Završni radovi i preporuke studenata
________________________________________________________________________________________________________________


Završni radovi sa kurseva
U toku svakog kursa u Crater VFX Training Centru  
studenti  rade  na završnom radu, koji je  uslov za 
uspešan završetak kursa,  kao i dobijanje diplome.  
Ovde možete pogledati izabrane radove studenata 
i pročitati njihove utiske sa kurseva.


______________________________________________________________________________________________________________________________


Nakon uspešno završenog kursa u Crater  VFX  Tra-
ining Centru najbolji studenti dobijaju priliku da svoje 
radove sa  kursa poboljšaju i približe kvalitetu koji se 
traži u produkciji,  u  okviru Crater  Studio Internship 
programa, radeći u studijskim uslovima sa profesiona-
lcima. Ovde možete pogledati  izabrane radove prakti-
kanata, pre i posle prakse, i pročitati njihove utiske sa
prakse.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close