Adobe InDesign je profesionalni program za dizajn i izradu višestraničnih publikacija kao što su knjige, novine, katalozi i brošure.

Velika prednost ovog programa u odnosu na konkurentske je u dobroj integraciji sa ostalim programima iz Adobe paketa kao što su Photoshop i Illustrator.
Pomoću programa Adobe InDesign možete odraditi vrhunsku pripremu za sve vrste štampe, u svim mogućim veličinama, kao i za ekranski prikaz u PDF i drugim formatima.
Dobro poznavanje ovog programa može da predstavlja prednost jer primena programa nije tako široko rasprostranjena kao kada je u pitanju Photoshop ili Illustrator, a za neke vrste poslova kao što je na primer priprema knjige za štampu, ovaj program je neophodan.
Na ovom kursu upoznaćete se sa osnovama tipografije i ovladaćete tehnikama za rad sa višestraničnim dokumentima. Naučićete kako da definišete stilove, koristite transparenciju i boje. Takođe, naučićete da kreirate profesionalne tabele i grafikone.
Plan i program kursa predstavlja dobro izbalansiranu kombinaciju predavanja, demonstracija i samostalnog rada vođenu od strane sertifikovanog Adobeovog instruktora.

Upoznavanje sa radnom površinom
• Uvod u InDesign
• Rad sa panelima
• Rad sa menijima

InDesign osnove
• Vođice (Guides)
• Preflight (provera grešaka)
• Dodavanje teksta
• Rad sa grafikom
• Rad sa objektima
• Prezentacioni režim

Postavljanje dokumenta i rad sa stranama
• Podešavanje dokumenata
• Master stranice
• Dodavanje stranica
• Raspoređivanje i brisanje stranica
• Menjanje veličina stranica
• Dodavanje sekcija i numerisanje stranica
• Štampa i Bleed Guides

Rad sa objektima
• Lejeri
• Uramljivanje teksta (Text Frames)
• Ramovi za grafičke elemente
• Obavijanje teksta oko grafike
• Transformisanje i poravnavanje objekata
• Grupisanje objekata
• Linije i strelice

Napredan rad sa raspoređivanjem teksta
• Ubacivanje teksta (Flowing Text)
• Povezivanje teksta kroz više ramova
• Stilovi paragrafa
• Podešavanje kolona

Menjanje teksta
• Rešavanje nedostajućeg fonta
• Pronalaženje teksta
• Formatiranje teksta
• Provera spelovanja

Rad sa tipografijom
• Rad sa fontovima
• Fino podešavanje kolona
• Podešavanje poravnanja paragrafa
• Prvo veliko slovo (Drop Cap)
• Podešavanje razmaka između slova i reči
• Podešavanje razmaka između redova (Line Breaks)
• Postavljanje tabova
• Dodavanje posebnih linija (Rule) između paragrafa

Rad sa bojama
• Pravljenje novih boja
• Primenjivanje boja
• Pravljenje nijansa boja
• Gradijenti

Rad sa stilovima
• Stilovi paragrafa
• Stilovi karaktera
• Stilovi karaktera unutar stilova paragrafa
• Stilovi objekata
• Stilovi tabela i ćelija
• Globalno menjanje stilova
• Ubacivanje stilova iz drugih dokumenata

Ubacivanje i modifikovanje grafike
• Ubacivanje grafike iz drugih programa
• Rad sa linkovima
• Kvalitet prikaza (Display Quality)
• Grafike, vrste fajlova i njihove maske (Dropped Backgrounds)
• Rad sa alfa kanalima
• InDesign biblioteka

Pravljenje tabela
• Pravljenje tabele
• Menjanje redova i kolona
• Formatiranje tabele
• Dodavanje grafika u ćeliju tabele
• Pravljenje zaglavlja tabele

Rad sa transparentnošću
• Dodavanje transparentnosti grafici
• Podešavanje transparentnosti
• Transparentnost i Adobe Illustrator fajlovi
• Dodavanje transparentnosti tekstu
• Rad sa efektima

Štampa i eksportovanje
• Provere pred štampu i podešavanja
• Kreiranje PDF fajla za štampu
• Pakovanje fajlova

Pravljenje PDF fajlova za formulare (interaktivni PDF)
• Dodavanje polja za formular
• Redosled polja
• Dodavanje dugmeta
• Eksportovanje interaktivnog PDF fajla

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Stefan Lakić
Grafički dizajner @ Freelance
Stipendista Fonda za mlade talente

Stefan je svoje formalno obrazovanje stekao na odseku za Filmsku i TV kameru, ali se ubrzo nakon toga fokusirao na grafički dizajn i završio Master u oblasti Digitalnih medija na Univerzitetu umetnosti u Bremenu. Poseduje Adobe Expert sertifikat za Adobe Illustrator. Svoju karijeru je započeo kao asistent kamere još tokom studentskih dana kada je dobio i nagradu za najboljeg studenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući svom radu na dokumentarnim filmovima postaje član Udruženja filmskih umetnika Srbije. Nakon prakse u Lifestream Creations GmbH u Bremenu, vraća se u Beograd gde započinje svoju karijeru kao freelance grafički dizajner. U Crater Training Centru predaje na kursevima Illustrator, Teen Illustrator, Graphic Design and Printing, InDesign and Architecture Student Module 1.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
180 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
18 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata