Revit MEP
- Mechanical and Plumbing

PRIJAVI SE NA KURS

Autodesk Revit MEP je softver za projektovanje u oblasti mašinske i elektro struke koji je deo programskog paketa Revit, zasnovanog na Building Information Modeling (BIM) tehnologiji.

BIM tehnologija je inteligentan pristup 3D projektovanju koji svim strukama, koje učestvuju u projektovanju zgrada, nudi najbolji mogući uvid u projekat i alate za efikasno planiranje, projektovanje i održavanje.
Činjenica da Revit podržava BIM procese omogućava da više članova projektantskog tima rade na nekom projektu u isto vreme tako što svi rade na istom 3D modelu. Revit ima alate za sve struke vezane za projektovanje zgrada, tako da softver omogućava povezivanje svih stručnjaka na istom projektu.
Revit omogućava projektantske procese koji uključuju i spoljne saradnike koji ne koriste Revit time što ima mogućnost eksportovanja i importovanja standardnih formata fajlova, uključujući IFC, DWG™ i DGN.
Na ovom kursu naučićete kako da koristite program Revit MEP da bi projektovali, modelovali i kreirali tehničku dokumentaciju mašinskih instalacija u visokogradnji sa visokim stepenom preciznosti i dobrom koordinacijom sa arhitektonskim, strukturalnim i elektro segmentom projekta, primenom koordinisanih i konzistentnih informacija koje su vezane za inteligentni 3D model. Takođe, bićete u mogućnosti da odradite simulacije i na vreme otkrijete greške i ranoj fazi projektovanja kao i da koristite energetske analize.

Uvod
• Objašnjenje BIM koncepta
• Revit, kratka istorija i mesto u industriji

Pokretanje Revit projekta
• Korišćenje Revit templejta
• Pregled korisničkog interfejsa
• Povezivanje Revit modela različitih disciplina
• Kopiranje nivoa i podešavanje monitoringa
• Kreiranje spratnih planova
• Pregledanje modela

Revit Mechanical
• Pokretanje projekta
• Dodavanje opreme
• Dodavanje vazdušnih rešetki i anemostata
• Dodavanje kanala
• Dodavanje ostale opreme u vazdušni sistem
• Dimenzionisanje kanala
• Označavanje kanala
• Kreiranje termičkih zona, računanje dobitaka i gubitaka

Revit Plumbing
• Kreiranje Plumbing View
• Dodavanje sprinklera
• Kreiranje tipova cevovoda za sprinklere
• Modeliranje glavnih cevovoda
• Modeliranje grana cevovoda
• Dodavanje fitinga
• Označavanje opreme

Proces rada u Revitu
• Kreiranje detaljnih pogleda
• Uvoz CAD fajlova
• Uvoz detalja
• Kreiranje stranica
• Štampanje stranica
• Kreiranje lista materijala i opreme
• Rad sa tekstom i kotiranjem
• Podešavanja Revit MEP-a
• Pravljenje i kontrolisanje revizija

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Empty section. Edit page to add content here.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
260 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
28 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata