KURS VIŠE NIJE U PONUDI

Teen 3ds Max

Želiš da otkriješ kreiranje umetničkih radova u tri dimenzije?

Nauči najpopularniji program za 3D grafiku – 3Ds Max, specifičan program za vizuelizaciju objekata koji objedinjuje principe koji se koriste u industriji video igara, reklama, a koriste ga i arhitekte, pejzažne arhitekte, industrijski dizajneri, scenografi i mnogi drugi. Na kursu ćeš naučiti da uradiš svoj model, dodeliš mu materijale, osvetliš scenu, uradiš osnovnu animaciju i izrenderuješ svoj rad u finalnu sliku.

Benefiti za vaše dete:
• kurs pomaže usmeravanju dečje energije ka korisnim aktivnostima
• pomaže deci da steknu znanja koja im mogu pomoći pri odabiru profesije, jer ih uči veštinama realnog života
• jača pozitivan stav prema neprekidnom učenju i usavršavanju, što postaje mantra novih generacija
• pomaže veštinama planiranja i razvoja projekata
• korišćenjem kreativnog razmišljanja dete proizvodi jedinstvene rezultate

Uvod
• Opis grafičkog okruženja, kretanje u sceni, rad sa fajlovima, pogledi, selektovanje objekata
• Transformacije: komande Move, Rotate i Scale, komande Clone, Align, Mirror
• Standardni primitivni objekti.

Vežba

Modifajeri
• Unapređeni primitivni objekti, grupisanje objekata
• Osnovni modifikatori, rad sa modifikatorima i rad u podobjektnom nivou

Vežba

Linije
• Kreiranje linija, rad sa tačkama, vrste linija
• Rad sa tekstom, opcije za rendering krivih, primena nekih modifikatora na tekst

Vežba
• Menjanje krivih, modifikator Editable Spline

Samostalna vežba

Poligonalno modelovanje
• Osnove poligonalnog modelovanja
• Modifikator Edit Poly, elementi podobjektnog nivoa, selekcije u okviru modifikatora Edit Poly
• Komande za rad sa tačkama, ivicama i poligonima

Vežba

Modelovanje robota ili sobe, završni rad
•Primena stečenog znanja iz predhodno pređenih oblasti

Materijali
• Upoznavanje sa pojmom i ulogom materijala, okruženje, Materijal Editor, Vray
• Primeri osnovnih materijala i njihovih osobina.

Vežba
• Mape i teksture, primeri osnovnih materijala i njihovih osobina, modifikator UVW Mapping

Osvetljenje
• Pojam i vrste svetala (standardna i fotometrijska svetla)
• Intenzitet, boja svetla i senke, opadanje intenziteta

Animacija
• Osnovni principi
• Loptica koja skače
• Kamera po putanji

Render
• Upoznavanje sa panelom za renderovanje i menijem Environment and Effects
• Podešavanje kamere, postavljanje kamere

Završavanje robota ili sobe, završni rad

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
215 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
39 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Teen Photoshop*

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →