AKREDITOVANIOBRAZOVNI PROGRAMI

Akredituj svoj karijerni put

Predstavljamo akreditovane programe osmišljene tako da u svakom aspektu prate aktuelne trendove u kreativnim industrijama u svetu – ali i kod nas, budući da poslednjih godina naši studiji rade na sve zanimljivijm projektima.

U našoj obrazovnoj ponudi se nalaze dva programa akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

PRIJAVI SE NA AKREDITOVANI PROGRAM

 Akreditacija od strane nacionalnog tela je za nas veoma važna, jer se radi o priznanju kvaliteta obuka koje polaznike osposobljavaju za rad na trenutno traženim pozicijama u kreativnim industrijama. Za početnike koji tek kreću u avanturu zvanu karijerno usmeravanje,  oblikovali smo programe modularnog obrazovanja koji polaznicima pomažu da sa jasnim ciljem krenu od nule i usavrše se u oblasti koja im najbolje odgovara. Isto tako, utabali smo karijerne putanje i za one umetnike koji su već ostavili trag u industriji, ali bi želeli da probaju nešto novo, kao i za one koji bi želeli da se prekvalifikuju iz drugih profesija.

Obuka za 3D modelovanje digitalne grafike

3D Character and Organic Modeling obrazovni program

Organsko modelovanje je grana digitalne umetnosti koja vam dozvoljava da kreirate i oblikujete ma koji trodimenzionalni lik koji zamislite. Kao zasebna sfera 3D modelovanja, organsko modelovanje se odnosi na kreiranje živih bića.

Photoshop+3D-Essentials-+Organic-I-+-Organic-II

PROGRAMSKE CELINE:

I modul
Uvod u 2D kompjutersku grafiku
Photoshop

II modul
3D kompjuterska grafika
3D Essentials

III modul
Organsko modelovanje i teksturisanje 3D modela
Organic Modeling I
Organic Modeling and Texturing II

 ISHODI: 

Nakon uspešno završenog programa, polaznik će umeti da:

  • digitalno izvaja karaktere sa asetima i izvrši pripremu za dalju produkciju,
  • primenjuje tehnike za dodavanje topologije na modelima za naredne faze kao što su rigging i animacija,
  • maskira površine i primenjuje maske za dobijanje oblika, boji, seče UV mape za dodavanje tekstura,
  • bejkuje osnovne mape, dodaje teksture na model,
  • renderuje karakter.

Umetnik organskog modelovanja je traženo zanimanja u industriji video igara, filmu, advertajzingu, industrijskom i grafičkom dizajnu, pa čak i (pejzažnoj) arhitekturi.

 SERTIFIKAT: 

Pohađanjem ovog programa polaznik dobija Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi, srednje skole ili fakulteta.

 PREDAVAČI: 

Saša Živković

Miloš Jovanović

Stefan Lukić

Milan Krstić

Obuka za optimizaciju kompjuterske grafike za video igre

Technical Art in Unreal Engine obrazovni program

Digitalni umetnici specijalizovani za rad u softveru Unreal Engine umeju da balansiraju estetske i tehničke zahteve raznovrsnih projekata i da sa lakoćom kreiraju i optimizuju objekte u ovom endžinu. Primarno kreiran za potrebe industrije video igara, UE se danas koristi u virtuelnoj i filmskoj produkciji, u advertajzingu, automoto industriji, arhitekturi i drugim oblastima. Zanimljivo je da UE koristi čak i NASA za trening svojih ISS astrounauta.

PROGRAMSKE CELINE:

I modul
Uvod u 2D kompjutersku grafiku
Photoshop

II modul
3D kompjuterska grafika
3D Essentials

III modul
Optimizacija 3D grafike u realnom vremenu
Unreal Engine Essentials

 ISHODI: 

Nakon uspešno završenog programa, polaznik će umeti da:

  • pripremi i uveze modele u Unreal Engine,
  • prilagodi osvetljenje i uradi kolor korekciju scene,
  • izradi jednostavne interaktivne objekte u UE,
  • postavi AI parametre za kretanje likova,
  • spaja interaktivne celine, optimizuje i spakuje projekat za distribuciju.

Kada završite ovaj program, bićete spremni da započnete karijeru kao UE Technical Artist, Environment Artist, Virtual Graphics Artist i dr.

 SERTIFIKAT: 

Pohađanjem ovog programa polaznik dobija Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi, srednje skole ili fakulteta.

 PREDAVAČI: 

Saša Živković

Miloš Jovanović

Stefan Lukić

Milan Ličina