Organic Modeling #1Character Sculpting

PRIJAVI SE NA KURS

Savladajte osnove digitalnog vajanja u jednom od najpopularnjih softvera u kreativnim industrijama kakav je ZBrush.

Kurs je idealan za one koji već vladaju osnovnim veštinama u domenu 3D modelovanja, a koji bi voleli da svoje vajarsko umeće iskažu i u digitalnom okruženju. Polaznici će savladati alate, tehnike i metode potrebne za stvaranje upečatljivih i jedinstvenih kompjuterski generisanih karaktera i predmeta (assets), kako za igre, tako i za film.

ZBrush predstavlja industrijski standard kada je u pitanju digitalno modelovanje i vajanje, a na kursu će polaznici steći potpuni uvid u ovaj softver i njegove mogućnosti. Nakon završetka kursa, polaznici će razviti osnovne veštine za organsko modelovanje i polypainting, a steći će i dobru bazu za dalje usavršavanje i razvijanje individualnog umetničkog stila.

Više o organskom modelovanju i razlozima zbog kojih je ova profesija postala sve traženija u industriji filma i video igara pročitajte u ovom tekstu.

* Ukoliko nemate iskustva u 3D modelovanju, a želite da savladate ZBrush, preporučujemo vam da pogledate plan akreditovanog obrazovnog programa Obuka za 3D modelovanje digitalne grafike koji kreće od početnih kurseva, a završava se organskim modelovanjem i teksturisanjem za napredne polaznike.

Osnovni kurs ZBrush Organic Modeling
• Generalno upoznavanje sa programom ZBrush.
• Istorija programa i njegovo nastajanje.
• Primenljivost programa u različitim industrijama.
• Mesto programa u filmskoj i gaming industriji.
• Reprezentativni primeri primene iz pomenutih industrija.
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem i prilagođavanjem istog.
• Upoznavanje sa alatima i glavnim karakteristikama programa.
• Detaljnije upoznavanje sa alatima koji se najčešće koriste.
• Upoznavanje sa alatima koji olakšavaju repetativne radnje.

Primena naučenih alata na prostim oblicima
• Primena alata Standard Brush.
• Primena alata Clay Buildup Brush.
• Primena alata Move Tool Brush.
• Primena alata Damian Standard Brush.
• Primena alata Clay Brush.

Maskiranje površina
• Upoznavanja sa alatom za maskiranja površina na osnovnom mesh-u.
• Primena i tipične situacije kada se koristi.
• Grafičko okruženje alata i načina rada.
• Primena maski za dobijanje oblika, bojenje ili teksturiranje na prostom obliku.

Alatka DynaMesh
• Upoznavanje sa jednim od najvažnijih funkcija softvera po kome je postao poznat.
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem alata i primena na prostim oblicima.
• Vežba za primenu alata DynaMesh sa naučenim Brush alatima.

Alatka ZRemesher
• Upoznavanje sa alatom za automatsku promenu topologije.
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem alata i kada se primenjuje u skladu sa “ZRemesher Guides” četkicom.

Guides Brush
• Koordinisana primena alata DynaMesh i ZRemesher.

Plugin Decimation Master
• Upoznavanje sa procesom decimiranja velikog broja poligona triangulacijom bez gubljenja detalja.
• Situacije u kojima se koristi i koje su dodatne funkcije.
• Upotrebna vrednost alata za decimiranje.

Po završetku kursa, polaznici dobijaju sertifikat Crater Training Centra o uspešno odslušanom kursu.

Ukoliko ovaj kurs slušate u okviru akreditovanog obrazovnog programa Obuka za 3D modelovanje digitalne grafike uspešnim prolaskom sva tri modula stićete i uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi, srednje škole ili fakulteta. Uverenja izdajemo samo za polaznike koji su započeli akreditovan program i prošli uspešno sva tri modula od 2023 godine. Naknadne prijave za akreditaciju nisu moguće.

Milan Krstić

Milan Krstić je 3D umetnik iz Beograda sa bogatim iskustvom u industriji filma i video igara. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na katedri za slikarstvo, a tokom karijere se obreo na pozicijama 3D Character Artist, 3D Environment Artist i 3D Concept Artist.

U njegovom portfoliju nalaze se razni zanimljivi projekti uključujući video igre Scorn i Call of Duty: Modern Warfare Remastered, zatim filmovi Extinction i Knives Out 2 (Netflix), kao i televizijske serije The Arc i Krypton (deo proširenog DC univerzuma)

Milan trenutno radi na Beogradskoj politehnici gde predaje digitalno modelovanje i karakter dizajn.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
940 EUR
1410 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
septembar 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
7 nedelja (80 školskih časova) 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS