Digital Image Editing and CreationUkoliko ste odlučili da uronite u vode dizajna, grafike, Interneta, 3D I VFX industrije – ovde počinje vaša karijera.

Na ovom kursu, namenjenom početnicima, upoznaćete se sa radom u programu Photoshop. Uz ovladavanje raznim alatima, tehnikama i okruženjem u kome se Photoshop koristi, steći ćete širu sliku o mestu koje zauzima u svetu vizuelne umetnosti i medija. Sertifikovani Adobe instruktori pobrinuće se da naučite da retuširate, editujete, pripremate slike za Web i koristite alate na načine koji će razvijati vašu kreativnost. Ovladaćete korišćenjem vektorske grafike i četkica, kao i upotrebom grafičkih tabli, što će vam pomoći u daljem razvijanju profesionalne karijere u 3D i VFX industriji.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  51 čas l 6 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
________________________________________________
cenu kursa na srpskom  pogledajte ovde

cenu kursa na engleskom pogledajte ovde             
________________________________________________
    u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta


Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________

Program kursa:

Upoznavanje, uvod i instalacija 
• Upoznavanje
• Monitori i projaktori - principi funkcionisanja
• Podešavanje i kalibracija monitora
• Tipovi grafike: rasterska i vektorska grafika
• Kratka istorija i oblasti primene programa Photoshop
• Hardverski i sistemski zahtevi za instalaciju Photoshop-a
• Instalacija programa i prvo pokretanje


Pokretanje Photoshopa, grafičko okruženje, primena alata i podešavanje programa
  • Pokretanje sa vraćanjem početnih podešavanja
  • Upoznavanje sa grafičkim okruženjem i rad sa alatima
  • Snimanje grafičkog okruženja
  • Manipulacija prikazom na ekranu
  • Inicijalno podešavanje programa (zumiranje, istorija, OpenGL podrška…)
  • Adobe sertifikacije
  • Literatura i prateći CD

Osnovni pojmovi, osnove korekcije fotografija i Adobe Bridge
·
Osnove rada u programu Adobe Bridge
   Osnovni pojmovi vezani za rastersku grafiku (razni formati ukratko, veličina, rezolucija)
   Strategija retuširanja
   Ispravljanje i opsecanje slika alatkama Crop, Ruler i Crop and Straighten Photos
   Paleta sa predefinisanim bibliotekama boja
   Očitavanje vrednosti komponenti boje uzorka alatkom Eyedropper 
   Menjanje delova slike alatkama Clone Stamp, Spot Healing Brush, Healing Brush, Eye, Content-aware fill
  • Undo i paleta History
   Zamena boja na slici alatkama Replace Color i Color Replacement
   

Razni tipovi selekcija i transformacije objekata
   Razni alati za selekciju i njihov značaj
  • Alati za selekciju:Quick Selection, Magic Wand, Lasso, Polygonal Lasso, Magnetic Lasso
  Transformacije slike alatkom Free Transform (pomeranje, rotacija, preslikavanje, warp …)
  Transformacije slike alatkom Puppet Warp
 Podešavanje ivice selekcije (Feather, Refine Edge...)

Osnove rada sa slojevima
  • Organizacija PSD fajla pomoću slojeva i više radnih površina (Artboards)
  • Manipulacija slojevima (menjanje rasporeda, uključivanje, isključivanje, zaključavanje…)
  Primena stilova na slojeve
  Interakcija između slojeva na nivou boja (blending modes )
  • Kreiranje prelaza između boja alatkom Gradient
  Osnove primene filtera
  Primena vođica i lenjira
  Razmena slojeva između više fajlova i rad sa više fajlova 
  Slepljivanje slojeva
  • Snimanje fajla u različitim formatima

Rad sa teksturama i custom teksture
  • Predefinisane teksture, kreiranje seamless tekstura upotrebom filtera Offset i alata za retuširanje

Dodatne tehnike uređivanja slika
  Histogram i podešavanje Shadows/Highlights
  Podešavanje boja alatima Hue/Saturation i Vibrance
  • Menjanje delova slike alatkama Dodge, Sponge, Burn, Blur, Sharpen i Red Eye
  • Filter Radial Blur, Gaussian Blur  i Motion Blur
  Podešavanje kolorita slika (Match Color, Channel Mixer, Photo Filter…)

Rasterske maske
  • Kreiranje rasterske maske
  • Fina podešavanja maske (maskiranje kose)
  • Kreiranje maski alatom Quick Mask

Rad sa kanalima
  • Rad sa kanalima
  • Kanali u RGB, GrayscaleCMYK modelu boja

Rad sa tekstom
  • Razni tipovi fontova
  • Pisanje i podešavanje teksta
  • Kreiranje odsecajućih maski od teksta
  • Deformisanje teksta alatkom Warp

Napredne tehnike u radu sa slojevima
  Primena filtera Vanishing Point
  Primena Smart filtera
  Uvoz vektorske grafike nastale u programu Adobe Illustrator
  Kreiranje i menjanje Smart objekata
  Snimanje i menjanje kompozicija slojeva

Obrada fotografija
  • Kreiranje panorame povezivanjem većeg broja fotografija
  • Filter Lens Correction (korekcija distorzija slika kao posledica nesavršenosti objektiva)
  • Dubinska oštrina slika (Depth of Field)
  • Uklanjanje šuma pomoću filtera Reduce Noise
  • Izoštravanje slika pomoću filtera Unsharp Mask i Smart Sharpen. Lab model boja.

Raw fotografija
  • O Raw fotografiji
  • Podešavanje slike u Adobe Camera Raw (balans belog, ekspozicija, osvetljenost, contrast, oštrina, i zasićenost boja)
  • Sinhronizovano podešavanje više slika sa Adobe Camera Raw
  • Povezivanje Adobe Camera Raw i Photoshop-a u cilju editovanja fotografije

Hdr fotografija
  • O HDR fotografiji
  • Kreiranje HDR slike od više slika primenom plug-ina HDR Pro
  • Primena alata HDR Toning

Vektorska grafika
  • Kreiranje i podešavanje putanja
  • Kreiranje selekcije od vektorske putanje
  • Kreiranje slojeva sa vektorskim maskama
  • Kreiranje i menjanje predefinisanih vektorskih simbola
  • Postavljanje teksta duž putanje
  • Kompleksne metode primene putanja u kombinaciji sa alatima za rad sa rasterima i kreiranje hibridne rastersko-vektorske grafike
  • Otvaranje PDF i EPS fajlova

Priprema za WEB i priprema za štampu
  • Snimanje slika za Web sa alatom Save for Web & Devices ili Export As
  • Ukratko o ofset i digitalnoj štampi
  • Upravljanje prostorom boja i profili boja
  • Razni opsezi (gamuti) boja
  • WYSIWYG (alati Gamut Warning i Proof Colors)
  • Rad sa alatom Print

3D tehnike
  • Kreiranje 3D teksta
  • Kreiranje predefinisanih 3D objekata

Povećanje produktivnosti
  • Kreiranje sopstvenih prečica na tastaturi
  • Automatizacija primenom akcija i kreiranje akcija
  • Primena akcija na veći broj fotografija

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

Adobe Photoshop CS4 Classroom in a Book, Peachpit, Berkeley, California, 2009
Adobe Photoshop CS5 Classroom in a BookPeachpit, Berkeley, California, 2010
Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book, Peachpit, Berkeley, California, 2012

*kompletnu literaturu polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close