KURS VIŠE NIJE U PONUDI

Illustrator

Adobe Illustrator je vrlo moćan grafički softver i sigurno najpopularniji softver za vektorsku grafiku na današnjem tržištu.

Prva verzija je lansirana 1987. godine. Illustrator je de fakto postao standard u oblasti dizajna proizvoda i ilustracija koje treba da se realizuju kroz štampu, na Webu ili u nekoj drugoj formi ili da budu prikazane na ekranima – na primer putem websajtova ili mobilnih aplikacija. Tokom ovog kursa savladaćete ključne tehnike, kao i korisne trikove za rad sa programom Illustrator. Ovaj kurs predstavlja dobro izbalansiranu kombinaciju demonstracija od strane instruktora kao i samostalnog rada.

Upoznavanje sa radnom površinom
• Uvod u Adobe Illustrator
• Primeri radova u Illustratoru (logo, ilustracije, UI dizajn)
• Pokretanje Illustratora i otvaranje fajla
• Alati za manipulisanje prikazom
• Korišćenje panela Artboards
• Vežba: Apstraktna ilustracija (istraživanje radne površine i alata)

Tehnike za selekciju grafičkih objekata
• Izbor objekata i delova objekata sa alatom Selection i Direct Selection
• Sakrivanje i zaključavanje objekata
• Izbor sličnih objekata
• Selekcija u Outline modu
• Poravnavanje i raspoređivanje objekata
• Grupisanje objekata i režim Isolation mode

Korišćenje alata za kreiranje Shape objekata
• Rad sa jednostavnim oblicima (pravougaonik, elipsa, krug, poligon, zvezda)
• Opcija Live corners
• Menjanje širine linije i njeno poravnavanje
• Rad u režimu crtanja (Draw Behind, Draw Inside)
• Vektorizacija slike

Menjanje i kombinovanje Shape objekata i putanja
• Menjanje putanja i Shape objekata
• Sečenje putanja alatom Scissors i spajanje putanja
• Korišćenje alata Eraser
• Kombinovanje objekata Pathfinder panelom i alatom Shape builder
• Kreiranje složenih putanja
• Rad sa alatom Width
• Dodavanje Outline efekta

Korišćenje Illustratora sa drugim Adobe-ovim programima
• Postavljanje slika i menjanje veličine
• Postavljanje Photoshop slika korišćenjem opcije Show Import Options

Transformacije radne površine
• Dodavanje, uređivanje, preimenovanje i promena redosleda radnih površina dokumenta
• Rad sa lenjirima i vođicama
• Pozicioniranje radne površine korišćenjem panela Transform i pametnih vođica (Smart Guides)
• Menjanje objekata (veličina, refleksija, distorzija i iskošenje)
• Menjanje sa alatom Free Transform

Kreiranje ilustracija alatima za crtanje
• Crtanje pravih i zakrivljenih linija sa alatom Pen
• Promena tipa prolaska kroz tačku iz glatkog u ugaoni
• Crtanje objekata sa alatom Pen
• Menjanje putanja i tačaka
• Brisanje i dodavanje kontrolnih tačaka (Anchor Point)
• Kreiranje isprekidane linije
• Dodavanje strelica putanji
• Crtanje slobodnih putanja alatom Pencil
• Spajanje alatom Join
• Vežba: Ovladavanje putanjama

Rad sa bojama
• Kreiranje nove boje korišćenjem panela Color
• Čuvanje boje kao uzorka (Swatch)
• Pravljenje i menjanje uzoraka boja
• Korišćenje alata Color Picker za kreiranje boja
• Pravljenje i snimanje nijansi boja
• Konverzija boja
• Kopiranje atributa
• Promena boja objekta
• Rad alatom Live Paint
• Kreiranje i modifikovanje Live Paint grupa

Dodavanje teksta
• Dodavanje Point Type teksta
• Dodavanje Area Type teksta
• Menjanje familije i stila fonta
• Prelivanje teksta između kolona (stubaca)
• Formatiranje teksta
• Menjanje veličine i boje teksta
• Formatiranje paragrafa
• Menjanje teksta alatom Touch Type
• Menjanje veličine i oblika unešenog teksta
• Očitavanje i prenošenje parametara jednog tekstualnog objekta na drugi
• Postavljanje teksta duž putanje
• Kreiranje outline teksta

Eksportovanje fajlova u različitim formatima
• Podešavanje parametara za kreiranje PDF fajla
• Eksportovanje Photoshop PSD fajlova
• Opcija eksportovanja za ekrane
• Panel Asset export

Organizacija grafike pomoću slojeva
• Kreiranje slojeva i podslojeva i njihovo pozicioniranje
• Prebacivanje objekata između slojeva
• Pregled i promena rasporeda slojeva
• Grupisanje u novi sloj
• Dupliranje sadržaja sloja
• Primena vizuelnih atributa na sloj
• Kreiranje maske za odsecanje

Gradijenti, blend objekti i teksture
• Primena linearnog gradijenta
• Menjanje i snimanje gradijenta
• Podešavanje linearne gradijentne ispune
• Primena i menjanje radijalnog gradijenta
• Dodavanje transparencije gradijentu
• Rad sa blend objektima
• Kreiranje i menjanje sopstvenih tekstura

Rad sa četkicama
• Rad sa četkicama
• Menjanje putanja alatom Paint Brush
• Menjanje podešavanje četkice
• Korišćenje i menjanje Art Brush četkica
• Korišćenje i menjanje Pattern Brush četkica
• Rad sa alatom Blob Brush

Kreativna primena efekata i grafičkih stilova
• Rad sa panelom Appearance
• Dodavanje još jednog Stroke i Fill efekta grafici i tekstu
• Promena rasporeda atributa izgleda
• Rad sa efektima (primena i menjanje efekta)
• Primenjivanje efekta Offset Path
• Rad sa 3D efektima
• Korišćenje grafičkih stilova
• Kreiranje i primena novog grafičkog stila
• Ažuriranje grafičkog stila
• Promena razmere Stroke efekta i drugih efekata

Kreiranje grafika pomoću simbola
• Rad sa simbolima
• Rad sa dinamičkim simbolima (kreiranje, dupliranje i zamena simbola)
• Vežba: Ilustracija


Završni rad

• Ilustracija za portfolio

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Stefan Lakić
Grafički dizajner @ Freelance
Stipendista Fonda za mlade talente

Stefan je svoje formalno obrazovanje stekao na odseku za Filmsku i TV kameru, ali se ubrzo nakon toga fokusirao na grafički dizajn i završio Master u oblasti Digitalnih medija na Univerzitetu umetnosti u Bremenu. Poseduje Adobe Expert sertifikat za Adobe Illustrator. Svoju karijeru je započeo kao asistent kamere još tokom studentskih dana kada je dobio i nagradu za najboljeg studenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući svom radu na dokumentarnim filmovima postaje član Udruženja filmskih umetnika Srbije. Nakon prakse u Lifestream Creations GmbH u Bremenu, vraća se u Beograd gde započinje svoju karijeru kao freelance grafički dizajner. U Crater Training Centru predaje na kursevima Illustrator, Teen Illustrator, Graphic Design and Printing, InDesign and Architecture Student Module 1.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
150 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
24 časa

Portebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →