Graphic Design and Printing
Illustrator

PRIJAVI SE NA KURS

Kurs Graphic Design and Printing predstavalja napredni kurs za rad u programu Illustrator , kao i upućivanje polaznika u procese pripreme materijala za štampu.

Na ovom kursu ćete naučićete dosta naprednih opcija koje program Illustrator nudi. To svakako povećava produktivnost rada putem korišćenja naprednih podešavanja programa. Jedan deo kursa je posvećen dubljem razmatranju tema vezanih za rad sa bojama, zatim detaljniju priču o profilima boja, a takođe i koegzistentnosti prikaza boja na raznim uredjajima. Pored niza drugih naprednih tehnika biće razmnatrani i napoznatiji pluginovi bez kojih se rad u Illustratoru ne može zamisliti u profesionalnom okruženju. Uz to, biće reči o naprednim tehnikama dizajniranja i crtanja, ali i o materijalima koji se koriste u profesionlanoj pripremi za štampu i tehnologijama štampe. Po završetku teoretskog dela kursa predviđen je odlazak u posetu štampariji Čugura Print, gde se na licu mesta polaznici kursa upoznaju sa tehnologijama koje se korite za štampu, kao i vrstama medija na kojima se vrši štampa. Pored toga, direktor štamparije Čugura Print, Dušan Čurugović, će vas upoznati sa tajnama profesionalne pripreme za štampu, odnosno, kako da materijal koji pošaljete na štampu ne bude vraćen na doradu.

Ovaj kurs je veoma dragocen jer predstavlja jedinstveno iskustvo sinteze teorije i praktične primene za sve buduće profesionalne grafičke dizajnere.

Radna površina- dodatne mogućnosti
• Grafičko okruženje- selektovanje, resetovanje i pamćenje izgleda
• Rad sa više dokumenata
• Save as i Save a copy
• Save as template
• Package
• Document setup
• Slices
• Trim marks
• Overprint i pixel preview

Napredna podešavanja
• Menjanje prečica i podešavanja (Preferences)
• My settings

Napredno selektovanja o kopiranja objekata
• Izbor alatima Lasso i Magic Wand
• Group selection tool
• Napredan rad sa grupama (grupe u grupi)
• Paste on all artboards
• Tehnike kopiranja pri stvaranju dizajna

Manipulisanje objektima i putanjama 1
• Envelope distort
• Effect distort and transform
• Effect Stylize
• Effect warp

Manipulisanje objektima i putanjama 2
• Crtanje linije, spirale i mreže
• Deformisanje objekata uz pomoću alata Warp
• Sečenje alatom Knife
• Napredne tehnike sa alatom Shape Builder
• Menjanje putanja uz pomoću menija

Perspective i pixel tehnike
• Slikanje alatom Live Paint Bucket (isometric perspective i pixel grid)
• Vežba
• Alatka Perspective
• Vežba

Podešavanje boja
• Kratak osvrt na teoriju boja
• Podešavanje boja objekata
• Panel Color guide
• Color settings
• Assign profile
• Korekcije boja uz pomoću Adobe Photoshop-a i plugin-a Phantasm

Napredan rad sa četkicama
• Četkice sa teksturom
• Napredan rad sa panelom transparency i alatkom gradient
• Gradient mesh
• Digital painting sa Adobe Illustratorom
• Vežba

Savladavanje korišćenja prečica
• Vežbanje za brži proces rada

Napredan rad sa tekstom
• Rešavanje problema nedostajućih fontova
• Rad sa specijalnim karakterima
• Kreiranje stilova za tekst i kolone
• Kreiranje, korišćenje i primena stilova za paragrafe
• Deformisanje teksta
• Stilizovanje i menjanje teksta sa efektom Warp
• Check spelling
• Type meni

Tehnike za 3D i abstraktne objekte
• Blend tool
• 3D efekti
• Primenjivanje Photoshop efekata
• Rasterize
• Flatten transparency

Mogućnosti za UI dizajn
• Margine, guides, artboards
• Podešavanja za dizajn brosure ili časopisa
• Podešavanja za dizajn web stranice ili mobilne aplikacije

Kratak osvrt na Pluginove za Adobe Illustrator

Minimalni zahtevi za dobar fajl
• Minimalni kvalitet fotografije
• Minimalni bleed zavisno od vrste posla
• Fontovi, krive, big linije, mesta savijanja
• Priprema za poslove koji se štancuju
• Veličina klapni za lepljenje

Tehnike štampe
• Digitalna tabačna štampa
• Digitalna štampa iz rolne
• Offset štampa

Materijali za štampu
• Papir (osnovne vrste papira, design papir)
• Alu papiri za offset štampu
• Pvc materijali za offset i digitalnu štampu

Boje
• CMYK i RGB prostor boja, PANTONE boje
• Razlika u nijansama boja na različitim materijalima

Struktura cena u štampi
• Kako dobiti najviše za najmanje para bez kompromisa u dizajnu

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešnom završenom kursu.

Stefan Lakić
Grafički dizajner @ Freelance
Stipendista Fonda za mlade talente

Stefan je svoje formalno obrazovanje stekao na odseku za Filmsku i TV kameru, ali se ubrzo nakon toga fokusirao na grafički dizajn i završio Master u oblasti Digitalnih medija na Univerzitetu umetnosti u Bremenu. Poseduje Adobe Expert sertifikat za Adobe Illustrator. Svoju karijeru je započeo kao asistent kamere još tokom studentskih dana kada je dobio i nagradu za najboljeg studenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući svom radu na dokumentarnim filmovima postaje član Udruženja filmskih umetnika Srbije. Nakon prakse u Lifestream Creations GmbH u Bremenu, vraća se u Beograd gde započinje svoju karijeru kao freelance grafički dizajner. U Crater Training Centru predaje na kursevima Illustrator, Teen Illustrator, Graphic Design and Printing, InDesign and Architecture Student Module 1.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
180 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
20 časova

Portebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
Illustrator*
* ili ekvivalent u znanju.

Paketi kurseva
Professional paket

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata