digital-compositing-cours-crater-training-center

Digital Compositing

Digital Compositing
Nuke

PRIJAVI SE NA KURS

Ovladajte završnom fazom VFX produkcije!

Šta je ono što razlikuje filmove poput Ratova zvezda, Matriksa, Gospodara prstenova od drugih?
Specijalni efekti, minijature, eksplozije, lutke, digitalni karakteri, nadrealne scene. Sam po sebi, svaki od datih elemenata nije dovoljan, već se različiti elementi (npr. minijature i glumci) uklapaju tako da stvaraju kod gledaoca iluziju realnosti. Tako, glumac koji je snimljen na zelenoj pozadini u realnosti, prelazi u virtuelni svet neke udaljene galaksije, u dalekoj budućnosti. Uklapanje raznih elemenata, tj. kompoziting, jeste tema ovog kursa.

Za deset nedleja polaznici će naučiti osnovne principe kompozitinga. U to se ubraja uklapanje “žive” slike sa digitalnim elementima na zelenom platnu (odnosno green screen tehnike), kolor korekcije, stereo kompoziting, rad sa praktičnim elementima, rad sa filmskim i digitalnim materijalom, rad u produkcijskom okruženju itd. Sve tehnike biće objašnjene kroz primere iz produkcije, koje će sami polaznici obrađivati na vežbama.

Takođe, detaljno će biti obrađena sama tehnologija digitalnog signala, slike, procesinga, kao i tehnologija filma, fotografije, sa uporednom analizom prednosti jednog i drugog pristupa. Pored tehničkog dela, temeljno će se obraditi i teorijski deo, osnove fotografije i likovnosti, vizuelne percepcije i komunikacije. Na ovaj način, polaznici će steći široko osnovno znanje, koje će im omogućiti brži napredak. Kako kurs bude odmicao, tako će vežbe postajati sve više nalik radu u realnom produkcijskom okruženju, sa simulacijom različitih problema, rokova i zahteva klijenata, odnosno nadređenih.

Uvod u digitalni kompoziting
• Uvod, istorijat, optički kompoziting, digitalni kompoziting, osnove filma, digitalni kompoziting sa primerima (Star Wars, Blade Runner, Terminator, Titanic…)

Komponente digitalne slike
• Digitalni i analogni signal, digitalizacija, osnovne komponente slike, pixel, bit depth, rezolucija, karakteristike slike sa filma i digitalne kamere, HDR format, Gamut, Color space

Svetlost i kamera I
• Osnove svetla, kretanje svetlosti, refleksija, refrakcija, svetlosni izvori, senke, temperatura svetla, white balance. Pinhole kamera, ugao vidljivosti, perspektiva, objašnjenje blende, dubinska oštrina, ISO osetljivost – sve uz praktične primere

Svetlost i kamera II
• Uglovi snimanja, rakursi, kreativna upotreba svetla, analiziranje svetla na različitim primerima, prepoznavanje tipa osvetljenja radi lakšeg mečovanja (match). Pokreti kamere, osnovna podela i terminologija. METADATA, gde sve može da pomogne. Što više praktičnih primera

Nuke osnove
• Interfejs, navigacija, kontrole, nodovi, učitavanje fajlova. Jednostavan kompoziting sa preklapanjem dveju slika. (Paralelno sa primerom iz Photoshopa, da bi se razumele paralele između Nuke i Ps. Jednostavan key)
• Vežba

Ulazni uređaji
• Formati, analogni, digitalni, PAL, NTSC, HD, RED FPS, aspect ratio, komprimovanje signala, kompresija podataka, lossless i lossy kompresije, formati fajlova BMP, TGA, PNG, JPG, MPEG, MOV, DPX, EXR. Prednosti i mane, konverzija formata

Sve o bojama
• Teorija boje, primeri fotografije i umetničkih dela
• Kolor korekcije u Nuke, pokazati šta koji slider radi, objasniti na histogramu šta se dešava sa signalom
• Sekundarne kolor korekcije. Primeri iz produkcije
• Vežba – kolor korekcije, na zadatom primeru. (Zadaje se i domaći zadatak)

Merge operatori
• Operacije između dva inputa. Plus, minus, over, min, max, screen, overlay… Matematički sve objasniti. Premultiply i unpremultiply (Pokazati na jednostavnom primeru, zatim pokazati primer iz produkcije)
• Vežba

Filteri, interpolacija, transformacija
• Blur, defocus, median, edge blur, erode, sharpen, soften, zblur, motion blur, emboss, god rays…
• Transformacije, translate, corner pin, reformat, crop
• Interpolacija: cubic, nearest, mitchel…(Sve objašnjavamo na primerima. Nekoliko primera iz produkcije)
• Vežba

Animacija, rad sa ključevima
• Roto, rad sa maskama. Principi animacije, timing, spacing (Pokazati na prostom primeru roto)
• 2D tracking, matchmove, stabilizacija. Primer, sky replacement. Planar tracker (pokazati na primeru)
• Spline warp, grid warp, morphing
• Vežba

Kompoziting CG elemenata I
• Pass compositing. Rad sa kanalima. Integracija sa realnim elementima, reference stand in, light wrapping, senke, ujednačavanje boja, spill suppression, atmosferski efekti, karakteristike kamere, veličina i perspektiva, fokus i defocus (bokeh), motion blur, lens flare…
• Vežba: pokazivanje na primerima
1. Sveti Georgije ubija aždaju – avion, najjednostavniji primer
2. The Other Guys – scena u baru
3. The Other Guys – helikopter, školski primer pass-ova

Kompoziting CG elemenata II
• Nastavak
• Vežba

Vizuelni kvaliteti slike i percepcija oka
• Svetla i senke
• Perzistencija vida

Linear workflow
• Nonlinear Color Encoding (logaritamski formati) (Primeri, pre svega film The Other Guys: kako se izbacuju renderi, kako se namesta LUT, kako se izbacuje final)

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije I
• Custom despill, hue correct, sređivanje ivica, lightwrap
• Grain, dodavanje, match graina.
• Vežba

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije II
• Nastavak, kombinovani key, key roto
• Vežba

3D prostor u Nuke
• 3D prostor, navigacija, kontrole, nodovi
• Camera tracker u Nuke, i ubacivanje treka iz drugih programa (Maya-e).
• Projekcije, zamena sina (Najbolji primer: zamena sina u The Other Guys – scena u baru)
• Vežba

Stereo compositing
• 3D prostor (Primeri iz Shark Night)
• Vežba

Kvalitet i efikasnost
• Minimizacija gubitka podataka, Internal Software Accuracy
• Efikasnost (Consolidating Operations, Region of Interest, Networked Environment, Disk Usage, proxy) (Primeri za efikasan Nuke workflow)

Organizacija workflowa
• Struktura, rad sa fajlovima, logika rada (postupnost)

Rad u pipeline okruženju i komunikacija sa ostalim VFX odeljenjima
• Kroz primer pokazujemo organizaciju produkcije između CG i comp sektora (Možemo uzeti kao primer Shark Night)
• Vežba: zajednička vežba Compositing i Light/render odeljenja

Analiza workflowa na primerima iz produkcije
• Možemo uzeti nekoliko primera koje smo koristili kroz ranija predavanja, ali u kompletnoj formi (Interaktivnost u predavanju, pitanja, zajedničke analize)

Automatizacija comp procesa kroz Python i kreaciju gizmo-a
• Jedan jednostavan primer, gizmo za pass-ove, iz The Other Guys (Analiza: automatski comp, output gizmo…)
• Vežba: Python vežbe

Završna vežba
• Comp kadra koji sadrzi CG, green screen, practical (Može se raditi konkretan primer iz produkcije Cratera)

Samostalna vežba

Po završetku kursa dobićete Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Nikola Vučenović
Compositing supervisor @ Crater Studio

Kao filmski umetnik na prvom mestu, Nikola koristi svoju tehničku ekspertizu u vizuelnim efektima za vizuelno pripovedanje i stvaranje fascinantnih svetova. Uživajući u novim idejama i inovacijama, Nikola stalno istražuje različite metode za postizanje rezultata, a razvoj industrije prati u stopu. Uvek će biti prvi da isproba novu tehnologiju za unapređenje procesa i same filmske priče koja briše granice između nemogućeg i mogućeg. U Crater Training Centru, Nikola je predavač na kursu Digital Compositing.

IMDb

Matija Koraksić
Senior Digital Compositing Artist @ Crater Studio

Matija je iskusni artista koji je zanat kompozitinga ispekao baš u Crateru pre mnogo godina. Imao je priliku da učestvuje na zavidnom broju projekata za neke od Craterovih najvećih klijenata. Kao nesuđeni profesor književnosti, smatra da je ova profesija sublimat većine njegovih afiniteta i da predstavlja odličnu meru dinamičnosti posla, uz minimalnu repeticiju i monotoniju u kojima nikako nije hteo da provede radni vek. Više o Matijinom iskustvu i karijernom putu pročitajte u ovom intervjuu.

IMDb 

Luka Đorđević
Digital Compositing Artist @ Crater Studio

Luka je aritsta koji je veoma brzo nakon završetka školovanja krenuo u VFX vode i opredelio se za nimalo zahvalnu poziciju Compositing artiste. Zahvaljujući radu na raznim projektima, njegovoj strpljivosti, dobrom oku za detalje, Luka ume da pruži znanje i feedback polaznicima naših kurseva, kao i praktikantima, i da im pomogne u njihovom razumevanju ovog složenog zanata.

IMDb 

INFORMACIJE O KURSU

Cena
1240 EUR
1860 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
oktobar 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
10 nedelja (116 školskih časova)

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata


Matte Painting and Environment Design

Matte Painting and Environment
Design - Basic

PRIJAVI SE NA KURS

Postanite digitalni umetnik na jedinom kursu te vrste u Beogradu!

Kurs predstavlja spoj osnova met peintinga (matte painting) sa elementima koncept arta (concept art) i dizajna okruženja (environment design).

Pored istorijskog osvrta i teorijske potpore, fokus je na praktičnim i efikasnim tehnikama digitalnog slikanja i photo-editinga, kako u pripremi (dizajnu), tako i u realizaciji samih matte paint projekata (zadataka).

Ključni i obimniji deo kursa je baziran na tematskim projektnim zadacima, koji kroz primerene postupke i tehnike uče kako da se savladaju različiti izazovi i zahtevi u matte painting-u. Sve ovo ujedno predstavlja i advanced Photoshop kurs čija su znanja i veštine univerzalno primenjive u bilo kojoj oblasti digitalne umetnosti.

Uvod
• Istorijat Matte painting-a; analog vs digital.
• Matte painting danas – aktuelna tehnologija u primeni.
• Matte painting kao deo VFX industrije.
• Tipovi Matte paiting shot-ova; production workflow, pipeline, vrste zahteva (kreativni i tehnički).
• Uvod u environment dizajn (koncept art); korelacija između matte painting-a i koncept arta (dizajna), pre i post produkcije.

Pripremni radovi
• Korišćenje Pen tableta u Photoshop-u.
• Osnove tehnike digitalnog crtanja i slikanja za potrebe dizajna okruženja.
• Organizacija projekta i konvencije, radna etika i pravila.

Uvod u perspektivu
• Tipovi perspektive.
• Elementi i praktična upotreba 1-point perspektive u kreiranju prirodnog okruženja.
• Vazdušna perspektiva i valer; upotreba valera u prikazu prostora (Value blocking).

Thumbnails skiciranje
• Alati i tehnike digitalnog skiciranja.
• Podešavanje, menadžment i izrada Custom brush-eva.
• Upotreba elemenata linijske vazdušne perspektive u izradi skica.
• Brush economy, stilizacija i simplifikacija.
• Tehnike izrade studija po fotografijama.

Kompozicija
• Osnovna pravila i elementi vizuelnog komponovanja.
• Kompozicija u službi vizuelnog narativa i dizajna okruženja (environment-a).
• Praktična upotreba tehnika komponovanja u izradi thumbnails skica (upotrebom alata i tehnika iz predhodnog dela kursa).

Uvod u Matte Painting – Photo Editing (projekat 01)
• Digitalna fotografija i Matte paint – konvencije, pojmovi, osobine.
• Photo referencing – research i management; tehnički i estetski aspekti referenciranja.
• Osnovni photo editing alati, photo retouching, photo adjusting.
• Atributi foto ubedljivosti (I) – svetlo, boja, atmosfera; uporedna analiza.
• Day to night konverzije.

Photobashing (projekat 02)
• Tehnike ekstrakcije i manupulacije foto elementima.
• Rad sa smart objektima i maskama.
• Tehnike non-destructive photo editing-a.
• Atributi foto ubedljivosti (II) – lokalni kontrast, vazdušna perspektiva…
• Veličina i proporcija (scale and proportion) struktura i planova.

Landscape Matte Painting (projekat 03)
• Priprema za projekat – analiza zadataka, sakupljanje i organizacija referenci, pravljenje mood board-a; hero reference break down.
• Rad sa plate-om, pojam i uslovljenosti/ karakteristike.
• Izrada skice paintover postupkom.
• Ekstrakcija elemenata i integracija u kompoziciji (block in composition).
• Kolor korigovanje i valerske vrednosti planova u odnosu na referencu, artikulacija svetla, final tuning.

Cityscape Matte Painting (projekat 04)
• Linijska perspektiva, tipovi i primena.
• Linijska perspektiva u službi dizajna arhitektonskog okruženja – pravila, skraćenja, konvergente; kreiranje geometrijskih volumena.
• Kreiranje perspective grid-a i njegova upotreba.
• Izrada koncept skice prateći perspective grid.
• Ekstrakcija i manipulacija arhitektonskim foto elementima; prevođenje perspektive sa fotografija u ortografski prikaz; korekcija (matching) perspektive u odnosu na grid.
• Populisanje matte paint-a foto elementima prateći perspektivu.
• Kolor korekcija, atmosfera, detalji… final tuning.

Cityscape Matte Painting II – night version (opciono*)
• Day to night konverzija.
• Karakteristike i tipovi veštačkog osvetljenja.
• Integracija svetla u prethodno izrađeni matte paint.
• Final tuning.

 

* Ova celina se realizuje isključivo ukoliko dinamika napredovanja grupe i/ili studenata ponaosob to dozvoli.

Napomene:
• Svaka od navedenih celina podrazumevaće izradu zadataka, koji će se većim delom realizovati van časova na kursu.
• Za dobijanje diplome potrebna je realizacija minimalno 70% od predviđenih zadataka.
• Pored predavanja, teorijskih i praktičnih, na časovima će se asistirati, obavljati konsultacije i pregled radova.
• Svaka od navedenih celina i projekata podrazumevaće demontraciju na nivou celog zadatka (projekta) ili bitnih delova za realizaciju istih.
• Ukupan broj časova je 60. Broj časova (školskih) po terminima može biti 3 ili 4, samim tim i broj termina može varirati između 15 i 20. Predviđena dinamika može biti 2 ili 3 termina nedeljno.

Po završetku kursa dobićete Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Dejan Vukadinović
Predavač @ VŠSS Beogradska politehnika

Dejan je stručnjak za Concept art, digitalnu ilustraciju i Matte Painting, a radi kao predavač na predmetu Karakter i Koncept dizajn na VŠSS Beogradska politehnika. Kao deo tima na raznim nagrađivanim projektima, oprobao se u filmskoj, advertajzing i gaming industriji. Svoje formalno obrazovanje je stekao na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku za industrijski dizajn, a kao predavač u Crater Training Centru radi od 2012 godine gde drži kurs Matte Painting and Environment Design.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
1160 EUR
1740 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

POČETAK KURSA
oktobar 2023.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
5 nedelja (60 školskih časova) 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
crtačko umeće
rad sa grafičkom tablom
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Houdini-kursevi-VFX

VFX in Houdini

VFX in Houdini

PRIJAVI SE NA KURS

Ovladaj magijom efekata iz prirode!

Najbezbolniji način da se uhvatiš u koštac sa složenim softverom kao što je Houdini, ovaj kurs je namenjen VFX artistima koji žele da se specijalizuju za prirodne elemente u industriji vizuelnih efekata i gejmingu. Osmišljen je tako da polaznicima pruži pregled metodologije rada u jednom od najtraženijih softvera u industriji. Na kursu će artisti savladati tehnike i alate koji se koriste za kreiranje atraktivnih dinamičkih efekata i simulacija koji se koriste u filmovima i igricama. Nakon kursa će u potpunosti vladati proceduralnim radom zasnovanim na nodovima i biće spremni da pripreme projekat za klasični VFX render. Finalni rad na kursu je deo timskog projekta na kom rade svi polaznici, tako da će na taj način u potpunosti dobiti uvid u to kako funkcioniše tim Houdini artista.

Nedelja 1
• Uvod, analiza referenci, postavka scene – Osnove interfejsa, ubacivanje objekata u scenu, jednostavna animacija kamere i objekata.
• Raspored “layout” scene. Nameštanje prvog rendera scene.

Nedelja 2
• SOP modeling – Korišćenje surface operatora za modelovanje arhitektonskih elemenata na proceduralni način. Ovakav način modelovanja ima svoju veliku primenu za game dev.
• SOP modeling II – Modeling organskih elemenata. Korišćenje krivih, rampi, moćnog point VOP noda

Nedelja 3
• SOP modeling III – Pakovanje napravljenih alata kao Houdini digital asset. Masovno raspoređivanje objekata u sceni, kontrolisanje distribucije, orijentacije, veličine objekata.
• SOP modeling IV – Nastavak, popunjavanje scene objektima. Memorijska efikasnost scene (packed primitive, bgeo, ass arhive).

Nedelja 4
• SOP fx I – Jednostavni efekti poput laserskih zraka, munja, energetskih polja. Pravljenje efekta samo uz pomoć SOP alata.
• SOP fx II – Portal efekat uz pomoć point VOP operatora. Cilj ovog časa je da naučimo kako da koristimo jednostavnu matematiku kako bi napravili efekte koji su brzi, lako izmenjivi i memorijski efikasni

Nedelja 5
• Particles I – Efekti čestica poput varnica, snega, kiše. Rendering čestica na razne načine (tačke, voluemtrija, sprite)
• Particles II – Kreiranje flote svemirskih brodova. Dodavanje čestica (partikla) na prethodno postavljen portal

Nedelja 6
• Rigid bodies I – Jednostavne simulacije rušenja zidova, delova pećine. Uvod u dinamiku lomljenja.
• Rigid bodies II – Simulacije destrukcije za svemirske brodove, kombinovanje animacije i simulacije.

Nedelja 7
• Pyro I – Simulacije dimova i eksplozija za svemirske brodove. Prvo upoznavanje sa “shelf” alatima koje Houdini nudi. Genersianje nekoliko vrsta eksplozije i keširanje na disk.
• Pyro II – Dodavanje dima u naš portal, integrisanje partikla i volumetrije u portal.

Nedelja 8
• FLIP simulations I – Pravljenje vodopada, pomoću FLIP solvera. Podešavanje sitnog vodenog spreja koji je ključni za efekat
• FLIP simulations II – Doterivanje vodopada i pene. Različiti pristupi renderinga vode.

Nedelja 9
• Rigid bodies III – Rušenje mosta. Kompleksnija destrukcija, korišćenje veza (constraints) između različitih komada.
• Rigid bodies IV – Doterivanje destrukicije mosta, integrisanje sa dimovima, stinim česticama.

Nedelja 10
• Ocean spectrum – Dodavanje većih površina vode u scenu, upotreba Ocean spectrum sistema.
• FLIP Flat Tank simulation – Interakcija između vode i mosta koji se ruši. Upotreba FLIP Flat Tank sistema.

Nedelja 11
• Materijali i osvetljenje – Proceduralno dodeljivanje materijala. Malo o samim materijalima, upotreba 3D tekstura. Razdvajanje raznih elemenata (dimovi, voda, efekti) u različite render lejere.
• Analiza rendera, doterivanje i kompoziting.

Nedelja 12
• Izbacivanje geometrije iz Houdnija u Unreal. Upotreba plugin-a Houdni Engine.
• Izbacivanje efekata (dimovi, voda, čestice) u Unreal pomoću SideFX Labs modula.

Po završetku kursa dobićete Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Bogdan Amidžić
VFX Supervisor @ Crater Studio

Spojivši umetnost i programiranje, Bogdan radi kao VFX supervizor u Crater Studiju sa više od 12 godina iskustva u industriji vizuelnih efekata na filmu, reklamama i muzičkim spotovima. Za njega su izazovi prilika za pomeranje granica, a svoj posao vidi kao mesto gde je spojio ljubav prema programiranju (MEL, Python, VEX) sa jedne i ilustraciji i concept art-u sa druge strane. Radio je dugo godina kao kompoziting artist, a prethodnih nekoliko godina se specijalizovao za 3D vizuelne efekte u softverima Maya i Houdini. Svoje znanje uvek nesebično deli sa kolegama, a u Crater Training Centru već dugo godina radi kao predavač na kursu Digital Compositing a od nedavno i na kursu VFX in Houdini.

IMDb LinkedIn

INFORMACIJE O KURSU

Cena
1380 EUR
2070 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
2024
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
13 nedelja (120 školskih časova) 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
3D Essentials*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata


Header for vfx and game course Rigging at Crater Training Center

Rigging

Rigging - Maya

PRIJAVI SE NA KURS

Naučite kako da pripremite vaš model za animaciju!

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji se prvi put susreću sa riging (rigging) tehnikama, kao i profesionalnim rigerima koji žele da dopune svoja znanja o rigovanju karaktera. Na ovom kursu prolazićemo kroz ceo proces rigovanja jednog karaktera, koji uključuje rigovanje kičme, ruku, prstiju, nogu, glave i lica. Polaznici kursa biće detaljno upoznati sa konceptima rigovanja koji uključuju, između ostalog, i pripremu 3D modela za rigovanje i napredne tehnike kao što su:

• streč (stretch) tehnika – rastezanje ruku i nogu karaktera
• IK-FK svič (switch), tehnike kao što su forarm tvist (forearm twist) bez gubitka mase
• korektivni blend šejpovi (blend shapes)

Posebna pažnja biće posvećena procesu skinovanja karaktera [povezivanje modela – meša (mesh) sa kontrolama], koji je jedan od ključnih koraka u dobrom rigovanju. Polaznicima ćemo omogućiti detaljan uvid i uputstva za alate koje se koriste u procesu rada. Nakon završenog kursa polaznici će:

• imati znanja da samostalno implementiraju naučene tehnike,
• moći da unaprede već postojeće rigove na kojima su samostalno radili,
• dobiti trajnu upotrebu svih skripta (MEL i Python) i alata koje su koristili tokom trajanja kursa.

Teorija rigovanja i alati
• Teorija rigovanja
• Upoznavanje sa alatima koji se koriste prilikom rigovanja

Skeleton meni
• Upoznavanje sa skeleton menijem

Orijentacije jointa, kontrole za animaciju
• Objašnjavanje orijentacije jointa i pravljenje kontrola za animaciju
• Postavljanje jointa i pravilna orijentacija jointa na karakteru (Tips and tricks kako da se najbolje i najbrže postavljaju jointi na karakteru)
• Finalno postavljenje jointa na karakteru, imenovanje i mirorovanje jointa
• Vežba postavljanja jointa

Rigovanje nogu
• Tehnika reverse foot controls
• Pitanja i vežba
• Napredne tehnike rigovanja nogu (IK-FK sistem, IK stretch, pole vectors)
• Pitanja i vežba

Rigovanje kičme i glave
• Rigovanje kičme i glave (IK stretch i FK sistem)
• Pitanja i vežba

Rigovanje ruku
• Rigovanje ruku (IK stretch i FK sistem, forearm twist)
• Pitanja i vežba

Rigovanje prstiju
• Rigovanje prstiju, pravljenje predefinisanih poza i mogućnost manuelnog pomeranja svakog prsta posebno
• Pitanja i vežba

Priprema riga za animatore
• Priprema riga za animatore i spajanje svih rig sistema (čišćenje suvišnih atributa na kontrolama, kolorisanje kontrola za lakšu vizuelnu selekciju, pravljenje pravilne hijerarhije za global scale celog riga)
• Pitanja i vežba

Teorija skinovanja
• Teorija skinovanja
• Upoznavanje alata za skinovanje
• Priprema modela za skinovanje
• Tehnike skinovanja (smooth i rigid)

Skinovanje rigovanog karaktera
• Skinovanje rigovanog karaktera (prvi deo)
• Pitanja i vežba
• Skinovanje rigovanog karaktera (drugi deo)
• Pitanja i vežba

Napredne tehnike skinovanja
• Napredne tehnike skinovanja (tehnike koje daju efekat realne deformacije tela)
• Pitanja i vežba

Rigovanje lica
• Face rigovanje (teoretski deo)

Blend shape-ovi
• Upoznavanje sa blend shape-ovima
• Blend shape tehnika za rigovanje lica, pravljenje kontrola za animaciju blend shape-ova
• Pitanja i vežba

Tehnike za rigovanje lica
• Bones tehnika za rigovanje lica, i pravljenje kontola za animaciju
• Pitanja i vežba
• Cluster tehnika za rigovanje lica, i pravljenje kontola za animaciju
• Pitanja i vežba

Povezivanje face i body riga
• Povezivanje face i body riga, pravljenje low res modela za brzi feedback prilikom animiranja
• Pitanja i vežba

Napredne tehnike za rigovanje
• Napredne tehnike za rigovanje (corrective shapes)
• Pitanja i vežba

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

Miličko Mijatović
Lead Rigger @ Crater Studio

Miličko je u svojoj karijeri u 3D animaciji dugoj više od 20 godina imao priliku da radi na projektima sa velikim imenima iz industrije kao što su Emir Kusturica, Nikita Mihalkov, Netflix. Počevši kao 2D animator, vrlo brzo je prešao na 3D i pronašao sebe u riggingu, koraku koji dolazi nakon modelovanja i teksturisanja modela, a koji prethodi animaciji. Trenutno radi u Crater Studiju kao Lead Rigger, gde se trudi da svakodnevno napreduje i postavlja sebi nove ciljeve. Sarađivao je na projektima za brendove kao što su Mercedes, Coca-Cola, Heineken. Takođe iza sebe ima iskustvo rada u gaming industriji, na projektu Casino Gaming. U Crater Training Centru, Miličko je predavač na kurs Rigging.

IMDb LinkedIn

INFORMACIJE O KURSU

Cena
780 EUR
1170 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
27. maj 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
4 nedelje (40 školskih časova)

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
3D/VFX Essentials*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Radovi studenata


Digital Lighting, Shading and Rendering

Digital Lighting, Shading
and Rendering

PRIJAVI SE NA KURS

Postanite lighting artist!

Naš specijalizovani lighting kurs vam omogućava da savladate osnovne procedure i tehnike koje će vam pomoći da svaki objekat predstavite što realističnije.

Tokom njegovog trajanja, upoznaćete se sa osnovnim principima rada pri kreiranju materijala i osvetljavanju scena koji mogu biti primenjeni u bilo kom softverskom paketu. Naučićete kako da iskustva iz svakodnevnog života transponujete u 3D, kako da koristite kamere, svetlo, šejdere (shaders) i da proizvedete fotorealistične rezultate. Pored toga, uz naš lighting kurs ćete shvatiti kako se pristupa projektu i šta sve treba da imate na umu prilikom osvetljavanja scena kako biste u budućnosti savladali svaki renderer koji poželite.

Softver na kojem će se najviše raditi je Arnold Renderer, jedan od standarda u produkciji kada su u pitanju offline rendereri.

Vežbe su osmišljene na principima prave VFX produkcije i na njima ćete dobiti niz praktičnih saveta vezanih za struku lighting artiste. Saznaćete i to kako se biraju adekvatni materijali, teksture i drugi elementi koji čine jednu ubedljiviju vizuelnu priču. Osim toga, upoznaćete se i sa svima dostupnim i jednostavnim softverskim paketima uz koje će vaši radovi izgledati još autentičnije. Znanje stečeno na kursu primenljivo je kako u VFX industrijii, tako i u svetu video igara, arhitekture, advertajzinga i drugih oblasti.

Kada govorimo o digitalnim vizualizacijama, osvetljenje definiše njihov fokus i atmosferu, dočarava period dana u kojem se jedna scena odigrava i ističe dominantno raspoloženje. Za dizajnera digitalnog osvetljenja, poznavanje estetike jednako je važno koliko i tehničko znanje. Samim tim, nakon kursa bićete spremni za dalje poduhvate na polju digitalnog osvetljenja, bilo da tražite posao na poziciji artiste u gejmingu, filmu ili u drugim industrijama.

Upoznavanje i predstavljanje plana i programa kursa
• Upoznavanje sa polaznicima, sa njihovim dosadašnjim iskustvom i predstavljanje programa kursa

Teorijski uvod o svetlu, bojama i materijalima, i ukratko o Arnold rendereru
• Osnovni teorijski uvod
• Ukratko o Arnold rendereru

Podešavanja Arnolda
• Render settings (sva podešavanja Arnolda za dalji rad)

Shaders (materijali)
• Tipovi materijala, opis parametara i njihova primena
• aiStandardSurface kao osnovni shader i sva njegova podešavanja: difuzni, reflektivni, refraktivni, polupropustljivi i sss materijali
• Ostali materijali, Ray Switch, Hair, Mix Shader, displacement, Utility shader, Ambient Occlusion, Shadow Matte
• Proceduralni shading

Svetla u Arnoldu
• Tipovi svetala: distant, spot, area, point, skydome, mesh, photometric
• Parametri svetala
• Filteri za svetla: gobo, light blocker, barndoor, decay

Stand-ins (Proxy objects)
• O stand-inovima

Hair
• Načini renderovanja dlake

Skin
• Načini renderovanja kože

Volume
• Open VBD
• Volume shading – aiStandardVolume

Camera
• Kamera, parametri kamere, DOF, Motion Blur

AOVs
• Build in AOVs
• Light path expressions

Pipeline
• Zašto je pipeline bitan za light

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


Dušan Ković
Texture Painter/Lookdev Artist @ Autodesk
Proglašen za jednog od 100 najuticajnijih i najtalentovanijih umetnika u svetu od strane 3D Artist Magazine

Naš nagrađivani CG artista iz Novog Sada, Dušan Ković je majstor za fotorealističnu 3D umetnost. Svoju karijeru je započeo u gaming industriji, a ljubav prema fotorealističnoj kompjuterskoj grafici ga je ubrzo odvela u industriju vizuelnih efekata gde se fokusirao na teksturisanje, senčenje, osvetljenje i renderovanje. Trenutno radi za Autodesk kao Texture Painter/Lookdev Artist i beta tester za Arnold i Mayu. U Crater Training Centru predaje na kursu Digital Lighting, Shading and Rendering.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
780 EUR
1170 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
07.05.2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
3 nedelje (40 školskih časova)

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
3D/VFX Essentials*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Način pohađanja
Online

PRIJAVI SE NA KURS

Ogranic modeling course- Milan krstic- ogransko modelovanje- crater traiing centar

Organic Modeling #1: Character Sculpting

Organic Modeling #1

Character Sculpting

PRIJAVI SE NA KURS

Savladajte osnove digitalnog vajanja u jednom od najpopularnjih softvera u kreativnim industrijama kakav je ZBrush.

Kurs je idealan za one koji već vladaju osnovnim veštinama u domenu 3D modelovanja, a koji bi voleli da svoje vajarsko umeće iskažu i u digitalnom okruženju. Polaznici će savladati alate, tehnike i metode potrebne za stvaranje upečatljivih i jedinstvenih kompjuterski generisanih karaktera i predmeta (assets), kako za igre, tako i za film.

ZBrush predstavlja industrijski standard kada je u pitanju digitalno modelovanje i vajanje, a na kursu će polaznici steći potpuni uvid u ovaj softver i njegove mogućnosti. Nakon završetka kursa, polaznici će razviti osnovne veštine za organsko modelovanje i polypainting, a steći će i dobru bazu za dalje usavršavanje i razvijanje individualnog umetničkog stila.

Više o organskom modelovanju i razlozima zbog kojih je ova profesija postala sve traženija u industriji filma i video igara pročitajte u ovom tekstu.

* Ukoliko nemate iskustva u 3D modelovanju, a želite da savladate ZBrush, preporučujemo vam da pogledate plan akreditovanog obrazovnog programa Obuka za 3D modelovanje digitalne grafike koji kreće od početnih kurseva, a završava se organskim modelovanjem i teksturisanjem za napredne polaznike.

Osnovni kurs ZBrush Organic Modeling
• Generalno upoznavanje sa programom ZBrush.
• Istorija programa i njegovo nastajanje.
• Primenljivost programa u različitim industrijama.
• Mesto programa u filmskoj i gaming industriji.
• Reprezentativni primeri primene iz pomenutih industrija.
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem i prilagođavanjem istog.
• Upoznavanje sa alatima i glavnim karakteristikama programa.
• Detaljnije upoznavanje sa alatima koji se najčešće koriste.
• Upoznavanje sa alatima koji olakšavaju repetativne radnje.

Primena naučenih alata na prostim oblicima
• Primena alata Standard Brush.
• Primena alata Clay Buildup Brush.
• Primena alata Move Tool Brush.
• Primena alata Damian Standard Brush.
• Primena alata Clay Brush.

Maskiranje površina
• Upoznavanja sa alatom za maskiranja površina na osnovnom mesh-u.
• Primena i tipične situacije kada se koristi.
• Grafičko okruženje alata i načina rada.
• Primena maski za dobijanje oblika, bojenje ili teksturiranje na prostom obliku.

Alatka DynaMesh
• Upoznavanje sa jednim od najvažnijih funkcija softvera po kome je postao poznat.
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem alata i primena na prostim oblicima.
• Vežba za primenu alata DynaMesh sa naučenim Brush alatima.

Alatka ZRemesher
• Upoznavanje sa alatom za automatsku promenu topologije.
• Upoznavanje sa grafičkim okruženjem alata i kada se primenjuje u skladu sa “ZRemesher Guides” četkicom.

Guides Brush
• Koordinisana primena alata DynaMesh i ZRemesher.

Plugin Decimation Master
• Upoznavanje sa procesom decimiranja velikog broja poligona triangulacijom bez gubljenja detalja.
• Situacije u kojima se koristi i koje su dodatne funkcije.
• Upotrebna vrednost alata za decimiranje.

Po završetku kursa, polaznici dobijaju sertifikat Crater Training Centra o uspešno odslušanom kursu.

Ukoliko ovaj kurs slušate u okviru akreditovanog obrazovnog programa Obuka za 3D modelovanje digitalne grafike uspešnim prolaskom sva tri modula stićete i uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u okviru standarda kvalifikacije “Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje”. Ovo uverenje predstavlja dodatak diplomi, srednje škole ili fakulteta. Uverenja izdajemo samo za polaznike koji su započeli akreditovan program i prošli uspešno sva tri modula od 2023 godine. Naknadne prijave za akreditaciju nisu moguće.

Milan Krstić

Milan Krstić je 3D umetnik iz Beograda sa bogatim iskustvom u industriji filma i video igara. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na katedri za slikarstvo, a tokom karijere se obreo na pozicijama 3D Character Artist, 3D Environment Artist i 3D Concept Artist.

U njegovom portfoliju nalaze se razni zanimljivi projekti uključujući video igre Scorn i Call of Duty: Modern Warfare Remastered, zatim filmovi Extinction i Knives Out 2 (Netflix), kao i televizijske serije The Arc i Krypton (deo proširenog DC univerzuma)

Milan trenutno radi na Beogradskoj politehnici gde predaje digitalno modelovanje i karakter dizajn.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
940 EUR
1410 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV. 
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
septembar 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
7 nedelja (80 školskih časova) 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS

Luka Diklić - 2017

3D Essentials

3D Essentials

Autodesk Maya

PRIJAVI SE NA KURS

Započni svoj put u 3D grafiku!

Naš najpopularniji kurs za početnike, 3D Essentials, je idealan način da se upoznaš sa svetom kompjuterske grafike i svim mogućnostima koje ona nudi. Baziran na učenju softverskih paketa Autodesk Maya i Adobe Substance 3D Painter, ovaj kurs je namenjen prvenstveno početnicima koji žele da nauče da rade u 3D okruženju i steknu dobru osnovu za dalju specijalizaciju u oblasti kompjuterske grafike.

Pored tehničkih veština, ovaj kurs takođe pruža teorijski pregled razvoja industrije kao i trenutne trendove, predviđanja za budući razvoj i razne savete za ulazak u industriju video igara i vizuelnih efekata. Kurs je pogodan i za specijalizovane artiste koji bi želeli da prošire svoje opšte znanje i unaprede svoje veštine.

Kurs 3D Essentials možete kombinovati sa većinom naših kurseva specijalizovanih za VFX & Game Art.  Ovaj kurs je neizostavan deo naših akreditovanih obrazovnih programa koji nose akreditaciju Ministarstva prosvete.

Upoznavanje sa industrijom
• Istorija VFX i gejming industrije,
• Aktuelna dešavanja i trendovi u VFX i gejming industriji,
• Budućnost kompjuterske grafike.

Upoznavanje sa softverom Autodesk Maya
• Istorija softvera,
• Oblasti primene,
• Osnovni koncepti rada.

Maya interfejs I
• Osnovne komponente interfejsa,
• Navigacija u interfejsu,
• Transform tools,
• Upotreba maski za selekciju,
• Snap tools.

Maya interfejs II
• Editori (Outliner, Attribute Editor),
• Perentovanje i hijerarhija,
• Duplicate komanda.

Osnove poly modelovanja I
• Pristup problemu modelovanja,
• Upoznavanje sa poligonskom geometrijom.
• Poly komponente,
• Osnovni alati za poly modeling (Create Polygon Tool, Merge Vertices).

Osnove poly modelovanja II
• Napredni alati za poly modelovanje,
• Upoznavanje sa pojmom pravilne geometrije.

Osnove poly modelovanja III
• Tehnike za optimizaciju modelovanja,
• Testiranje tehničkih nedostataka modela,
• Primena deformera u modelingu.

Osnove poly modelovanja IV
• Primena naprednih tehnika u modelovanju.

Personalizacija korisničkog interfejsa
• Prednosti prilagođavanja interfejsa,
• Načini za povećavanje udobnosti i brzine rada,
• Kreiranje shelfa,
• Kreiranje marking menija,
• Kreiranje custom hotkeys.

Digitalna kamera i camera tracking
• Kako radi praktična kamera,
• Razlike između kamere u softveru Maya i praktične kamere,
• Primena u industriji.

Osnove Rigginga
• Pregled najzastupljenijih tehnika,
• Upotreba rigging tehnika u svakodnevnom radu.

Primena dinamike u modelingu
• Osnove nCloth-a,
• Primena dinamike u modelingu.

UV mapiranje I
• Teorija UV, namena i primeri pravilnih i nepravilnih UV,
• Zašto je dobar UV bitan za dalju produkciju,
• Razlika između asseta koji se koriste u VFX i gejming industriji (UDIM vs. game vs. environment),
• Demonstracija UI Maya UV toolkita,
• Ostale aplikacije za UV.

UV mapiranje II
• Demonstracija UV asseta za VFX (UDIM),
• Demostracija UV asseta za igre (kao i UV environment kit-ova).

Uvod u Adobe Substance 3D Painter i PBR /
Teksturisanje u Adobe Substance 3D Painteru I

• Oblast primene,
• Upoznavanje s interfejsom, upoznavanje Alata.
• Šta je PBR,
• PBR komponente.

Osnove Adobe Substance 3D Paintera I /
Teksturisanje u Adobe Substance 3D Painteru II
• Kreiranje materijala, kreiranje maski.

Osnove Adobe Substance 3D Paintera II /
Teksturisanje u Adobe Substance 3D Painteru III

• Primena ostalih alata (Brushevi, Projekcije, Text, Anchor Point …).

Teksturisanje u Adobe Substance 3D Painteru IV – UDIM
• Šta je UDIM,
• UDIM Workflow,
• Primeri iz industrije,
• Praktičan primer UDIM.

Teksturisanje u Adobe Substance 3D Painteru V – Rad u produkciji
• Priprema za produkciju,
• Tips and Tricks,
• Najčešće greške.

VFX produkcija i produkcija video igara (VFX / game pipeline)
• Organizacija projekta,
• Radna etika,
• Pristup poslu sa ciljem postizanja najboljih rezultata,
• Međuljudski odnosi na radnom mestu.

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i sertifikat o uspešno završenom kursu Crater Training Centra.

Ukoliko ovaj kurs upišete u okviru akreditovanih modularnih programa 3D Character and Organic Modeling i/ili Technical Art in Unreal Engine, te završite kurseve za napredne polaznike, dobićete uverenje o stečenoj kompetenciji koji izdaje Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.

Miloš Jovanović
Freelance Character Rigger i 3D Generalist

Jedan od najiskusnijih predavača u našem centru, Miloš Jovanović je 3D Generalista i stručnjak za Mayu sa iskustvom rada u riggingu, animaciji i renderovanju u Crater studiju. Uživajući u izazovima, Miloš se trudi da svoje slobodno vreme upotrebi za savladavanje novih softvera. Sa iskustvom rada i u studijskom okruženju i kao frilenser, sa polaznicima deli svoje iskustvo i savete kako da se uspešno izgrade u poslu u VFX industriji. Timski igrač koji pomaže ostalima da razviju nove veštine, Miloš predaje hard surface modelovanje u okviru 3D Essentials kursa.

Stefan Lukić
Technical Artist/Playstudios

Stefan je u industriju zakoračio zbog velike ljubavi prema igricama i filmovima. Započeo je svoju karijeru kao Modeling i Texturing Artist u Bunker studiju, a nastavio je da razvija svoju karijeru u Ubisoftu kao Environment/Level Artist i kao Prop Artist. Trenutno radi kao Technical Artist u Playstudios-u i kao predavač na SAE Institutu u Beogradu. Među projektima je učestvovao su The Crew 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline i Assassin’s Creed VR.

Dimitrije Dimoski
Assistant @ Crater Training Center

Kao neko ko se dugo vremena bavi foto i video produkcijom, Dimitrije odlično razume kako kamere i svetlo interaguju zajedno. Očaran ‘behind the scenes’ scenama velikih VFX produkcija odlučio je da zadovolji svoju želju za znanjem i uđe u svet VFX-a. Nakon uspešno završenog 3D Essentials kursa u našim prostorijama ubrzo postaje asistent na istom i pomaže polaznicima da naprave svoje prve korake u ovoj industriji.

INFORMACIJE O KURSU

Cena
980 EUR
1470 EUR za polaznike iz zemalja 2. kategorije.
U cenu je uračunat PDV.
Pogledajte opcije plaćanja.

Početak kursa
oktobar 2024.
Pogledaj kalendar kurseva

Trajanje kursa
7 nedelja (105 školskih časova) 

Potrebno predznanje
poznavanje rada na računaru
Photoshop*
* ili ekvivalent u znanju.

praksa je raspoloživa

Obrazovni programi
Akreditovani programi

Način pohađanja
U učionici / Online

PRIJAVI SE NA KURS