Teen AutoCAD 2D

PRIJAVI SE NA KURS

AutoCAD je najpoznatiji CAD (Computer Aided Design) program koji istovremeno mogu da koriste inženjeri svih tehničkih struka.

Prva verzija programa se pojavila 1982. godine što ovaj program izuzetno zanimljivim za svakog ko ga uči jer i pored vrlo modernih alata još uvek vuče i korene iz vremena sada već skoro zaboravljenog operativnog sistema DOS.
AutoCAD nije najstariji CAD program ali jeste najstariji program koji se i danas koristi. Čak i danas, kada postoji više desetina različitih CAD programa, poznavanje AutoCAD-a je i dalje neophodno zbog njegove velike rasprostranjenosti i velikog broja projekata koji su ranijih decenija rađeni pomoću tog programa.
AutoCAD pruža mnogo mogućnosti za rešavanje određene problematike i njegov pun potencijal je ogroman. Ovaj kurs će vam pomoći da uradite tehničke crteže za školu, da nacrtate svoju policu za sobu onako kako ste je zamislili, da pomognete roditeljima da urede dnevnu sobu. Takođe, ako se sutra odlučite da upišete neki od tehničkih fakulteta, značajno će vam olakšati početak studiranja.
Ovaj kurs za tinejdžere:
• pomaže im da usmeravaju energije ka korisnim aktivnostima
• digitalno opismenjuje u sferi kompjuterske grafike
• pomaže da steknu znanja koja će im biti jako korisna tokom školovanja i daljeg usavršavanja
• usmerava na konstruktivna rešenja kako vezano za školske projekte, tako i hobi aktivnosti kao što su uređivanje sobe, stana ili pravljenje maketa
• pomaže da se steknu znanja koja pomažu pri odabiru profesije, predstavljajući potencijale i mogućnosti grafičkih programa
Plan i program kursa je usklađen sa Autodeskovim preporukama i vode ga sertifikovani predavači sa decenijskim iskustvom.

Upoznavanje sa AutoCAD-om
• Kratak istorijat i osvrt na ostale CAD programe
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem programa
• Snalaženje u fajl sistemu
• Komande za prikazivanje objekata i podešavanja

Kreiranje jednostavnih crteža
• Komunikacija sa programom kroz komandnu liniju
• Kreiranje osnovnih objekata
• Primena alata ORTHO, OSNAP, POLAR i OTRACK
• Funkcijski tasteri i prečice na tastaturi

Manipulisanje objektima
• Metode za selekciju objekata
• Promena položaja i rotacija objekata
• Kreiranje novih objekata od postojećih
• Osno-simetrično i šablonsko kopiranje objekata

Menjanje objekata
• Skraćivanje i produžavanje objekata
• Kreiranje paralelnih i ekvidistantnih oblika
• Deljenje jednog objekta u dva ili više objekta
• Kreiranje zaobljenog ugla između dva objekta
• Kreiranje zakošenog ugla između dva objekta
• Primena ručica
• Promena oblika objekta

Organizacija crteža i osobine objekata
• Promena osnovnih osobina objekta
• Problem definisanja boja
• Organizacija crteža pomoću slojeva
• Primena palete Properties

Šrafiranje i kotiranje objekata
• Šrafiranje i menjanje šrafura
• Kreiranje kota
• Upotreba stilova za kotiranje
• Menjanje kota

Rad sa višestruko upotrebljivim sadržajem
• Primena i kreiranje blokova

Rad sa tekstom
• Kreiranje višerednog teksta
• Upotreba stilova za tekst
• Menjanje teksta

Prikazi za štampanje i štampanje
• Upoznavanje sa štampačima i ploterima
• Različiti pristupi pripremi za štampu
• Razumevanje pojma razmere
• Priprema za štampu iz prostora modela
• Priprema za štampu iz prostora papira
• Štampanje crteža

Šablonski crteži
• Kreiranje šablonskih crteža
• Primena šablonskih crteža

Završni rad

Upon completion of the course students will receive the internationally recognized Autodesk Certificate of Completion, as well as the Crater VFX Training Center Certificate.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
145 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
36 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata