Višejezičnost: Projekat koji spaja audio, video i jezičke radionice

Naš trening centar je od svog osnivanja u komunikaciji i saradnji sa kulturnim institucijama i učestvuje u realizaciji raznih projekata koji se tiču kulture, umetnosti, edukacije i aktivnosti mladih.

U težnji da što više srednjoškolaca i studenata uključimo u aktivnosti koje mogu da doprinesu njihovom kvalitetnijem obrazovanju i vanškolskim aktivnostima, kakav je bio i projekat StayNet, od prošle godine smo obnovili saradnju sa Goethe Institutom u Beogradu, na polju sprovođenja aktivnosti vezanih za mlade.

Projekat Višejezičnost je nastao kao ideja Goethe Instituta, sa idejom da deci u srpskim školama, kako u Beogradu, tako i u drugim mestima,  i kojima se uči nemački jezik, pruži prilika da učestvuju u jednoj multidisciplinarnoj aktivnosti. Partneri na ovom projektu je bilo udruženje Zabuna i naš trening centar. Projekat je sproveden u sedam partnerskih osnovnih škola u Srbiji i jednoj školi u Crnoj Gori.

Kroz spoj poezije, muzike i video montaže deca su prolazila procese stvaranja pesme na više jezika, za koju bi zatim osmislili muziku i video materijal, gde bi na kraju projekta imali zaokružen proizvod – autorski komponovanu pesmu i muzički video spot. 

Finalni proizvodi koji su nastali njihovim radom i zalaganjem, uz superviziju profesionalaca na ovim poljima, predstavljeni su početkom juna 2022. u Dečjem kulturnom centru Beograd, a takođe su prezentovani su na regionalnoj konferenciji Goethe instituta širom Evrope u septembru ove godine.

Koliko su projekti ovog tipa značajni za zajednicu

Osnovne škole širom Srbije u trci za kvalitetnije obrazovanje koje treba da ponude svojim đacima neretko nemaju sredstva da obezbede kvalitetnu opremu, dodatne aktivnosti i kadar koji bi mogao da se bavi vannastavnim aktivnostima koje bi doprinele njihovom znanju i obrazovanju. S tim u vezi, Goethe institut nastoji da kroz svoje aktivnosti pokrene saradnju sa tim školama i omogući delimičnu decentralizaciju obrazovanja. Škole u Beogradu ipak imaju bolji pristup informacijama, aktivnostima i projektima. 

Kroz ovaj projekat, deca su dobila priliku da istupe iz svojih svakodnevnih aktivnosti učenika i ukorače u novi svet koji ih je povezao na više nivoa – kreativno, kroz saradnju, timski rad, prezentaciju svog znanja, ideja i veština.

A koja je bila naša uloga u ovoj priči?

Crater Training Center je u ovoj saradnji uspeo da dobrom koordinacijom i profesionalnim predavačima da svoj doprinos tako da su deca iz osnovnih škola imala prilike da za kratko vreme prođu ceo segment video produkcije, od ideje do realizacije. Iskusni mentori i naši saradnici, reditelj Miloš Tomić i multimedijalni umetnik Vladan Djiri Vasiljević su zainteresovane učenike proveli kroz procese rada – pravljenja storiborda, odabir scenografije za snimanje, osmišljavanje kadrova i kompozicije, snimanje video materijala, snimanje svojih drugara učenika koji smišljaju i snimaju muziku i na kraju montažu snimljenog materijala. 

Napisala Marija Rakić-Lovrić
Fotografije: Goethe institut u Beogradu