Digital CompositingNuke

PRIJAVI SE NA KURS

Ovladajte završnom fazom VFX produkcije!

Šta je ono što razlikuje filmove poput Ratova zvezda, Matriksa, Gospodara prstenova od drugih?
Specijalni efekti, minijature, eksplozije, lutke, digitalni karakteri, nadrealne scene. Sam po sebi, svaki od datih elemenata nije dovoljan, već se različiti elementi (npr. minijature i glumci) uklapaju tako da stvaraju kod gledaoca iluziju realnosti. Tako, glumac koji je snimljen na zelenoj pozadini u realnosti, prelazi u virtuelni svet neke udaljene galaksije, u dalekoj budućnosti. Uklapanje raznih elemenata, tj. kompoziting, jeste tema ovog kursa.

Za deset nedleja polaznici će naučiti osnovne principe kompozitinga. U to se ubraja uklapanje “žive” slike sa digitalnim elementima na zelenom platnu (odnosno green screen tehnike), kolor korekcije, stereo kompoziting, rad sa praktičnim elementima, rad sa filmskim i digitalnim materijalom, rad u produkcijskom okruženju itd. Sve tehnike biće objašnjene kroz primere iz produkcije, koje će sami polaznici obrađivati na vežbama.

Takođe, detaljno će biti obrađena sama tehnologija digitalnog signala, slike, procesinga, kao i tehnologija filma, fotografije, sa uporednom analizom prednosti jednog i drugog pristupa. Pored tehničkog dela, temeljno će se obraditi i teorijski deo, osnove fotografije i likovnosti, vizuelne percepcije i komunikacije. Na ovaj način, polaznici će steći široko osnovno znanje, koje će im omogućiti brži napredak. Kako kurs bude odmicao, tako će vežbe postajati sve više nalik radu u realnom produkcijskom okruženju, sa simulacijom različitih problema, rokova i zahteva klijenata, odnosno nadređenih.

Uvod u digitalni kompoziting
• Uvod, istorijat, optički kompoziting, digitalni kompoziting, osnove filma, digitalni kompoziting sa primerima (Star Wars, Blade Runner, Terminator, Titanic…)

Komponente digitalne slike
• Digitalni i analogni signal, digitalizacija, osnovne komponente slike, pixel, bit depth, rezolucija, karakteristike slike sa filma i digitalne kamere, HDR format, Gamut, Color space

Svetlost i kamera I
• Osnove svetla, kretanje svetlosti, refleksija, refrakcija, svetlosni izvori, senke, temperatura svetla, white balance. Pinhole kamera, ugao vidljivosti, perspektiva, objašnjenje blende, dubinska oštrina, ISO osetljivost – sve uz praktične primere

Svetlost i kamera II
• Uglovi snimanja, rakursi, kreativna upotreba svetla, analiziranje svetla na različitim primerima, prepoznavanje tipa osvetljenja radi lakšeg mečovanja (match). Pokreti kamere, osnovna podela i terminologija. METADATA, gde sve može da pomogne. Što više praktičnih primera

Nuke osnove
• Interfejs, navigacija, kontrole, nodovi, učitavanje fajlova. Jednostavan kompoziting sa preklapanjem dveju slika. (Paralelno sa primerom iz Photoshopa, da bi se razumele paralele između Nuke i Ps. Jednostavan key)
• Vežba

Ulazni uređaji
• Formati, analogni, digitalni, PAL, NTSC, HD, RED FPS, aspect ratio, komprimovanje signala, kompresija podataka, lossless i lossy kompresije, formati fajlova BMP, TGA, PNG, JPG, MPEG, MOV, DPX, EXR. Prednosti i mane, konverzija formata

Sve o bojama
• Teorija boje, primeri fotografije i umetničkih dela
• Kolor korekcije u Nuke, pokazati šta koji slider radi, objasniti na histogramu šta se dešava sa signalom
• Sekundarne kolor korekcije. Primeri iz produkcije
• Vežba – kolor korekcije, na zadatom primeru. (Zadaje se i domaći zadatak)

Merge operatori
• Operacije između dva inputa. Plus, minus, over, min, max, screen, overlay… Matematički sve objasniti. Premultiply i unpremultiply (Pokazati na jednostavnom primeru, zatim pokazati primer iz produkcije)
• Vežba

Filteri, interpolacija, transformacija
• Blur, defocus, median, edge blur, erode, sharpen, soften, zblur, motion blur, emboss, god rays…
• Transformacije, translate, corner pin, reformat, crop
• Interpolacija: cubic, nearest, mitchel…(Sve objašnjavamo na primerima. Nekoliko primera iz produkcije)
• Vežba

Animacija, rad sa ključevima
• Roto, rad sa maskama. Principi animacije, timing, spacing (Pokazati na prostom primeru roto)
• 2D tracking, matchmove, stabilizacija. Primer, sky replacement. Planar tracker (pokazati na primeru)
• Spline warp, grid warp, morphing
• Vežba

Kompoziting CG elemenata I
• Pass compositing. Rad sa kanalima. Integracija sa realnim elementima, reference stand in, light wrapping, senke, ujednačavanje boja, spill suppression, atmosferski efekti, karakteristike kamere, veličina i perspektiva, fokus i defocus (bokeh), motion blur, lens flare…
• Vežba: pokazivanje na primerima
1. Sveti Georgije ubija aždaju – avion, najjednostavniji primer
2. The Other Guys – scena u baru
3. The Other Guys – helikopter, školski primer pass-ova

Kompoziting CG elemenata II
• Nastavak
• Vežba

Vizuelni kvaliteti slike i percepcija oka
• Svetla i senke
• Perzistencija vida

Linear workflow
• Nonlinear Color Encoding (logaritamski formati) (Primeri, pre svega film The Other Guys: kako se izbacuju renderi, kako se namesta LUT, kako se izbacuje final)

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije I
• Custom despill, hue correct, sređivanje ivica, lightwrap
• Grain, dodavanje, match graina.
• Vežba

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije II
• Nastavak, kombinovani key, key roto
• Vežba

3D prostor u Nuke
• 3D prostor, navigacija, kontrole, nodovi
• Camera tracker u Nuke, i ubacivanje treka iz drugih programa (Maya-e).
• Projekcije, zamena sina (Najbolji primer: zamena sina u The Other Guys – scena u baru)
• Vežba

Stereo compositing
• 3D prostor (Primeri iz Shark Night)
• Vežba

Kvalitet i efikasnost
• Minimizacija gubitka podataka, Internal Software Accuracy
• Efikasnost (Consolidating Operations, Region of Interest, Networked Environment, Disk Usage, proxy) (Primeri za efikasan Nuke workflow)

Organizacija workflowa
• Struktura, rad sa fajlovima, logika rada (postupnost)

Rad u pipeline okruženju i komunikacija sa ostalim VFX odeljenjima
• Kroz primer pokazujemo organizaciju produkcije između CG i comp sektora (Možemo uzeti kao primer Shark Night)
• Vežba: zajednička vežba Compositing i Light/render odeljenja

Analiza workflowa na primerima iz produkcije
• Možemo uzeti nekoliko primera koje smo koristili kroz ranija predavanja, ali u kompletnoj formi (Interaktivnost u predavanju, pitanja, zajedničke analize)

Automatizacija comp procesa kroz Python i kreaciju gizmo-a
• Jedan jednostavan primer, gizmo za pass-ove, iz The Other Guys (Analiza: automatski comp, output gizmo…)
• Vežba: Python vežbe

Završna vežba
• Comp kadra koji sadrzi CG, green screen, practical (Može se raditi konkretan primer iz produkcije Cratera)

Samostalna vežba

Po završetku kursa dobićete Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Nikola Vučenović
Compositing supervisor @ Crater Studio

Kao filmski umetnik na prvom mestu, Nikola koristi svoju tehničku ekspertizu u vizuelnim efektima za vizuelno pripovedanje i stvaranje fascinantnih svetova. Uživajući u novim idejama i inovacijama, Nikola stalno istražuje različite metode za postizanje rezultata, a razvoj industrije prati u stopu. Uvek će biti prvi da isproba novu tehnologiju za unapređenje procesa i same filmske priče koja briše granice između nemogućeg i mogućeg. U Crater Training Centru, Nikola je predavač na kursu Digital Compositing.

IMDb

Matija Koraksić
Senior Digital Compositing Artist @ Crater Studio

Matija je iskusni artista koji je zanat kompozitinga ispekao baš u Crateru pre mnogo godina. Imao je priliku da učestvuje na zavidnom broju projekata za neke od Craterovih najvećih klijenata. Kao nesuđeni profesor književnosti, smatra da je ova profesija sublimat većine njegovih afiniteta i da predstavlja odličnu meru dinamičnosti posla, uz minimalnu repeticiju i monotoniju u kojima nikako nije hteo da provede radni vek. Više o Matijinom iskustvu i karijernom putu pročitajte u ovom intervjuu.

IMDb 

Luka Đorđević
Digital Compositing Artist @ Crater Studio

Luka je aritsta koji je veoma brzo nakon završetka školovanja krenuo u VFX vode i opredelio se za nimalo zahvalnu poziciju Compositing artiste. Zahvaljujući radu na raznim projektima, njegovoj strpljivosti, dobrom oku za detalje, Luka ume da pruži znanje i feedback polaznicima naših kurseva, kao i praktikantima, i da im pomogne u njihovom razumevanju ovog složenog zanata.

IMDb 

INFORMACIJE O KURSU

Cena
1240 EUR
1860 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
oktobar 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
10 nedelja (116 školskih časova)

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata