Teen Illustrator

PRIJAVI SE NA KURS

Adobe Illustrator je program koji omogućava kreiranje raznih vrsta ilustracija koje se mogu koristiti u grafičkom dizajnu.

Grafički dizajn je danas sveprisutan, od logoa olimpijskih igara, preko logoa poznatih firmi patika, mobilnih telefona, video igrica, stripova, svega onog što deca vole i prate.
Na ovom kursu deca će se upoznati sa alatima programa Illustrator i načinima kako mogu da ih iskoriste u stvaranju sopstvenih objekata I teksta. Takođe, putem praktičnih primera, naučiće kako da koriste grafiku kreiranu u programu Photoshop da bi imali bolje rezultate i brži process rada. Poznavanje programa Photoshop I Illustrator predstavlja zaokruženu celinu u smislu finalnog proizvoda koji se može dobiti.

Benefiti za vaše dete:
• znanje stečeno na kursu pomaže usmerenju dečije energije u kreativnom smeru
• pomaže deci da steknu znanja koja mogu upotrebiti za školske projekte
• uvodi decu u sferu širokog polja potencijala I mogućnosti kompjuterske grafike
• uči decu da na kreativan način izraze svoje ideje upotrebom novih tehnologija

Plan i program kursa predstavlja dobro izbalansiranu kombinaciju predavanja, demonstracija i samostalnog rada vođenu od strane sertifikovanog Adobeovog instruktora.

Upoznavanje sa radnom površinom
• Uvod u Adobe Illustrator
• Primeri radova u Illustratoru (logo, ilustracije, UI dizajn)
• Pokretanje Illustratora i otvaranje fajla
• Alati za manipulisanje prikazom
• Live paint tehnika
• Vežba: Bojenje ilustracije uz pomoć live paint tehnike

Tehnike za selekciju grafičkih objekata
• Sakrivanje i zaključavanje objekata
• Outline mode
• Poravnavanje objekata
• Izbor objekata i delova objekata sa alatom Selection i Direct Selection
• Grupisanje objekata i režim Isolation mode
• Vežba: Pravljenje svog logoa

Korišćenje alata za kreiranje Shape objekata
• Rad sa jednostavnim oblicima (pravougaonik, elipsa, krug, poligon, zvezda)
• Opcija Live corners
• Menjanje širine linije
• Vektorizacija slike
• Vežba: Apstraktna ilustracija za desktop wallpaper

Menjanje i kombinovanje Shape objekata i putanja
• Menjanje putanja i Shape objekata
• Spajanje putanja
• Korišćenje alata Eraser i Path eraser
• Kombinovanje objekata Shape builder

Transformacije
• Menjanje objekata (veličina, refleksija, distorzija i iskošenje)
• Menjanje sa alatom Free Transform

Kreiranje ilustracija alatima za crtanje
• Crtanje pravih i zakrivljenih linija sa alatom Pen kroz igru
• Dodavanje strelica putanji
• Crtanje slobodnih putanja alatom Pencil

Rad sa bojama
• Čuvanje boje kao uzorka (Swatch)
• Korišćenje alata Color Picker za kreiranje boja
• Promena boja objekta opcijom Recolor Artwork

Dodavanje teksta
• Dodavanje Point Type teksta
• Dodavanje Area Type teksta
• Menjanje familije i stila fonta
• Menjanje veličine i boje teksta
• Menjanje teksta alatom Touch Type

Eksportovanje fajlova u različitim formatima
• Opcija eksportovanja za ekrane

Organizacija grafike pomoću slojeva
• Kreiranje slojeva i podslojeva i njihovo pozicioniranje
• Prebacivanje objekata između slojeva

Gradijenti, blend objekti i teksture
• Primena linearnog gradijenta
• Menjanje i snimanje gradijenta
• Podešavanje linearne gradijentne ispune
• Kreiranje i menjanje sopstvenih tekstura

Rad sa četkicama
• Rad sa četkicama
• Korišćenje i menjanje Art Brush četkica
• Korišćenje i menjanje Pattern Brush četkica
• Rad sa alatom Blob Brush
• Vežba: Apstraktna ilustracija za desktop wallpaper

Kreativna primena efekata i grafičkih stilova
• Rad sa panelom Appearance
• Rad sa efektima (primena i menjanje efekta)
• 3D efekti – kocka

Završni rad
• Poster sa motivacionim tekstom

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Stefan Lakić
Grafički dizajner @ Freelance
Stipendista Fonda za mlade talente

Stefan je svoje formalno obrazovanje stekao na odseku za Filmsku i TV kameru, ali se ubrzo nakon toga fokusirao na grafički dizajn i završio Master u oblasti Digitalnih medija na Univerzitetu umetnosti u Bremenu. Poseduje Adobe Expert sertifikat za Adobe Illustrator. Svoju karijeru je započeo kao asistent kamere još tokom studentskih dana kada je dobio i nagradu za najboljeg studenta na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući svom radu na dokumentarnim filmovima postaje član Udruženja filmskih umetnika Srbije. Nakon prakse u Lifestream Creations GmbH u Bremenu, vraća se u Beograd gde započinje svoju karijeru kao freelance grafički dizajner. U Crater Training Centru predaje na kursevima Illustrator, Teen Illustrator, Graphic Design and Printing, InDesign and Architecture Student Module 1.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
90 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
18 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Teen Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata