Teen Photoshop

PRIJAVI SE NA KURS

Naučite najpopularniji program za obradu fotografija i grafički dizajn!

Photoshop nudi paket alata koji omogućava da se napravi razglednica od slika sa letovanja, prezentacija za školu, srede fotografije za Facebook i Instagram, bake i deke podmlade, unuci preko noći porastu i još mnogo toga.
Na ovom kursu deca će dobiti sva potrebna teoretska predznanja koja su neophodna da bi sa lakoćom i razumevanjem savladala alate i tehnike programa Photoshop. Ova znanja će kasnije olakšati učenje i svih drugih grafičkih programa.
Kurs vodi naš predavač koji ima više od petnaest godina iskustva u držanju IT kurseva i sertifikovani je ekspert i instruktor za Adobe Photoshop.
Ovaj kurs za tinejdžere:
• pomaže im da usmeravaju energije ka korisnim aktivnostima
• pomaže da steknu znanja koja će im biti jako korisna tokom školovanja i daljeg usavršavanja
• jača pozitivan stav prema stalnom sticanju novih znanja
• uči načinu razmišljanja koji podstiče maštu i kreativnost
• digitalno opismenjuje u sferi kompjuterske grafike
• otkriva tajne kreativne IT industrije na mestu gde se ona stvara, u trening centru studija za vizualne efekte Crater Studio

Upoznavanje sa programom Photoshop
• Kratka istorija i oblasti primene programa Photoshop
• Tipovi grafike: rasterska i vektorska grafika
• Osnovni pojmovi vezani za rastersku grafiku (razni formati, veličina, rezolucija)
• Podešavanje monitora
• Hardverski i sistemski zahtevi za instalaciju
• Prvo pokretanje programa i pokretanje sa vraćanjem početnih podešavanja
• Inicijalno podešavanje programa (promena veličine prikaza, istorija, OpenGL podrška…)
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem, rad sa alatima i manipulacija prikazom na ekranu

Priprema fotografija za rad u programima Word i PowerPoint
• Ispravljanje i opsecanje slika alatkom Crop
• Podešavanje Brightness/Contrast
• Podešavanje Shadows/Highlights
• Undo i panel History

Retuširanje fotografija za Facebook, Instagram i reklamne materijale (plakati, brošure, fajleri)
• Menjanje delova slike alatkama Dodge, Sponge, Burn, Blur, Sharpen i Red Eye
• Menjanje delova slike alatkama Clone Stamp, Spot Healing Brush, Healing Brush i Content-Aware Fill
• Zamena boja na slici alatkom Replace Color
• Pomoć u prikazu Pixel Grid i Layer Edges
• Strategija retuširanja

Prelazi između boja – gradijenti
• Kreiranje predefinisanih prelaza između boja
• Korišćenje predefinisanih biblioteka prelaza između boja
• Kreiranje sopstvenih prelaza između boja

Izrada plakata – rad sa slojevima, selekcije i rasterske maske
• Organizacija PSD fajla pomoću slojeva i više radnih površina (Artboards)
• Manipulacija slojevima (menjanje rasporeda, uključivanje, isključivanje, zaključavanje…)
• Alati za selekciju: Marquee, Quick Selection, Magic Wand, Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso
• Podešavanje ivice selekcije (Feather, Expand, Contract, Smooth…)
• Alat za geometrijske transformacije slike (pomeranje, rotacija, preslikavanje, Warp …)
• Transformacije slike alatkom Puppet Warp
• Primena vođica (Guides) i lenjira
• Primena stilova na slojeve
• Grupe slojeva
• Razmena slojeva između više fajlova i rad sa više fajlova
• Interakcija između slojeva na nivou boja (blending modes)
• Slepljivanje slojeva
• Kreiranje i modifikovanje rasterske maske
• Dodavanje i podešavanje teksta
• Maskiranje tekstom
• Deformisanje teksta alatkom Warp
• Snimanje fajla u različitim formatima

Slojevi za podešavanja
• Razumevanje histograma
• Sloj za podešavanje Exposure
• Sloj za podešavanje Brightness/Contrast
• Sloj za podešavanje Levels
• Sloj za podešavanje Vibrance
• Sloj za podešavanje Hue/Saturation
• Sloj za podešavanje Posterize
• Sloj za podešavanje Photo Filter

Kanali i crno-bela fotografija
• Rad sa kanalima
• Grayscale, RGB kanali i CMYK kanali
• Sloj za podešavanje Channel Mixer
• Sloj za podešavanje Black & White

Osnove primene filtera
• Galerija filtera
• Primena Smart filtera
• Filter Gaussian Blur
• Uklanjanje šuma pomoću filtera Reduce Noise
• Izoštravanje slika pomoću filtera Unsharp Mask
• Filter Vanishing Point

Manipulacija sa više fotografija
• Kreiranje panorame od više fotografija
• Učitavanje više fotografija u jedan fajl
• Poravnavanje slojeva
• Kreiranje slika sa velikom dubinskom oštrinom

Kreiranje logoa – vektorska grafika
• Kreiranje i podešavanje putanja
• Kreiranje selekcije pomoću putanja
• Kreiranje slojeva sa vektorskim maskama
• Kreiranje i menjanje predefinisanih vektorskih simbola

Priprema za WEB i priprema za štampu
• Snimanje slika za Web sa alatom Save for Web i Export As
• Opsezi (gamuti) boja
• Ukratko o ofset i digitalnoj štampi i CMYK model boja
• WYSIWYG (alat Gamut Warning)
• Rad sa alatom Print

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
145 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
36 časova

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru

Početak kursa
12. februar 2022

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →

PRIJAVI SE NA KURS