OBRAZOVANJE ZA VFX I GAME ART

Naši kursevi za vizuelne efekte na filmu, video dizajn i game art odgovaraju na zahteve tržišta rada i pripremaju polaznike za atraktivne pozicije u sferi digitalnih umetnosti.
Kurseve možeš upisati samostalno ili u okviru pažljivo osmišljenih obrazovnih programa koji odgovaraju na specifičnosti karijerne role za koju želiš da se specijalizuješ.
KURSEVI

AKREDITOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI

Naši akreditovani progami su oblikovani tako da polaznicima pomažu da sa jasnim ciljem krenu od nule i usavrše se u oblasti koja im najbolje odgovara!
Akreditacija od strane nacionalnog tela je za nas veoma važna, jer se radi o priznanju kvaliteta obuka. U našoj obrazovnoj ponudi se nalaze dva programa akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
AKREDITOVANI PROGRAMI

LIDERI U INDUSTRIJI

Crater je jedan od pionirskih studija za vizuelne efekte na filmu i televiziji u Srbiji i prvi koji je vrata svoj trening centra otvorio široj javnosti.
Naši artisti rade na projekima svetskog kalibra koje vrlo verovatno upravo strimujete na Netfliksu i drugim servisima. Zahvaljujući uigranom i talentovanom timu, svakom novom projektu prilazimo sa mnogo entuzijazma, te pružamo produkciju najboljeg kvaliteta.
STUDIO

OBRAZOVANJE ZA VFX I GAME ART

Naši kursevi za vizuelne efekte na filmu, video dizajn i game art odgovaraju na zahteve tržišta rada i pripremaju polaznike za atraktivne pozicije u sferi digitalnih umetnosti.
Kurseve možeš upisati samostalno ili u okviru pažljivo osmišljenih obrazovnih programa koji odgovaraju na specifičnosti karijerne role za koju želiš da se specijalizuješ.
KURSEVI

AKREDITOVANI OBRAZOVNI PROGRAMI

Naši akreditovani progami su oblikovani tako da polaznicima pomažu da sa jasnim ciljem krenu od nule i usavrše se u oblasti koja im najbolje odgovara.!
Akreditacija od strane nacionalnog tela je za nas veoma važna, jer se radi o priznanju kvaliteta obuka. U našoj obrazovnoj ponudi se nalaze dva programa akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
AKREDITOVANI PROGRAMI

LIDERI U INDUSTRIJI

Crater je jedan od pionirskih studija za vizuelne efekte na filmu i televiziji u Srbiji i prvi koji je vrata svoj trening centra otvorio široj javnosti.
Naši artisti rade na projekima svetskog kalibra koje vrlo verovatno upravo strimujete na Netfliksu i drugim servisima. Zahvaljujući uigranom i talentovanom timu, svakom novom projektu prilazimo sa mnogo entuzijazma, te pružamo produkciju najboljeg kvaliteta.
STUDIO