Matte Painting and EnvironmentDesign - Basic

PRIJAVI SE NA KURS

Postanite digitalni umetnik na jedinom kursu te vrste u Beogradu!

Kurs predstavlja spoj osnova met peintinga (matte painting) sa elementima koncept arta (concept art) i dizajna okruženja (environment design).

Pored istorijskog osvrta i teorijske potpore, fokus je na praktičnim i efikasnim tehnikama digitalnog slikanja i photo-editinga, kako u pripremi (dizajnu), tako i u realizaciji samih matte paint projekata (zadataka).

Ključni i obimniji deo kursa je baziran na tematskim projektnim zadacima, koji kroz primerene postupke i tehnike uče kako da se savladaju različiti izazovi i zahtevi u matte painting-u. Sve ovo ujedno predstavlja i advanced Photoshop kurs čija su znanja i veštine univerzalno primenjive u bilo kojoj oblasti digitalne umetnosti.

Uvod
• Istorijat Matte painting-a; analog vs digital.
• Matte painting danas – aktuelna tehnologija u primeni.
• Matte painting kao deo VFX industrije.
• Tipovi Matte paiting shot-ova; production workflow, pipeline, vrste zahteva (kreativni i tehnički).
• Uvod u environment dizajn (koncept art); korelacija između matte painting-a i koncept arta (dizajna), pre i post produkcije.

Pripremni radovi
• Korišćenje Pen tableta u Photoshop-u.
• Osnove tehnike digitalnog crtanja i slikanja za potrebe dizajna okruženja.
• Organizacija projekta i konvencije, radna etika i pravila.

Uvod u perspektivu
• Tipovi perspektive.
• Elementi i praktična upotreba 1-point perspektive u kreiranju prirodnog okruženja.
• Vazdušna perspektiva i valer; upotreba valera u prikazu prostora (Value blocking).

Thumbnails skiciranje
• Alati i tehnike digitalnog skiciranja.
• Podešavanje, menadžment i izrada Custom brush-eva.
• Upotreba elemenata linijske vazdušne perspektive u izradi skica.
• Brush economy, stilizacija i simplifikacija.
• Tehnike izrade studija po fotografijama.

Kompozicija
• Osnovna pravila i elementi vizuelnog komponovanja.
• Kompozicija u službi vizuelnog narativa i dizajna okruženja (environment-a).
• Praktična upotreba tehnika komponovanja u izradi thumbnails skica (upotrebom alata i tehnika iz predhodnog dela kursa).

Uvod u Matte Painting – Photo Editing (projekat 01)
• Digitalna fotografija i Matte paint – konvencije, pojmovi, osobine.
• Photo referencing – research i management; tehnički i estetski aspekti referenciranja.
• Osnovni photo editing alati, photo retouching, photo adjusting.
• Atributi foto ubedljivosti (I) – svetlo, boja, atmosfera; uporedna analiza.
• Day to night konverzije.

Photobashing (projekat 02)
• Tehnike ekstrakcije i manupulacije foto elementima.
• Rad sa smart objektima i maskama.
• Tehnike non-destructive photo editing-a.
• Atributi foto ubedljivosti (II) – lokalni kontrast, vazdušna perspektiva…
• Veličina i proporcija (scale and proportion) struktura i planova.

Landscape Matte Painting (projekat 03)
• Priprema za projekat – analiza zadataka, sakupljanje i organizacija referenci, pravljenje mood board-a; hero reference break down.
• Rad sa plate-om, pojam i uslovljenosti/ karakteristike.
• Izrada skice paintover postupkom.
• Ekstrakcija elemenata i integracija u kompoziciji (block in composition).
• Kolor korigovanje i valerske vrednosti planova u odnosu na referencu, artikulacija svetla, final tuning.

Cityscape Matte Painting (projekat 04)
• Linijska perspektiva, tipovi i primena.
• Linijska perspektiva u službi dizajna arhitektonskog okruženja – pravila, skraćenja, konvergente; kreiranje geometrijskih volumena.
• Kreiranje perspective grid-a i njegova upotreba.
• Izrada koncept skice prateći perspective grid.
• Ekstrakcija i manipulacija arhitektonskim foto elementima; prevođenje perspektive sa fotografija u ortografski prikaz; korekcija (matching) perspektive u odnosu na grid.
• Populisanje matte paint-a foto elementima prateći perspektivu.
• Kolor korekcija, atmosfera, detalji… final tuning.

Cityscape Matte Painting II – night version (opciono*)
• Day to night konverzija.
• Karakteristike i tipovi veštačkog osvetljenja.
• Integracija svetla u prethodno izrađeni matte paint.
• Final tuning.

 

* Ova celina se realizuje isključivo ukoliko dinamika napredovanja grupe i/ili studenata ponaosob to dozvoli.

Napomene:
• Svaka od navedenih celina podrazumevaće izradu zadataka, koji će se većim delom realizovati van časova na kursu.
• Za dobijanje diplome potrebna je realizacija minimalno 70% od predviđenih zadataka.
• Pored predavanja, teorijskih i praktičnih, na časovima će se asistirati, obavljati konsultacije i pregled radova.
• Svaka od navedenih celina i projekata podrazumevaće demontraciju na nivou celog zadatka (projekta) ili bitnih delova za realizaciju istih.
• Ukupan broj časova je 60. Broj časova (školskih) po terminima može biti 3 ili 4, samim tim i broj termina može varirati između 15 i 20. Predviđena dinamika može biti 2 ili 3 termina nedeljno.

Po završetku kursa dobićete Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Dejan Vukadinović
Predavač @ VŠSS Beogradska politehnika

Dejan je stručnjak za Concept art, digitalnu ilustraciju i Matte Painting, a radi kao predavač na predmetu Karakter i Koncept dizajn na VŠSS Beogradska politehnika. Kao deo tima na raznim nagrađivanim projektima, oprobao se u filmskoj, advertajzing i gaming industriji. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku za industrijski dizajn, a kao predavač u Crater Training Centru radi od 2012 godine gde drži kurs Matte Painting and Environment Design.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
1160 EUR
1740 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

POČETAK KURSA
oktobar 2023.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
5 nedelja (60 školskih časova) 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
crtačko umeće
rad sa grafičkom tablom
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS