5 септембра, 2022
 • Photoshop

  5 септембра, 2022  4:00 pm - 6:00 pm
  Crater Training Center, Knićaninova 3, Beograd, Serbia

  Na ovom kursu steći ćete znanja neophodna da sa lakoćom i razumevanjem koristite alate i tehnike za kvalitetnu obradu fotografja. Naučićete da brzo i kvalitetno retuširate fotografje, kreirate složene grafčke kompozicije, pripremate vizuale za internet i štampu - i još mnogo toga.

  Program i cena kursa.

6 септембра, 2022
 • Organic Modeling I

  6 септембра, 2022  4:00 pm - 6:30 pm
  Crater Training Center, Knićaninova 3, Beograd, Serbia

  Savadajte digitalno vajanje u softveru ZBrush i upoznajte se s osnovamaorganskog modelovanja - jedne od najtraženijih pozicija u kreativnim industrijama. Na ovom kursu, polaznici upoznavaju alate, tehnike i metode potrebne za stvaranje upečatljivih i jedinstvenih kompjuterski generisanih karaktera i aseta, kako za igre tako i za film.

  Program i cena kursa. 

10 октобра, 2022
 • 3D Essentials

  10 октобра, 2022  4:00 pm - 5:00 pm
  Knićaninova 3, Beograd, Serbia

  Idealan način da se upoznate sa svetom kompjuterske grafke i svim mogućnostima koje ona nudi. Baziran na učenju softverskih paketa Autodesk Maya i Adobe Substance, ovaj kurs je namenjen početnicima koji žele da se usmere ka 3D modelovanju i dobiju dobru osnovu za dalju specijalizaciju u oblasti kompjuterske grafke.

  Program i cena kursa.

11 октобра, 2022
 • Motion Graphics 2D

  11 октобра, 2022  4:00 pm - 6:00 pm
  Crater Training Center, Knićaninova 3, Beograd, Serbia

  Na kursu ćete savladati i unaprediti aktuelne tehnike koje se koriste u industriji zabave i advertajzingu kao što su 2D pokretna grafika, 2D animacija, kinetička tipografija, logo animacija, animacija eksplejner videa, kompoziting i kolor korekcija. Kurs je prvenstveno namenjen onima koji već poznaju osnove ovog programa i žele da nadograde svoje znanje i baziran je na učenju softverskih paketa Adobe (Photoshop, Illustrator i After Effects).

  Program i cena kursa.

28 новембра, 2022
 • Organic Modeling and Texturing II

  28 новембра, 2022  5:00 pm - 6:00 pm

  Kurs organskog modelovanja za iskusne 3D umetnike osmišljen je sa ciljem da polaznici razviju svoj jedinstveni stil modelovanja i dizajniranja karaktera. Polaznici će nakon ovog kursa moći da se upuste u kompletan proces pripreme karaktera za produkciju koji obuhvata teksturisanje, retopologiju i UV mapiranje u softveru ZBrush. 

  Program i cena kursa.