AKREDITOVANIOBRAZOVNI PROGRAMI

Akredituj svoj karijerni put

Predstavljamo akreditovane programe osmišljene tako da u svakom aspektu prate aktuelne trendove u kreativnim industrijama u svetu – ali i kod nas, budući da poslednjih godina naši studiji rade na sve zanimljivijm projektima.

U našoj obrazovnoj ponudi se nalaze dva programa akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

PRIJAVI SE NA AKREDITOVANI PROGRAM

 Akreditacija od strane nacionalnog tela je za nas veoma važna, jer se radi o priznanju kvaliteta obuka koje polaznike osposobljavaju za rad na trenutno traženim pozicijama u kreativnim industrijama.

Akreditovani progami su oblikovani tako da polaznicima pomažu da sa jasnim ciljem krenu od nule i usavrše se u oblasti koja im najbolje odgovara. Isto tako, utabali smo karijerne putanje i za one umetnike koji su već ostavili trag u industriji, ali bi želeli da probaju nešto novo, kao i za one koji bi želeli da se prekvalifikuju iz drugih profesija.

Pohađanjem naših akreditovanih programa, polaznik dobija Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi srednje škole ili fakulteta, u zavisnosti od stepena formalnog obrazovanja koje je polaznik prethodno stekao. Uverenje važi kako u našoj zemlji tako i u svim zemljama koje priznaju naše formalno obrazovanje ili sa kojima imamo sklopljen bilateralni sporazum o zapošljavanju kadra iz određenih profesija.

Kako bi se prijavljeni polaznici kavalifikovali za dobijanje uverenja potrebno je da prođu sva tri modula u okviru programa i polože ih izradom samostalnog rada. Prva dva modula – kursevi Photoshop i 3D Essentials (hard sufice modeling) su zajednički za oba akreditovana programa, a trećim modulom se definiše konkretno zvanje i karijerno usmeravanje – na Obuci za optimizaciju kompjuterske grafike za video igre polaznici u okviru trećeg finalnog modula uče osnove rada u Unreal Engine, dok na Obuci za 3D modelovanje digitalne grafike polaznici ovladavaju tehnikom ogranskog modelovanja karaktera u softveru ZBrush. Predavači na našim akreditovanim kursevima takođe prolaze obuke za Javno priznate organizatore obrazovanja odraslih pri Agenciji za kvalifikacije i Ministarstvu prosvete.

Obuka za 3D modelovanje digitalne grafike

3D Character and Organic Modeling obrazovni program

Organsko modelovanje je grana digitalne umetnosti koja vam dozvoljava da kreirate i oblikujete ma koji trodimenzionalni lik koji zamislite. Kao zasebna sfera 3D modelovanja, organsko modelovanje se odnosi na kreiranje živih bića.

Photoshop+3D-Essentials-+Organic-I-+-Organic-II

PROGRAMSKE CELINE:

I modul
Uvod u 2D kompjutersku grafiku
Photoshop

II modul
3D kompjuterska grafika
3D Essentials

III modul
Organsko modelovanje i teksturisanje 3D modela
Organic Modeling I
Organic Modeling and Texturing II

 ISHODI: 

Nakon uspešno završenog programa, polaznik će umeti da:

  • digitalno izvaja karaktere sa asetima i izvrši pripremu za dalju produkciju,
  • primenjuje tehnike za dodavanje topologije na modelima za naredne faze kao što su rigging i animacija,
  • maskira površine i primenjuje maske za dobijanje oblika, boji, seče UV mape za dodavanje tekstura,
  • bejkuje osnovne mape, dodaje teksture na model,
  • renderuje karakter.

Umetnik organskog modelovanja je traženo zanimanja u industriji video igara, filmu, advertajzingu, industrijskom i grafičkom dizajnu, pa čak i (pejzažnoj) arhitekturi.

 SERTIFIKAT: 

Pohađanjem ovog programa polaznik dobija Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi, srednje skole ili fakulteta.

 PREDAVAČI: 

Saša Živković

Miloš Jovanović

Stefan Lukić

Milan Krstić

Obuka za optimizaciju kompjuterske grafike za video igre

Technical Art in Unreal Engine obrazovni program

Digitalni umetnici specijalizovani za rad u softveru Unreal Engine umeju da balansiraju estetske i tehničke zahteve raznovrsnih projekata i da sa lakoćom kreiraju i optimizuju objekte u ovom endžinu. Primarno kreiran za potrebe industrije video igara, UE se danas koristi u virtuelnoj i filmskoj produkciji, u advertajzingu, automoto industriji, arhitekturi i drugim oblastima. Zanimljivo je da UE koristi čak i NASA za trening svojih ISS astrounauta.

PROGRAMSKE CELINE:

I modul
Uvod u 2D kompjutersku grafiku
Photoshop

II modul
3D kompjuterska grafika
3D Essentials

III modul
Optimizacija 3D grafike u realnom vremenu
Unreal Engine Essentials

 ISHODI: 

Nakon uspešno završenog programa, polaznik će umeti da:

  • pripremi i uveze modele u Unreal Engine,
  • prilagodi osvetljenje i uradi kolor korekciju scene,
  • izradi jednostavne interaktivne objekte u UE,
  • postavi AI parametre za kretanje likova,
  • spaja interaktivne celine, optimizuje i spakuje projekat za distribuciju.

Kada završite ovaj program, bićete spremni da započnete karijeru kao UE Technical Artist, Environment Artist, Virtual Graphics Artist i dr.

 SERTIFIKAT: 

Pohađanjem ovog programa polaznik dobija Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi, srednje skole ili fakulteta.

 PREDAVAČI: 

Saša Živković

Miloš Jovanović

Stefan Lukić

Milan Ličina