela
• Uvoz 2D crteža
• Kreiranje grupa objekata
• Organizacija pomoću slojeva
• Kreiranje osnove kuće
• Kreiranje vrata i prozora
• Kreiranje zidova
• Kreiranje krova kuće
• Modelovanje po referenci

Različiti načini prikazivanja 3D modela
• Promena boja objekata
• Primena predefinisanih materijala
• Rad sa stilovima

Snimanje rezultata rada
• Kreiranje osnovnih render prikaza
• Priprema za štampu

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom ku

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

Marija Stoilović
Dizajner arhitekta @ Naš Stan Arhitektonski biro

Nakon završetka studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Marija je počela da gradi svoju karijeru kao dizajner stambenih, poslovnih zgrada i hotelskih kompleksa. Paralelno sa tim, predaje AutoCAD više od 10 godina. Radeći na visokobudžetnim projektima u Sočiju, Lazarevcu i Beogradu, stekla je bogato praktično iskustvo koje sa uživanjem deli na kursevima za AutoCAD 2D, Teen AutoCAD 2D i Architecture Student Module 2 u Crater Training Centru.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
280 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
45 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata