Kapitalizujte vaše znanje 2D crtanja da bi ste kreirali 3D vizuelizacije vaših ideja koristeći samo AutoCAD.

Dok AutoCAD dominira softverskim tržištem za 2D crtanje, u oblasti 3D vizuelizacije postoji veliki broj kompanija koje se bore za primat. Ono što ističe AutoCAD je činjenica da korisnici koji su savladali 2D tehnike crtanja ne moraju da ulože još mnogo napora da bi dobili 3D vizuelizacije svojih ideja. AutoCAD nudi veliki broj 3D alata koji su neophodni za kreiranje jednostavnijih, kao i vrlo složenih 3D modela.

Pošto kreirate 3D model AutoCAD nudi biblioteke realističnih materijala, predefinisane tipove parametrizovanih svetala i podešavanja za renderovanje da učinite vaše vizuelizacije što atraktivnijim.

Projektnim biroima koji okupljaju stručnjake različitih struka potreban je jedan softver kojim mogu da odrade sve potrebne CAD zadatke a AutoCAD upravo ispunjava tu svrhu. U mnoštvu opcija koje AutoCAD pruža nije uvek lako naći pravi način da se iskoriste sve mogućnosti, pa mnogi ne koriste pun potencijal ovog programa. Ovaj kurs će vam pomoći da savladate ovaj program tako da na najefikasniji način možete da vizuelizujete vaše ideje.

Pored toga, upoznaćete se sa malim tajnama programa koje mogu da vam budu od izuzetne koristi. Zahvaljujući tome uštedećete desetine sati koje biste izgubili tragajući za rešenjima tipičnih problema sa kojima se susreću korisnici širom sveta.

Plan i program kursa je usklađen sa Autodeskovim preporukama. Po završetku AutoCAD 2D kursa, za one koji žele da postanu Autodeskovi sertifikovani profesionalci (Autodesk Certified Professional) ovaj kurs bi mogao biti drugi, vrlo važan, korak u dostizanju tog cilja u što kraćem roku.

Uvod u 3D modelovanje i vizuelizaciju
• Uvod u 3D modelovanje i vizuelizaciju
• Podešavanje računara za 3D modelovanje i vizuelizaciju
• Orjentacija i rad u 3D prostoru
• Tipovi predefinisanih osenčenih prikaza
• Upoznavanje sa principom korisničkog koordinatnog sistema
• Tipovi 3D modela (površine, solidi i meševi)

Kreiranje osnovnih punih i površinskih 3D modela
• Kreiranje osnovnih punih modlea (solid primitiva)
• Dobijanje punih modela (solida) od 2D profila
• Kreiranje osnovnih površinskih 3D modela

Menjanje 3D modela
• Promena položaja i orjentacije 3D modela u prostoru
• Menjanje punih 3D modela
• Dodavanje detalja punim 3D modelima
• Umnožavanje 3D modela
• Dobijanje podataka o 3D modelu

Kreiranje složenih punih i površinskih 3D modela
• Kreiranje 3D modela duž putanje
• Kreiranje 3D modela kroz više profila
• Bulove operacije
• Kreiranje složenih površinskih 3D modela

Dobijanje 2D dokumentacije od 3D modela
• Presecanje punih 3D modela i dobijanje 2D profila
• Dobijanje 2D crteža na osnovu 3D modela

Meš modelovanje
• Kreiranje osnovnih 3D meševa
• Modifikovanje 3D meševa
• Konverzija u solide i površinske modele

Alati za vizuelizaciju
• Priprema 3D scene
• Primena i modifikacija predefinisanih osenčanih prikaza
• Rad sa kamerama i pogledima
• Rad sa sistemom dnevnog svetla
• Primena raznih tipova svetala (Point, Spot, Distant, Web)
• Kreiranje i primena materijala
• Podešavanje materijala
• Vizuelizacija (renderovanje) scene

Završni rad

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
170 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
30 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
AutoCAD 2D*
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata