KURS VIŠE NIJE U PONUDI

3ds Max

Želite li da naučite osnove programa Autodesk 3DS Max? Došli ste na pravo mesto.

Kurs 3ds Max je namenjen svima koji žele da ovladaju jednim od najmoćnijih softvera za 3D modelovanje i vizuelizaciju. Bez obzira na to da li ste početnik ili imate iskustva kao grafički dizajner, arhitekta ili vizuelni umetnik, ovaj kurs će vam biti od koristi da svoje kreativne ideje realizujete u 3D okruženju.

Na ovom osnovnom kursu za 3ds Max, koji vodi sertifikovani Autodeskov predavač, dobićete informacije koje su ključne za dalji profesionalni razvoj u oblastima industrijskog dizajna, arhitekture, gejminga i filmske industrije.

Upoznaćete se sa osnovnim principima 3D grafike i radnim okruženjem programa 3ds Max. Takođe, ovladaćete alatima za kreiranje jednostavnih i složenih 3D modela, primenu materijala, osvetljavanje scene, definisanje kamera i renderovanje da bi se dobila konačna vizuelizacija.

Upoznavanje sa programom 3ds Max
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem
• Rad sa fajlovima
• Manipulacija prikazom na ekranu, kretanje u sceni, predefinisani pogledi
• Razni tipovi selekcije objekata
• Osnovne transformacije objekata: komande Move, Rotate i Scale
• Komande za kopiranje objekata: Clone, Align, Mirror
• Standardni primitivni objekti. Vežba – crkva Gradac od osnovnih geometrijskih objekata

Modifikatori
• Precizno pomeranje objekata
• Kreiranje naprednih modela primitiva, grupisanje objekata
• Rad sa osnovnim modifikatorima i rad na podobjektnom nivou
• Vežba – Sto sa čajnikom

Linije
• Kreiranje raznih tipova linija, rad sa tačkama
• Rad sa tekstom, opcije za rendering teksta, primena nekih modifikatora na tekst
• Vežba – Luster
• Menjanje krivih, modifikator Editable Spline, Bulove operacije
• Samostalna vežba – Knjiga

Poligonalno modelovanje
• Osnove poligonalnog modelovanja
• Modifikator Edit Poly, elementi podobjektnog nivoa
• Selekcije u okviru modifikatora Edit Poly
• Komande za rad sa tačkama, ivicama i poligonima (komande Chamfer, Fillet, Extrude, Connect, Weld, Bevel, Inset)
• Vežba – Ulična rasveta

Materijali
• Upoznavanje sa pojmom i ulogom materijala, alat Materijal Editor, V-Ray osnove
• Primeri osnovnih materijala i njihovih osobina
• Teksture, primeri osnovnih materijala i njihovih osobina
• Mape i modifikator UVW Mapping
• Vežba kreiranje materijala u enterijeru (metal, staklo, drvo, zid, tkanina, parket)

Osvetljenje
• Pojam i vrste svetala
• Standardna svetla: omni, spot, direct
• Fotometrijska svetla: sfera, spot, ies
• V-Ray svetlo: plane
• Intenzitet, boja svetla i senke, opadanje intenziteta
• Vežba – Osvetljenje enterijera

Render
• Upoznavanje sa panelom za renderovanje
• Meni Environment and Effects

Priprema za završni rad

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Saša Živković
Education Manager@ Crater Training Center

Saša je naš stručnjak za IT obrazovanje, sertifikovan od strane Adobe i Autodesk-a, koji je do sada radio sa više hiljada polaznika svih uzrasta. Više puta je bio proglašavan za najboljeg Autodeskovog predavača u Srbiji, a takođe je sertifikovan od strane Instituta za razvoj edukacije i treninga za IT edukaciju za profesore u srednjim školama. U saradnji sa bibliotekom u Čačku Saša je izdao 4 knjige posvećene edukaciji AutoCAD softvera.

Pored toga što se tokom godina specijalizovao za IT obrazovanje, Saša je takođe radio na projektima vezanim za scenografiju, reklame i monitoring implementacije softvera u biznisu. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Mašinskom fakultetu na odseku za Brodogradnju, a ceo život je posvetio sopstvenom usavršavanju u oblasti kompjuterske grafike i njene upotrebe u raznim disciplinama. U Crater Training Centru predaje na kursevima AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Teen AutoCAD 2D, 3ds Max, Teen 3ds Max, Architectural Visualization, Photoshop, Teen Photoshop, Digital Image Editing and Creation, Architecture Student Module 1 i Architecture Student Module 2.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
240 EUR
U cenu je uračunat PDV. Čas traje 45 minuta

Dužina trajanja
45 časova 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

Cena kursa na engleskom
Pogledaj cenu →