AutoCAD je najpoznatiji CAD (Computer Aided Design) program.

Prva verzija programa se pojavila 1982. godine, i dugo vremena predstavljao je jedino CAD rešenje za većinu struka. Čak i danas, kada postoji više desetina različitih CAD alata, poznavanje AutoCAD-a je i dalje neophodno zbog njegove velike rasprostranjenosti i velikog broja projekata koji su ranijih decenija rađeni pomoću tog programa.

AutoCAD je odlično rešenje za projektne biroe koji okupljaju veliki broj inženjera različitih struka. Moglo bi se reći da je to jedini ozbiljan program za izradu tehničke dokumentacije koji, sa zadovoljavajućim nivoom efikasnosti, mogu da koriste sve struke tehničkog usmerenja, pa čak i šire od toga.

AutoCAD je potpuno prilagodljiv program koji omogućava da ga svaki korisnik uskladi prema svom stilu rada i svojim potrebama. Takođe, vrlo je značajna njegova podrška radu sa makroima i skriptovima koji vam omogućuju da proširite mogućnosti AutoCAD-a ili automatizujete svoj rad.

U mnoštvu opcija koje AutoCAD pruža nije uvek lako naći pravi način da se iskoriste sve mogućnosti, pa mnogi ne koriste pun potencijal ovog programa. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate ovaj program tako da na najefikasniji način možete da uradite sve ključne operacije vezane za izradu tehničke dokumentacije. Pored toga, upoznaćete se sa malim tajnama programa koje mogu da vam budu od izuzetne koristi, zahvaljujući kojima ćete uštedeti desetine sati koje biste izgubili tragajući za rešenjima tipičnih problema sa kojima se susreću korisnici širom sveta.

Plan i program kursa je usklađen sa Autodeskovim preporukama. Za one koji žele da postanu Autodeskovi sertifikovani profesionalci (Autodesk Certified Professional) ovaj kurs je prvi i najvažniji korak u dostizanju tog cilja u što kraćem roku.

Upoznavanje sa AutoCAD-om
• Kratak istorijat i osvrt na ostale CAD programe
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem programa
• Snalaženje u fajl sistemu
• Komande za prikazivanje objekata i podešavanja

Kreiranje jednostavnih crteža
• Komunikacija sa programom kroz komandnu liniju
• Kreiranje osnovnih objekata
• Primena alata ORTHO, OSNAP, POLAR i OTRACK
• Funkcijski tasteri i prečice na tastaturi

Manipulisanje objektima
• Metode za selekciju objekata
• Promena položaja i rotacija objekata
• Kreiranje novih objekata od postojećih
• Osno-simetrično i šablonsko kopiranje objekata

Menjanje objekata
• Skraćivanje i produžavanje objekata
• Kreiranje paralelnih i ekvidistantnih oblika
• Deljenje jednog objekta u dva ili više objekta
• Kreiranje zaobljenog ugla između dva objekta
• Kreiranje zakošenog ugla između dva objekta
• Primena ručica
• Promena oblika objekta

Organizacija crteža i osobine objekata
• Promena osnovnih osobina objekta
• Problem definisanja boja
• Organizacija crteža pomoću slojeva
• Primena palete Properties

Šrafiranje i kotiranje objekata
• Šrafiranje i menjanje šrafura
• Kreiranje kota
• Upotreba stilova za kotiranje
• Menjanje kota

Rad sa višestruko upotrebljivim sadržajem
• Primena i kreiranje blokova
• Rad sa paletom DesignCenter™
• Primena paleta sa alatkama
• Osnove rada sa dinamičkim blokovima

Rad sa tekstom
• Kreiranje višerednog teksta
• Kreiranje jednorednog teksta
• Upotreba stilova za tekst
• Menjanje teksta

Prikazi za štampanje i štampanje
• Upoznavanje sa štampačima i ploterima
• Različiti pristupi pripremi za štampu
• Razumevanje pojma razmere
• Priprema za štampu iz prostora modela
• Priprema za štampu iz prostora papira
• Štampanje crteža
• Autodesk DWF Viewer

Šablonski crteži
• Kreiranje šablonskih crteža
• Primena šablonskih crteža

Završni rad

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

Marija Stoilović
Dizajner arhitekta @ Naš Stan Arhitektonski biro

Nakon završetka studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Marija je počela da gradi svoju karijeru kao dizajner stambenih, poslovnih zgrada i hotelskih kompleksa. Paralelno sa tim, predaje AutoCAD više od 10 godina. Radeći na visokobudžetnim projektima u Sočiju, Lazarevcu i Beogradu, stekla je bogato praktično iskustvo koje sa uživanjem deli na kursevima za AutoCAD 2D, Teen AutoCAD 2D i Architecture Student Module 2 u Crater Training Centru.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
200 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
45 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata