Rigging - Maya

PRIJAVI SE NA KURS

Naučite kako da pripremite vaš model za animaciju!

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji se prvi put susreću sa riging (rigging) tehnikama, kao i profesionalnim rigerima koji žele da dopune svoja znanja o rigovanju karaktera. Na ovom kursu prolazićemo kroz ceo proces rigovanja jednog karaktera, koji uključuje rigovanje kičme, ruku, prstiju, nogu, glave i lica. Polaznici kursa biće detaljno upoznati sa konceptima rigovanja koji uključuju, između ostalog, i pripremu 3D modela za rigovanje i napredne tehnike kao što su:

• streč (stretch) tehnika – rastezanje ruku i nogu karaktera
• IK-FK svič (switch), tehnike kao što su forarm tvist (forearm twist) bez gubitka mase
• korektivni blend šejpovi (blend shapes)

Posebna pažnja biće posvećena procesu skinovanja karaktera [povezivanje modela – meša (mesh) sa kontrolama], koji je jedan od ključnih koraka u dobrom rigovanju. Polaznicima ćemo omogućiti detaljan uvid i uputstva za alate koje se koriste u procesu rada. Nakon završenog kursa polaznici će:

• imati znanja da samostalno implementiraju naučene tehnike,
• moći da unaprede već postojeće rigove na kojima su samostalno radili,
• dobiti trajnu upotrebu svih skripta (MEL i Python) i alata koje su koristili tokom trajanja kursa.

Teorija rigovanja i alati
• Teorija rigovanja
• Upoznavanje sa alatima koji se koriste prilikom rigovanja

Skeleton meni
• Upoznavanje sa skeleton menijem

Orijentacije jointa, kontrole za animaciju
• Objašnjavanje orijentacije jointa i pravljenje kontrola za animaciju
• Postavljanje jointa i pravilna orijentacija jointa na karakteru (Tips and tricks kako da se najbolje i najbrže postavljaju jointi na karakteru)
• Finalno postavljenje jointa na karakteru, imenovanje i mirorovanje jointa
• Vežba postavljanja jointa

Rigovanje nogu
• Tehnika reverse foot controls
• Pitanja i vežba
• Napredne tehnike rigovanja nogu (IK-FK sistem, IK stretch, pole vectors)
• Pitanja i vežba

Rigovanje kičme i glave
• Rigovanje kičme i glave (IK stretch i FK sistem)
• Pitanja i vežba

Rigovanje ruku
• Rigovanje ruku (IK stretch i FK sistem, forearm twist)
• Pitanja i vežba

Rigovanje prstiju
• Rigovanje prstiju, pravljenje predefinisanih poza i mogućnost manuelnog pomeranja svakog prsta posebno
• Pitanja i vežba

Priprema riga za animatore
• Priprema riga za animatore i spajanje svih rig sistema (čišćenje suvišnih atributa na kontrolama, kolorisanje kontrola za lakšu vizuelnu selekciju, pravljenje pravilne hijerarhije za global scale celog riga)
• Pitanja i vežba

Teorija skinovanja
• Teorija skinovanja
• Upoznavanje alata za skinovanje
• Priprema modela za skinovanje
• Tehnike skinovanja (smooth i rigid)

Skinovanje rigovanog karaktera
• Skinovanje rigovanog karaktera (prvi deo)
• Pitanja i vežba
• Skinovanje rigovanog karaktera (drugi deo)
• Pitanja i vežba

Napredne tehnike skinovanja
• Napredne tehnike skinovanja (tehnike koje daju efekat realne deformacije tela)
• Pitanja i vežba

Rigovanje lica
• Face rigovanje (teoretski deo)

Blend shape-ovi
• Upoznavanje sa blend shape-ovima
• Blend shape tehnika za rigovanje lica, pravljenje kontrola za animaciju blend shape-ova
• Pitanja i vežba

Tehnike za rigovanje lica
• Bones tehnika za rigovanje lica, i pravljenje kontola za animaciju
• Pitanja i vežba
• Cluster tehnika za rigovanje lica, i pravljenje kontola za animaciju
• Pitanja i vežba

Povezivanje face i body riga
• Povezivanje face i body riga, pravljenje low res modela za brzi feedback prilikom animiranja
• Pitanja i vežba

Napredne tehnike za rigovanje
• Napredne tehnike za rigovanje (corrective shapes)
• Pitanja i vežba

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Miličko Mijatović
Lead Rigger @ Crater Studio

Miličko je u svojoj karijeri u 3D animaciji dugoj više od 20 godina imao priliku da radi na projektima sa velikim imenima iz industrije kao što su Emir Kusturica, Nikita Mihalkov, Netflix. Počevši kao 2D animator, vrlo brzo je prešao na 3D i pronašao sebe u riggingu, koraku koji dolazi nakon modelovanja i teksturisanja modela, a koji prethodi animaciji. Trenutno radi u Crater Studiju kao Lead Rigger, gde se trudi da svakodnevno napreduje i postavlja sebi nove ciljeve. Sarađivao je na projektima za brendove kao što su Mercedes, Coca-Cola, Heineken. Takođe iza sebe ima iskustvo rada u gaming industriji, na projektu Casino Gaming. U Crater Training Centru, Miličko je predavač na kurs Rigging.

IMDb LinkedIn

INFORMACIJE O KURSU

Cena
780 EUR
1170 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
27. maj 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
4 nedelje (40 školskih časova)

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
3D/VFX Essentials*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata